Home Noutăți Anunțuri Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță extinderea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță extinderea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare

0
0
1,057

În conformitate cu prevederile Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, art. 7 alineat (6), pct. a),  și Hotărârea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006, Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare.

Denumirea şi sediul Instituției publice organizatoare a concursului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud

  1. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului Raional Cimişlia);

Tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@gmail.com, web: www.adrsud.md.

Condițiile pentru înscriere la concurs:

 Reprezentantul societății civile:

Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții :

— deține cetățenia Republicii Moldova;

— posedă limba de stat;

— are capacitate deplină de exercițiu;

— este aptă din punct de vedere al sănătății;

— minim 3 ani de experiență în implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării socio-economice în localitatea de reședință, finanțate de donatori intonaționali;

— minim 3 ani de experiență în promovarea parteneriatelor locale și regionale;

— experiență și calificări relevante pentru dezvoltarea regională ale persoanei propuse spre a deveni membru CRD;

— scrisoare de motivație a candidatului la funcția de membru al CRD;

-nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

— studii superioare de licență/masterat sau echivalent, preferabil în domeniul economie, drept, administrație publică.

 

 Reprezentantul sectorului privat:

Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții :

— deține cetățenia Republicii Moldova;

— posedă limba de stat;

— are capacitate deplină de exercițiu;

— este aptă din punct de vedere al sănătății;

— minim 3 ani de activitate.

De asemenea, vor fi luate în calcul următoarele aspecte:

— experiența anterioară a organizației de participare în proiecte de angajament public;

— disponibilitatea candidatului de a se implica în activitățile specifice ale CRD;

— disponibilitatea de a participa la ședințele CRD.

 

Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Agenției de Dezvoltare Regională și trebuie să includă următoarele acte:

— cerere pentru participare la concurs;

— copia buletinului de identitate;

— copia carnetului de muncă;

— copia documentelor care certifică studiile;

— cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

— adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

— CV-ul persoanei care va reprezenta organizația în CRD;

— CV-ul organizației;

— copia certificatului de înregistrare a întreprinderii/ ONG;

— portofoliul activităților ONG-ului;

— Anexa nr. 2 a Bilanțului Contabil – „Raportul de profit și pierdere” (pentru reprezentanții sectorului privat);

— candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă performanțele profesionale.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs este – 20.11.2019, ora 17:00

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează!

Telefon: (0241) 21150.

E-mail:  adrsud@gmail.com 

Persoana de contact: Postelnicu Ana, specialist SPRCE

 

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Anunțuri

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *