0
0
944
 1. Cu privire la alegerea dnei Elena DAUD în funcția de vicepreședinte al raionului Cahul.

 2. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2021.

 3. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliul Raional Cahul în semestrul II al anului 2021.

 4. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în raionul Cahul pentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

 5. Despre modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 06/13-V din 21 octombrie 2021 „Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Muncipale „Centrul Stomatologic Raional Cahul”, în redacție nouă”.

 6. Cu privire la instituirea Serviciului raional de intervenție timpurie la copii în raionul Cahul și aprobarea Regulamentului de activitate.

 7. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Cahul.

 8. Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate.

 9. Cu privire la delimitarea proprietății publice și vînzarea bunurilor proprietate a raionului Cahul.

 10. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2022.

 11. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cahul în primăvara-vara anului 2022.

 12. Cu privire la aprobarea unor acorduri de colaborare.

 13. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT2-23 din 17 ianuarie 2022.

 14. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Cahul în organele de urmărire penală și în instanțele judiciare.

 15. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în instanţele de judecată.

 16. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune.

 17. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

 18. Despre modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 01/06-IV din 22 martie 2016 „Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia”.

 19. Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr. 05/01-V din 03.10.2019 „Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unor bunuri imobile”.

 20. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

 21. Cu privire la modificarea Actului de inventariere a clădirilor proprietate a Consiliului Raional Cahul conform situației de la 01.01.2004 aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr.04/11-I din 10 iunie 2004.

 22. Cu privire la acordul preluării în proprietatea publică a raionului Cahul a unor bunuri imobile.

 23. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

 24. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.

 25. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociația Obștească„ActiveWomen”.

 26. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat cu Fundația „CRED”.

 27. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu A.O. Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel”.

 28. Cu privire la achitarea unor cheltuieli pentru gazele naturale în anul 2022 din sursele colectate de IMSP CS Cahul.

 29. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe administrate de IMSP Centrul de Sănătate Cahul.

 30. Cu privire la numirea în funcție a dlui Constantin Hodenco.

 31. Cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare privind constituirea clusterului „Vinificație”.

 32. Cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare privind constituirea clusterului „Producerea strugurilor de masă”.

 33. Cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare privind constituirea clusterului zootehnic „Bacii Sudului”.

 34. Cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare privind constituirea Clusterului turistic „VIA Cahul”.

 35. Despre modificarea Deciziei nr. 04/05-V din 19 noiembrie 2020 „Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate”.

 36. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2022.

 37. Cu privire la lichidarea instituției Tabăra de odihnă Slobozia Mare.

 38. Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat.

 39. Cu privire la acordarea indemnizației unice.

Distribuie articolul pe:
 • Decizii din 25 august 2023

  Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023. Cu privire la casarea …
 • Decizii din 10 august 2023

  Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul …
 • Decizii din 27 iunie 2023

  Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.