0
0
747
 1. Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru activitate în anul de studii 2021-2022.
 2. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilorşi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022.
 3. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021.
 4. Despre modificarea anexei la Decizia nr. 04/26-IVdin 10.12.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual”.
 5. Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii.
 6. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
 7. Cu privire la modificareaanexei la Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 02/05-V din 02 iunie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului Raional Cahul”.
 8. Despre modificarea pct. 1 al Deciziei nr. 04/10-V din 03 iunie 2021 „Cu privire la instituirea Comisiei de vânzare acțiunilor proprietate publică a Consiliului Raional Cahul”.
 9. Cu privire la aplicareasancțiuniidisciplinare.
 10. Cu privire la aprobarea Planului comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale prin dialog public2021-2023 în raionul Cahul.
 11. Cu privire la instituirea Comisiei raionale speciale pentru realizarea procedurii de selectare a persoanelor care solicită indemnizaţii unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului  locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni.
 12. Cu privire la aprobarealisteibeneficiarilor de locuințesocialeîncadrulbloculuilocativ de locuințesociale de pe str. Nouă, nr. 1, sat. CrihanaVeche, rn. Cahul.
 13. Cu privire la aprobareaStatutuluiÎntreprinderiiMunicipale„CentrulStomatologicraional Cahul”, înredactienouă.
 14. Cu privire la examinareanotificării Nr.1304/OT-345 din 13.09.2021 a OT Cahul al Cancelariei de
 15. Cu privire la examinareanotificării Nr.1304/OT-346 din 13.09.2021 a OT Cahul al Cancelariei de
 16. Cu privire la examinareanotificării Nr.1304/OT-347 din 13.09.2021 a OT Cahul al Cancelariei de
 17. Cu privire la examinareanotificării Nr.1304/OT-349 din 14.09.2021 a OT Cahul al Cancelariei de
 18. Cu privire la  acceptareatransmiteriiîn comodat  a  unui  bun  imobil proprietate publică a satului  Roșu.
 19. Cu privire la casareaunorbunuriuzateraportate la mijloacele fixe administrate de Direcția general finanțe.
 20. DespremodificareaAnexei nr. 4 la 02/09-V din 01.04.2021  „Cu privire la modificareabugetuluiraional Cahul pentruanul 2021”.
 21. Cu privire la aprobareaRegulamentului de organizareșifuncționare a Direcțieieconomieșiagricultură.
Distribuie articolul pe:
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.