Home Serviciul tineret și sport

Serviciul tineret și sport

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.07/08-III din 23.12.2014

 R E G U L A M E N T U L
DE FUNC┼óIONARE A SERVICIULUI┬á TINERET ┼×I SPORT
AL CONSILIULUI RAIONAL CAHUL

I. Dispoziţii generale

┬á ┬á ┬á1.1 Prezentul Regulament stabile┼čte func┼úiile, atribu┼úiile ┼či drepturile principale ale Serviciului Tineret ┼či Sport al Consiliului Raional Cahul.
┬á ┬á ┬á1.2 ├Än activitatea sa Serviciul Tineret ┼či Sport se c─âl─âuze┼čte de legisla┼úia ├«n vigoare, deciziile Consiliului Raional Cahul, dispozi┼úiile Pre┼čedintelui raionului Cahul, de prezentul Regulament, precum ┼či de alte acte normative.
┬á ┬á ┬á1.3 ├Än solu┼úionarea chestiunilor ce ┼úin de competen┼úa sa, Serviciul Tineret ┼či Sport (├«n continuare – Serviciul) conlucreaz─â cu direc┼úiile, sec┼úiile, subdiviziunile ┼či serviciile autorit─â┼úilor publice locale din teritoriu, organiza┼úiile de profil, institu┼úiile de ├«nv─â┼ú─âm├ónt din raion. Prezint─â informa┼úii despre ac┼úiunile planificate ├«n teritoriu Consilului Raional Cahul.
┬á ┬á ┬á1.4 Speciali┼čtii Serviciului sunt func┼úionari publici, av├ónd drepturi, obliga┼úiuni ┼či garan┼úii sociale, stabilite de Legea cu privire la func┼úia public─â ┼či statutul func┼úionarului public.

II. Funcţiile Serviciului

┬á ┬á ┬á2.1 Realizeaz─â politici de stat ├«n domeniul tineretului ┼či sportului ├«n teritoriul raionului Cahul;
┬á ┬á ┬á2.2 Elaboreaz─â ┼či desf─â╚Öoar─â programul complex de ac┼úiuni pentru tineret ┼či dezvoltare a sportului, ap─âr─â interesele sociale, economice, promoveaz─â ┼či valorific─â poten┼úialul popula┼úiei din teritoriu implicat ├«n ac┼úiunile din domeniul tineret ┼či sport;
┬á ┬á ┬á2.3 Coordoneaz─â ╚Öi ├«┼či aduce aportul la asigurarea condi┼úiilor pentru buna func┼úionare a asocia┼úiilor sportive din teritoriu, infrastructurii sportive, localurilor destinate tineretului din gestiune;
┬á ┬á ┬á2.4 Promoveaz─â experien┼úa┬á asocia┼úiilor ┼či organiza┼úiilor sportive ┼či de tineret ├«n solu┼úionarea problemelor ce ┼úin de domeniul tineretului ┼či sportului.
┬á ┬á ┬á2.5 Sus┼úine ini┼úiativele organiza┼úiilor de profil ├«ntru elaborarea proiectelor orientate spre organizarea timpului liber ┼či a odihnei popula┼úiei din raion.
┬á ┬á ┬á2.6 Colaboreaz─â cu asocia┼úiile ┼či organiza┼úiile sportive, organiza╚Ťiile de tineret din republic─â ┼či de peste hotare, pentru realizarea ac┼úiunilor comune.

III. Atribuţiile Serviciului

┬á ┬á ┬á3.1 Elaboreaz─â ┼či implementeaz─â planurile de perspectiv─â ├«n domeniul sportului ├«n raionul Cahul;
     3.2 Implementează planul de acţiuni al Strategiei de lucru cu tineretul;
┬á ┬á ┬á3.3 Coordoneaz─â activit─â┼úile autorit─â╚Ťilor publice locale ╚Öi ale institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt ├«n domeniul tineretului ╚Öi sportului;
┬á ┬á ┬á3.4 Coordoneaz─â m─âsurile de organizare a manifest─ârilor sportive ┼či cu tineretul din raion;
     3.5 Promoveză sportul de performanţă în raion;
┬á ┬á ┬á3.6 Desf─â┼čoar─â activit─â┼úi cognitive ┼či sportive ├«n colaborare cu Direc┼úia ├Änv─â┼ú─âm├«nt Cahul, Sec┼úia Cultur─â Cahul, ONG-uri, asocia┼úii ┼či cluburi sportive din teritoriu;
┬á ┬á ┬á3.7 Acord─â ajutor Centrelor de tineret, asocia┼úiilor ┼či cluburilor sportive, organiza╚Ťiilor de tineret la solu┼úionarea problemelor social-economice ┼či culturale;
┬á ┬á ┬á3.8 Asigur─â organizarea ┼či coordonarea activit─â┼úii cluburilor sportive ┼či colectivelor de cultur─â fizic─â amplasate ├«n teritoriul raionului, c├«t ╚Öi ONG-lor, Asocia┼úiilor Ob┼čte┼čti ┼či Centrelor de tineret din raion.
┬á ┬á ┬á3.9 Desf─â┼čoar─â festivit─â┼úi ┼či manifest─âri culturale, competi┼úii sportive, seminare ╚Öi mese rotunde, alte ac┼úiuni de mas─â cu caracter cultural-cognitiv, educativ ┼či de agrement;
┬á ┬á ┬á3.10 Conlucreaz─â cu direc┼úiile, sec┼úiile ┼či subdiviziunile Consiliului Raional Cahul la solu┼úionarea problemelor tineretului ┼či sportului;
┬á ┬á ┬á3.11 Elaboreaz─â ┼či asigur─â realizarea programului de activitate al Serviciului, planului calendaristic al ac┼úiunilor pentru tineret ┼či sportive;
┬á ┬á ┬á3.12 Organizeaz─â ┼či efectueaz─â controlul desf─â┼čur─ârii ac┼úiunilor sportive, activitatea centrelor de tineret ╚Öi organiza╚Ťiilor de tineret, reglementeaz─â ordinea exploat─ârii localurilor pentru tineret ┼či sportive subordonate Consiliului Raional Cahul;
┬á ┬á ┬á3.13 Organizeaz─â competi┼úii sportive, coordoneaz─â activitatea asocia┼úiilor sportive din teritoriu, asigur─â preg─âtirea ┼či participarea echipelor sportive la competi┼úiile raionale, republicane ┼či interna┼úionale;
┬á ┬á ┬á3.14 Informeaz─â mass-media, opinia public─â despre realizarea ┼či desf─â┼čurarea ac┼úiunilor de tineret ┼či sportive din raion;
┬á ┬á ┬á3.15 Analizeaz─â situa┼úia ├«n domeniul tineretului ┼či sportului ├«n localit─â┼úile raionului ┼či propune Consiliului Raional Cahul solu┼úii ┼či planul de ac┼úiuni necesare pentru ameliorarea situa┼úiei.

IV. Drepturile Serviciului

┬á ┬á ┬á4.1 S─â solicite, ├«n modul stabilit de legisla┼úie, de la ├«ntreprinderi, institu┼úii, organiza┼úii, informa┼úia ce vizeaz─â problemele tineretului ┼či sportului;
┬á ┬á ┬á4.2 S─â antreneze, sub diferite forme organizatorice, reprezentan┼úi ai institu┼úiilor de stat, ai administr─ârii locale la examinarea ┼či solu┼úionarea problemelor ce ┼úin de domeniul tineretului ┼či sportului;
┬á ┬á ┬á4.3 S─â creeze comisii, grupuri de lucru pentru organizarea ┼či desf─â┼čurarea ac┼úiunilor ┼či competi┼úiilor sportive, examinarea ┼či solu┼úionarea problemelor din via╚Ťa social─â a tinerilor;
┬á ┬á ┬á4.4 S─â ia cuno┼čtin┼ú─â de activitatea unor organiza┼úii, servicii, institu┼úii, ├«ntreprinderi ├«n problemele ce ┼úin de competen┼úa Serviciului;
┬á ┬á ┬á4.5 S─â elaboreze ┼či s─â asigure realizarea programelor de tineret ┼či sportive, ini┼úiate ├«n comun cu diverse structuri de profil din raion;
┬á ┬á ┬á4.6 S─â antreneze ├«n baz─â de contract (perfectat ├«n corespundere cu Codul Muncii) speciali┼čti ├«n domeniul elabor─ârii ┼či realiz─ârii programelor sportive ┼či de tineret;
┬á ┬á ┬á4.7 S─â ├«nainteze spre examinare la ┼čedin┼úele operative ale Aparatului Pre┼čedintelui Raionului Cahul chestiuni ce ┼úin de problemele tineretului ┼či sportului;
     4.8 Să efectueze alte acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.

V. Organizarea activităţii Serviciului

┬á ┬á ┬á5.1 Serviciul tineret ┼či sport se constituie prin decizia Consiliului Raional Cahul.
┬á ┬á ┬á5.2 Conform statelor de personal, Serviciul este constituit din ┼čef ┼či┬á speciali┼čti, ale c─âror sarcini de lucru se reglementeaz─â┬á prin obliga┼úiunile de serviciu.
     5.3 Regulamentul Serviciului, operarea modificărilor la el se aprobă prin decizia Consiliului Raional Cahul.
┬á ┬á ┬á5.4 Obliga┼úiunile de serviciu ale func┼úionarilor Serviciului se elaboreaz─â de c─âtre ┼čeful Serviciului, se coordoneaz─â de vicepre┼čedintele raionului de ramur─â ┼či se aprob─â prin dispozi┼úia Pre┼čedintelui Raionului Cahul.
┬á ┬á ┬á5.5 ┼×eful Serviciului este numit prin decizia Consiliului Raional Cahul, ├«n baza concursului pentru ocuparea func┼úiei publice.
┬á ┬á ┬á5.6 Speciali┼čtii Serviciului sunt angaja┼úi prin ordinul ┼čefului Serviciului, ├«n baza concursului pentru ocuparea func┼úiei publice.
┬á ┬á ┬á5.7 Activitatea Serviciului ┼či func┼úionarilor se desf─â┼čoar─â ├«n conformitate cu programul lunar, aprobat de vicepre┼čedintele raionului de ramur─â, ┼či este ├«n corespundere cu programele de activitate ale Consiliului Raional Cahul.
┬á ┬á ┬á5.8 Serviciul ├«┼či coordoneaz─â activitatea cu vicepre┼čedintele raionului de ramur─â ┼či se subordoneaz─â Pre┼čedintelui raionului Cahul.

VI. Dispoziţii finale

      6.1 Reorganizarea sau lichidarea Serviciului ţine de competenţa Consiliului Raional Cahul, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
┬á ┬á ┬á6.2 Componen┼úa Serviciului este ├«n conformitate cu statele de personal ale Aparatului Pre┼čedintelui raionului Cahul, aprobate anual de c─âtre Consiliul Raional Cahul, la propunerea Pre┼čedintelui raionului Cahul.