0
0
642
 1. Cu privire la executarea bugetului raional Cahul pe I semestru al anului 2021.
  Raport
  Anexa-nr.1 la raport
  Anexa-nr.2 la raport
  Anexa-nr.3 la raport
  Anexa-nr.4 la raport
 2. Cu privire  la  modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021.
  Anexa-nr.1
  Anexa-nr.2
  Anexa-nr.3
  Anexa-nr.4
  Anexa-nr.5
  Anexa-nr.6
 3. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale Preşedintelui raionului Cahul.
 4. Despre modificarea Anexei nr. 4 la Decizia nr. 02/09-V din 01.04.2021  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021”.
 5. Cu privire la activitatea ÎM „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”.
  Raport
 6. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune.
 7. Cu privire la aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului de locuinţea Consiliului Raional Cahul.
 8. Cu privire la deschiderea unor clase de liceu.
 9. Cu privire la în corporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cahul întoamna-iarna an. 2021-2022.
 10. Cu privire la casa reabunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
 11. Cu privire la casa reaunor bunuriuzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate de instituțiile publice din subordinea Consiliului Raional Cahul.
 12. Cu privire la casa reaunor bunuriuzate raportate la mijloacele fixe aflate îngestiunea Consiliului Raional Cahul.
 13. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
 14. Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
 15. Cu privire la acordul preluării în proprietatea publică a raionului Cahul a unor bunurii mobile.
 16. Cu privire la transmiterea unor bunuri în gestiunea autorităților publice locale de nivelul întîi.
 17. Cu privire la examinarea Rapoartelor misiunilor de inspecție a Inspecției Sociale din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind modul de aplicare соrесtă și unitară а legilor și а altor acte nоrmаtivе са rеreglementează stabilirea și асоrdаrеа prestațiilor sociale, a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de сătrе Direcția gеnеrală asistență socială și рrоtесțiе а familiei Cahul.
 18. Cu privire la demersul Direcției Generale Teritoriale SUD a Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova nr. 11/6/388 din 19.03.2020.
 19. Cu privire la demersul Direcției Generale Teritoriale SUD a Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldovanr. 11/11/587 din 05.04.2021.
 20. Cu privire la numirea domnului Nicolae Olteanu în funcţia de șef al Direcției economie și dezvoltare teritorială.
 21. Cu privire la numirea doamnei Carolina Stuparu în funcţia de șef al Serviciului tineret și sport.
 22. Despre aprobarea Dispoziției nr.322-i din 22.07.2021 „Cu privire la exercitarea interimatului”.
 23. Cu privire la împuternicirea exercitării atribuțiilor funcției de director al IMSP „Spitalul Raional Cahul”.
 24. Despre modificarea Deciziei nr.03/24-IV din 24 septembrie 2015 ,,Cu privire la delegarea atribuţiilor suplimentare preşedintelui raionului Cahul”.
 25. Cu privire la soluționarea conflictului de interes real al șefului IMSP „Centrul de Sănătate Moscovei”.
 26. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în semestrul I al anului 2021.
Distribuie articolul pe:
Mai multe din Uncategorized

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.