Home Noutăți Activităţile principale ale Consiliului Raional şi Aparatului Preşedintelui Raionului Cahul pentru perioada 15.05.2017-20.05.2017

Activităţile principale ale Consiliului Raional şi Aparatului Preşedintelui Raionului Cahul pentru perioada 15.05.2017-20.05.2017

0
0
2,258
Nr.

d/o

Măsurile  preconizate Data şi ora

desfăşurării

Locul

desfăşurării

Responsabil
    LUNI,

15.05.2017

   
1. Ședința săptămânală  cu șefii subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul. 08-30 Sala de ședințe, et.III I.Groza
2. Ședința grupului de lucru pentru achiziții de mărfuri, lucrări și servicii pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a două toalete EcoSan la Tabăra de odihnă „Romantica” din com.Moscovei. 10-00 Sala de ședințe, et.III J.Ghețiu
3. Introducerea în baza de date a compensației pentru transportul public urban, suburban și  aparatului locomotor pentru trimestrul II an.2017.   DASP F L.Moraru
4. Elaborarea caietului de sarcini și a devizului de cheltuieli pentru executarea lucrărior de reparație a ospătăriei la grădinița e copii din s.Roșu.   DCDDT S.Drangoi
    MARȚI,

16.05.2017

   
1. Participarea la Comisia de selectare a terenurilor pentru construcția obiectelor de menire socială. 09-00 s.Roșu

s.Zîrnești

E.Iorga

N.Basarab

2. Vizita în teritoriu a dlui Ion GUCEAC, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, în cadrul vizitelor lunare a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administratiției centrale cu cetățenii. 10-00 Sala de ședințe, et.III I.Groza

D.Boghian

3. Ședință de lucru cu producătorii de panificație din rn. Cahul în vederea organizării Festivalului regional al pâinii. 10-00 Sala de ședințe, et.III J.Ghețiu
4. Ședința Comisiei raionale pentru copiii aflați în dificultate. 10-00 Centrul de Zi V.Calmîc

L.Moraru

5. Atelier de lucru cu tema: „Abordarea în implementarea proiectelor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionare cu apă și canalizare din sursele de finanțare ale UE”. 10-00 Or.Cimișlia S.Drangoi
6. Deplasarea în teritoriu a Comisiei de lucru cu privire la construcția gazoductului tronsonul Cucoara-Chircani. 10-00 s.Chircani S.Drangoi
7. Ședința Comisiei pentru situații excepționale a raionului Cahul. 11-00 Sala de ședințe, et.II V. Scripcaru
8. Ședința Comitetului organizatoric al Festivalului regional „Preacurată-i fața pâinii”. 12-30 Sala de ședințe, et.III S. Bulat
9. Ședința Comisiei consultative  probleme administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor  omului,  relaţii interetnice. 13-00 Sala de ședințe, et.III C.Prepeliță

V.Lîsenco

10. Ședința Comisiei consultative  probleme sociale. 15-00 Sala de ședințe, et.III C.Prepeliță

T.Seredenco

11. Desfășurarea evaluării finale la limba de instruire.   Instituțiile de învățămînt A.Micinschi
    MIERCURI,

17.05.2017

   
1. Seminar instructiv-metodic pentru cadrele didactice din instituțiile de învățămînt preșcolar. 09-00 Creșa-grădiniță,

s.Cucoara

A.Micinschi
2. Deplasare în teritoriu pentru examinarea petiției cetățenilor. 09-00 s.Brînza E.Iorga

N.Basarab

3. Instruire pentru bibliotecarii din raion „Advocasy în favoarea bibliotecii”. 10-00 Biblioteca raională ”Andrei Ciurunga” S.Bulat
4. Efectuarea analizei socio-economice a întreprinderilor municipale și societăților pe acțiuni la care Consiliul Raional Cahul are cota parte.   Direcția agricultură și dezvoltare economică J.Ghețiu
    JOI,

18.05.2017

   
1. Ședința extraordinară a Consiliului Raional Cahul. 10-00 Sala de ședințe, et.II I.Groza

C.Prepeliță

2. Ședința grupului de lucru pentru achiziții de mărfuri, lucrări și servicii pentru achiziționarea lucrărilor de schimbare a ușilor și ferestrelor la Biblioteca pentru copii „G.Vieru”, or. Cahul. 11-00 Sala de ședințe, et.III J.Ghețiu
3. Ședința grupului de lucru pentru achiziții de mărfuri, lucrări și servicii pentru achiziționarea lucrărilor de reparație la OMF Burlacu și OMF Lopățica. 13-00 Sala de ședințe, et.III J.Ghețiu
4. Desfășurarea evaluării finale la limba maternă în clasele a IV-a.   Instituțiile de învățămînt A.Micinschi
    VINERI,

19.05.2017

   
1. Seminar raional cu managerii școlari moderat de formatorii de la Casa Corpului Didactic Buzău, România. 09-00 L.T.”P.Rumeanțev”,

Mun.Cahul

A.Micinschi
2. Deplasare în teritoriu pentru examinarea litigiului funciar. 10-00 s.Tătărești I.Armanu
3. Monitorizarea lucrărilor de semănat a culturilor de primăvară și a legumelor.   Direcția agricultură și dezvoltare economică J.Ghețiu
4. Inițierea Concursului „Logo-ul și sloganul turistic al raionului Cahul”.   Secția cultură S.Bulat
5. Olimpiada republicană la științe (19-22.05.2017).   Mun.Chișinău A.Micinschi
    SÎMBĂTĂ,

20.05.2017

   
1. ”Ziua sportivului și a mișcării olimpice”. 09-00 Stadionul raional ”Atlant”,

or. Cahul

V.Calmîc

A.Popov

2. Instruire pentru bibliotecarii din raion cu tematica „Servicii moderne de bibliotecă”. 10-00 Biblioteca raională ”Andrei Ciurunga” S.Bulat
3. Ziua angajaților în domeniul culturii.   Secția cultură S.Bulat
4. Examinarea executării lucrărilor de reparație la Azilul de bătrâni din com. Moscovei.   DCDDT S.Drangoi
Distribuie articolul pe:
Mai multe din Noutăți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.