0
0
1,662

1. Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021.
2. Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.06/02-V din 21 octombrie 2021 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”.
3. Despre modificarea Anexei la Decizia nr. 04/26-IV din 10.12.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual”.
4. Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier și limitelor alocațiilor pentru întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor de interes raional pentru anul 2022.
5. Despre modificarea Anexei nr. 2 la Decizia nr. 05/04-V din 17.12.2020 „Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier și limitelor alocațiilor pentru întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor de interes raional”.
6. Cu privire la asumarea responsabilității Consiliului Raional Cahul pe proiectul „Modernizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în raionul Cahul, prin extindere și regionalizare continuă”.
7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
8. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022 în prima lectură.
9. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022.
10. Despre modificarea Deciziei nr.06/03-V din 21 octombrie 2021 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021”.
11. Despre modificarea pct.1 din Decizia nr.05/30-V din 26 august 2021 „Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile”.
12. Cu privire la desemnarea membrilor în componenţa Consiliului Societății SA „Fabrica de Brînzeturi din Cahul”.
13. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în cadrul unei cauze penale.
14. Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţa militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2006 şi a cetăţenilor locuitori ai raionului Cahul de vîrstă mai mare care anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară.
15. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal.
16. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Federația de Lupte din Republica Moldova.
17. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Federația de Volei din Republica Moldova.
18. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Federația de Badminton din Republica Moldova.
19. Cu privire la inițierea procedurii de vânzăre a unui turn de apă.
20. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
21. Cu privire la modificarea denumirii instituției și aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu dizabilități”.
22. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe administrate de Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul și de instituțiile subordinate.
23. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022.
24. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Bucuria”.
25. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pe anul 2022.
26. Cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de șeful Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, dna Lilia Moraru.
27. Cu privire la aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului de locuințe a Consiliului Raional Cahul.
28. Cu privire la aprobarea dării în locaţiune a unor spaţii neutilizate.
29. Cu privire la garantarea unui parteneriat în vederea implementării proiectului privind sistemul integrat al deșeurilor.
30. Cu privire la transmiterea unor bunuri în administrarea IMSP „Centrul de Sănătate Cahul”.
31. Cu privire la aprobarea Programului raional de incluziune socio-economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței din raionul Cahul prin antreprenoriat social, pentru perioada 2022-2025.
32. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Federația Sportivă Națională de Rugby.
33. Cu privire la examinarea prescripției despre rezultatul inspectării financiare complexe efectuate la Consiliul Raional Cahul.
34. Cu privire la delimitarea proprietății publice a Consiliului Raional Cahul.

Distribuie articolul pe:
  • Decizii din 24 mai 2024

    Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
  • Decizii din 29 martie 2024

    Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general di…
  • Decizii din 16 februarie 2024

    Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2023…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.