0
0
818

1. Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru activitate în anul de studii 2021-2022.
2. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022.
3. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021.
4. Despre modificarea anexei la Decizia nr. 04/26-IVdin 10.12.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual”.
5. Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii.
6. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
7. Cu privire la modificarea anexei la Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 02/05-V din 02 iunie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului Raional Cahul”.
8. Despre modificarea pct. 1 al Deciziei nr. 04/10-V din 03 iunie 2021 „Cu privire la instituirea Comisiei de vânzare acțiunilor proprietate publică a Consiliului Raional Cahul”.
9. Cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare.
10. Cu privire la aprobarea Planului comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale prin dialog public 2021-2023 în raionul Cahul.
11. Cu privire la instituirea Comisiei raionale speciale pentru realizarea procedurii de selectare a persoanelor care solicită indemnizaţii unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni.
12. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în cadrul blocului locativ de locuințe sociale de pe str. Nouă, nr. 1, sat. Crihana Veche, rn. Cahul.
13. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic raional Cahul”, în redactie nouă.
14. Cu privire la examinarea notificării Nr.1304/OT-345 din 13.09.2021 a OT Cahul al Cancelariei de Stat.
15. Cu privire la examinarea notificării Nr.1304/OT-346 din 13.09.2021 a OT Cahul al Cancelariei de Stat.
16. Cu privire la examinarea notificării Nr.1304/OT-347 din 13.09.2021 a OT Cahul al Cancelariei de Stat.
17. Cu privire la examinarea notificării Nr.1304/OT-349 din 14.09.2021 a OT Cahul al Cancelariei de Stat.
18. Cu privire la acceptarea transmiterii în comodat a unui bun imobil proprietate publică a satului Roșu.
19. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe administrate de Direcția general finanțe.
20. Despre modificarea Anexei nr. 4 la Decizia nr. 02/09-V din 01.04.2021 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021”.
21. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției economie și agricultură.

Distribuie articolul pe:
  • Decizii din 24 mai 2024

    Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
  • Decizii din 29 martie 2024

    Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general di…
  • Decizii din 16 februarie 2024

    Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2023…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.