0
0
994

1. Cu privire la aprobareaAcordului de asocierepentruCooperareaEconomicăTeritorialăIntercomunitară a localităților din regiuneacheie Cahul.
2. Cu privire laaprobarea Studiului de oportunitate, Acordului de Asociere și a formei de gestiune delegată a serviciului public de Management al Deșeurilor Solide.
Anexa-1
Anexa-2
3. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şiadolescenţilor în sezonul estival 2021.
4. Cu privire la schimbarea denumiriiinstituţiei de învăţămînt general.
5. Cu privire la modificareabugetuluiraional Cahul pentruanul 2021.
Anexa-1
Anexa-2
Anexa-3
Anexa-4
Anexa-5
6. Despre modificarea anexei la Decizia nr.06/10-IV din 06.12.2018 „Cu privire la acceptareatransmiteriiîncomodat a unorbunuriimobile, proprietate a unitățiloradmistrativ-teritoriale de nivelulîntîi”
7. Despre modificarea pct.1 la Decizia nr. 02/17-V din 2 iunie 2020„Cu privire la desemnarea membrilor în componența Consiliului Societății pe Acțiuni ”Fabrica de Brînzeturi din Cahul”.
8. Despre modificarea anexei la Decizia nr. 03/03-V din 13.05.2021 „Cu privire la aprobarea Registrului mormintelor și operelor comemorative de război din municipiul și raionul Cahul”.

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Proiecte de decizii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.