0
0
2,515
 1. Despre modificarea Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
 2. Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021.
 3. Cu privire la rectificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021.
 4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
 5. Despre modificarea anexei nr. 2 la Decizia nr. 01/07-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul”.
 6. Despre modificarea anexei nr. 2 la Decizia nr.05/03-V din 17 decembrie 2020 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului președintelui raionului, ale direcțiilor și ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2021”.
 7. Despre modificarea Deciziei nr. 01/10-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în structurile Euroregiunii „Dunărea de Jos”.
 8. Cu privire la aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe a Consiliului Raional Cahul.
 9. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune în cadrul blocului locativ de locuințe sociale din str. Nouă, nr. 1.
 10. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cahul în primăvara-vara anului 2021.
 11. Cu privire la reorganizarea instituţiei de învăţămînt general.
 12. Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
 13. Cu privire la inițierea procedurii de vânzăre a unui mijloc de transport.
 14. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe.
 15. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
 16. Despre modificarea Deciziei nr. 04/05-V din 19 noiembrie 2020 „Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate”.
 17. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil către IMSP „Centrul de Sănătate Zîrnești”.
 18. Cu privire la numirea în funcţie.
 19. Cu privire la reamplasarea Serviciului de Asistență Psihopedagogică din cadrul Direcției generale învățământ Cahul.
 20. Cu privire la permisiunea de elaborare a caietului de sarcinii și a proiectului de execuție a unei construcții capitale.
 21. Cu privire la convertirea datoriilor în aport în capital social.
Distribuie articolul pe:
 • Decizii din 24 mai 2024

  Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
 • Decizii din 29 martie 2024

  Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general di…
 • Decizii din 16 februarie 2024

  Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2023…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.