0
0
1,271
 1. Cu privire  la  corelarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021.
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
 2. Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.06/02-V din 21 octombrie 2021 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilorşi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”.
 3. Despre modificarea Anexei la Decizia nr. 04/26-IVdin 10.12.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual”.
 4. Cu privire  la  aprobarea  Programului  privind repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  și  limitelor alocațiilor  pentru  întreținerea  periodică  și  reparații  curente  a  drumurilor  de  interes  raional pentru anul 2022.
 5. Despre modificarea Anexei 2 la Decizia  nr. 05/04-V  din17.12.2020 „Cu  privire  la  aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier și limitelor alocațiilor pentru întreținerea periodică și reparații curente  a  drumurilor  de  interes raional”.
 6. Cu privire la asumarea responsabilității Consiliului Raional Cahul pe proiectul „Modernizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în raionul Cahul, prin extindere și regionalizare continuă”.
 7. Cu privire  la  alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
 8. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentruanul 2022 în prima  lectură.
 9. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul  pentru anul 2022.
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Anexa 7
  Anexa 8
  Anexa 9
  Anexa 10
  Anexa 11
  Anexa 12
  Anexa 13
 10. Despre modificarea Deciziei nr.06/03-V din 21 octombrie 2021 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021”.
 11. Despre modificarea pct.1 din Decizia nr.05/30-V din 26august 2021 „Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile”.
 12. Cu privire la vînzarea pachetului de acțiuni ale Consiliului Raional Cahul în S.A. „Fabrica de Brînzeturi din Cahul”.
 13. Cu privire la desemnarea membrilor în componenţa Consiliului Societății SA „Fabrica de Brînzeturi din Cahul”.
 14. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în cadrul unei cauzei penale.
 15. Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecereîn evidenţa militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2006şi a cetăţenilor locuitori ai raionului Cahul de vîrstă maimare care anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară.
 16. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal.
 17. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Federația de Lupte din Republica Moldova.
 18. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Federația de Volei din Republica Moldova.
 19. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Federația de Badminton din Republica Moldova.
 20. Cu privire la inițierea procedurii de vânzăre a unui turn de apă.
 21. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
 22. Cu privire la modificarea denumirii instituției și aprobarea, înredacție  nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu dizabilități”.
 23. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe administrate de Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul și de instituțiile subordinate.
 24. Cu privire la aprobarea Programului de activitateal Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022.
 25. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Bucuria”.
 26. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pe anul 2022.
 27. Cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de șeful Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, dna Lilia Moraru.
Distribuie articolul pe:
Mai multe din Proiecte de decizii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.