0
0
556
 1. Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul  I al anului 2022.
 2. Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2022.       *Anexa nr.4 la 2
 3. Despre  modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la  Decizia nr. 03/09-V din 9 iunie 2022  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022”.
 4. Cu privire la schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ general.
 5. Despre modificarea Deciziei nr.05/07-V din 12 august 2022 „Cu privire la transmiterea unor  bunuri din proprietatea raionului Cahul (administrarea IP Şcoala Primară-Grădiniţă „A. Donici”, mun. Cahul) în proprietatea satului Andruşul de Sus (administrarea  Creşei-Grădiniţă „Floricica”).
 6. Despre modificarea Deciziei nr.05/10-V din  12 august 2022 „Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT2 -282 din 12 iulie 2022 a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat”.
 7. Cu privire la oferirea dreptului de a folosi cu titlu gratuit un spațiu.
 8. Cu privire la numirea dnei Oxana Radu în funcția de șef al Direcției generale asistență socială și protecție a familiei.
 9. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe.
 10. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate de instituțiile publice din subordinea Consiliului Raional Cahul.
 11. Cu privire la aprobarea casării unui automobil aflat în administrarea IMSP „Centrul de Sănătate Colibași”.
 12. Cu privire la delimitarea proprietății publice a raionului Cahul.
 13. Despre modificarea Deciziei nr.05/15-V din 12 august 2022 „Cu privire la încetarea contractului de management încheiat pe perioadă determinată cu dl Sergiu RADU, director al Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul”.
 14. Cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată cu dna Viorica CASSIR, director al Instituției Publice ,,Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități”.
 15. Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituției Publice ,,Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități”.
 16. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022.
 17. Despre  modificarea  Anexei nr. 2  la  Decizia  nr. 07/04-V din 16 decembrie 2021 „Cu  privire  la aprobarea  Programului  privind repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  și  limitelor alocațiilor  pentru  întreținerea  periodică  și  reparații  curente a  drumurilor  de  interes  raional  pentru  anul 2022” și Anexei  la Decizia  nr. 03/08-V  din  9 iunie 2022 „Cu privire la limitele alocațiilor financiare la întreținerea periodică și reparații capitale a drumurilor de interes raional pe anul 2022”.
 18. Despre modificarea Deciziei nr.04/04-V din 7 iulie 2022 „Cu privire la transmiterea  în gestiune a unor autospeciale de colectare a deșeurilor”.
Distribuie articolul pe:
 • Decizii din 25 august 2023

  Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023. Cu privire la casarea …
 • Decizii din 10 august 2023

  Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul …
 • Decizii din 27 iunie 2023

  Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.