0
0
591

1. Cu privire la desemnarea candidaturilor în Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 11 iulie 2021
2. Cu privire la participareaConsiliuluiRaional Cahul încadrulproiectului „Securitateaaprovizionării cu apășisanitațieîn Moldova”
3. Cu privire la aprobarea Registrului mormintelor și operelor comemorative de război din municipiul și raionul Cahul.
4. Cu privire la acordulpreluării, cu titlugratuit, a unorbunuri
5. Cu privire la transmiterea unor bunuri
6. Cu privire la transmitereaunuimijloc de transport
7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
8. Cu privire la numireadnei Lucia Popov înfuncţia de șef al Serviciuluirelațiifunciare, cadastrușipatrimoniu public
9. Cu privire la încetareacontractului individual de muncăîncircumstanțece nu depind de voințapărțilorcu dnaMaria Uzun
10. Cu privire la încetareacontractului individual de muncăîncircumstanțece nu depind de voințapărților cu dna Elena Saghin
11. Cu privire la numireadluiNuțuMigaliînfuncția de șef al IMSP ,,Centrul de SănătateSlobozia Mare”
12. Cu privire la numireașefului IMSP ,,Centrul de SănătateColibași”

Distribuie articolul pe:
  • Cu privire la aprobarea Planului raional anticorupţie pentru anii 2022-2023.    ……
  • 1. Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor subor…
  • Cu privire  la  corelarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021.Anexa 1Anexa 2Anexa 3An…
Mai multe din Proiecte de decizii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.