Home Sec╚Ťia cultur─â

Sec╚Ťia cultur─â

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.07/07-III din 23.12.2014

 R E G U L A M E N T U L
Sec╚Ťiei Cultur─â a Consiliului Raional Cahul

 I. Dispoziţii generale

┬á ┬á ┬á1. Sec┼úia Cultur─â (├«n continuare ÔÇô Sec┼úia) este organul care realizeaz─â politica statului ┼či┬áraionului ├«n domeniul culturii ┼či turismului ├«n teritoriu ┼či ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n corespundere cu legisla┼úia ├«n vigoare, actele normative emise de Ministerul Culturii ┼či organele administra┼úiei publice locale ┼či prezentul Regulament.
┬á ┬á ┬á2. Sec┼úia este subordonat─â Ministerului Culturii ╚Öi Agen╚Ťiei Turismului ÔÇô ├«n domeniile metodologie ┼či politica culturii ┼či, respectiv, ┬áturism; ╚Öi Consiliului Raional ÔÇô ├«n domeniile administrare ┼či asigurare financiar─â.
┬á ┬á ┬á3. Sec┼úia dispune de ┼čtampil─â cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova ┼či cu denumirea deplin─â a institu┼úiei, foaie cu antet ├«n limba de stat, alte simboluri aprobate ┼či ├«nregistrate conform legisla┼úiei.

II. Obiective de activitate

┬á ┬á ┬á4. Sec┼úia realizeaz─â politica de stat ├«n domeniul culturii ┼či turismului prin:
– elaborarea, ├«n baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare ┼či ocrotire a culturii ┼či artei;
– promovarea speciali┼čtilor de ├«nalt─â calificare ├«n domeniu;
– asigurarea conserv─ârii ┼či valorific─ârii crea┼úiei populare;
– asigurarea dezvolt─ârii ┼či func┼úion─ârii eficiente a institu┼úiilor de cultur─â ┼či art─â ┼či a satisfacerii intereselor spirituale ale popula┼úiei, indiferent de situa┼úia social-profesional─â, confesiune, originea etnic─â, apartenen┼ú─â politic─â.

     5. Principalele obiective de activitate ale Secţiei sunt:
– elaborarea concep┼úiei privind dezvoltarea culturii ┼či turismului ├«n teritoriul raionului ┼či a programelor complexe de activit─â┼úi culturale ┼či de agrement;
– realizarea programelor de conservare ┼či dezvoltare a culturii ┼či artei ├«n teritoriu prin organizarea diverselor activit─â┼úi culturale: festivaluri, concursuri, ac┼úiuni de conservare ┼či valorificare a crea┼úiei populare, treceri ├«n revist─â a forma┼úiilor artistice de amatori, expozi┼úii de art─â plastic─â ┼či de crea┼úii ale me┼čterilor populari etc.;
– asigurarea condi┼úiilor necesare pentru libera manifestare a talentului; evaluarea operelor de cultur─â ┼či art─â, libertatea crea┼úiei ┼či inviolabilitatea ei;
– promovarea politicii de ocrotire, conservare ┼či valorificare a patrimoniului cultural na┼úional, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice ┼či siturilor din teritoriu;
– asigurarea aplic─ârii ├«n teritoriu a strategiei privind identificarea, protec┼úia, conservarea, restaurarea ┼či valorificarea monumentelor istorice; aplicarea normelor sistemului na┼úional de eviden┼ú─â a bunurilor culturale; operarea modific─ârilor ce ┼úin de destina┼úia monumentelor istorice ┼či transferul dreptului de proprietate; controlarea periodic─â a st─ârii de conservare ┼či securitate a monumentelor istorice ┼či elaborarea de comun acord cu organele competente, a m─âsurilor necesare ├«n acest domeniu; colaborarea direct─â cu organele administra┼úiei publice locale la elaborarea programelor de dezvoltare a localit─â┼úilor, precum ┼či a programelor de amenajare a teritoriului, ├«n care sunt edificate monumente istorice;
– promovarea turismului pe plan na┼úional ┼či interna┼úional, dezvoltarea patrimoniului na┼úional ca valoare turistic─â;
– perfec┼úionarea managementului turistic ┼či ridicarea nivelului serviciului turistic;
– asigurarea func┼úion─ârii mecanismului de afirmare a talentelor autentice, de selectare a valorilor culturale ┼či de includere a lor ├«n circuitul na┼úional ┼či universal; ├«ntreprinderea m─âsurilor de sus┼úinere a copiilor dota┼úi, orfani ┼či din familii pu┼úin asigurate;
– coordonarea activit─â┼úii institu┼úiilor de cultur─â (palate de cultur─â, centre de cultur─â, case ┼či c─âmine de cultur─â, biblioteci, institu┼úii de ├«nv─â┼ú─âm├ónt artistic, cinematografe, complexe muzeale ┼či muzee etc.), indiferent de apartenen┼úa departamental─â; stabilirea rela┼úiilor de colaborare ├«n domeniul culturii;
– organizarea particip─ârii institu┼úiilor ┼či forma┼úiilor artistice, interpre┼úilor, me┼čterilor populari la festivaluri, concursuri, expozi┼úii, seminare, simpozioane, conferin┼úe republicane ┼či interna┼úionale;
– supravegherea promov─ârii politicii na┼úionale unice ├«n activitatea bibliotecilor din raion, conducerea profesional─â; reglementarea ┼či asigurarea controlului respect─ârii legisla┼úiei ├«n domeniul biblioteconomiei;
– examinarea ┼či aprobarea programelor de activitate, a raporturilor anuale ale institu┼úiilor de cultur─â subordonate; acordarea asisten┼úei metodice ┼či practice tuturor institu┼úiilor de cultur─â, indiferent de apartenen┼úa lor departamental─â;
– asigurarea controlului realiz─ârii programelor de activitate ale institu┼úiilor de cultur─â subordonate, al ├«ndeplinirii de c─âtre acestea a hot─âr├órilor Guvernului, ordinelor ┼či dispozi┼úiilor Ministerului Culturii ┼či Agen╚Ťiei Turismului, ale organelor administra┼úiei publice locale;
– prezentarea la Ministerul Culturii, la Agen╚Ťia Turismului ┼či la Consiliul Raional a raportului anual cu privire la activitatea sa ┼či a re┼úelei institu┼úiilor subordonate, a informa┼úiilor cu privire la activitatea institu┼úiilor de cultur─â.

III. Organizarea activităţii Secţiei

┬á ┬á ┬á6. Sec┼úia Cultur─â este condus─â de ┼čeful sec┼úiei, numit ┼či eliberat din func┼úie ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
┬á ┬á ┬á7. Sec┼úia propune spre aprobare Consiliului Raional, lu├ónd ca baz─â statele tip, aprobate de Guvern, organigrame ┼či statele de personal din aparatul sec┼úiei ┼či din institu┼úiile de cultur─â de nivel raional din subordine.
┬á ┬á ┬á8. Sec┼úia coordoneaz─â cu prim─âriile angajarea personalului ├«n institu┼úiile de cultur─â din teritoriu, stabile┼čte categoriile de salarizare, condi┼úiile de premiere, aplic─â m─âsuri disciplinare ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
┬á ┬á ┬á9. ┼×eful sec┼úiei este numit ├«n baz─â de concurs ┼či eliberat din func┼úie de c─âtre Consiliul Raional.
┬á ┬á ┬á10. ├Än subordinea Sec╚Ťiei Cultur─â a raionului Cahul se afl─â Biblioteca raional─â ÔÇ×Andrei CiurungaÔÇŁ din Cahul.
┬á ┬á10.1. Directorul Bibliotecii raionale ÔÇ×Andrei CiurungaÔÇŁ Cahul este numit ╚Öi eliberat din func╚Ťie de c─âtre ╚Öeful Sec╚Ťiei Cultur─â, ├«n conformitate cu legisla╚Ťia ├«n vigoare.
11. ┼×eful Sec┼úiei:
– angajeaz─â, ├«n baza cerin┼úelor din fi┼ča postului personalul aparatului sec┼úiei ┼či conduc─âtorii institu┼úiilor subordonate de nivel raional;
– stabile┼čte competen┼úa ┼či responsabilitatea angaja┼úilor sec┼úiei, conduc─âtorilor organiza┼úiilor din subordine, ├«n baza cerin┼úelor ┼či obliga┼úiunilor func┼úionale elaborate de Ministerul Culturii.
– asigur─â atestarea lucr─âtorilor din domeniul culturii, aprob─â decizia comisiei de atestare;
– elaboreaz─â pronosticul personalului scriptic conform necesit─â┼úilor de speciali┼čti ├«n domeniu;
– reprezint─â Sec┼úia ├«n organele administrative, juridice ┼či ├«n organiza┼úii ob┼čte┼čti, ├«ncheie contracte de munc─â ┼či colaborare cultural─â cu persoane juridice ┼či fizice;
– emite ordine ┼či dispozi┼úii, elaboreaz─â acte normative ├«n limitele competen┼úei sale;
– asigur─â respectarea prevederilor legisla┼úiei;
– poart─â r─âspundere pentru utilizarea eficient─â a mijloacelor financiare bugetare ┼či extrabugetare.

V. Colaborarea cu alte institu┼úii ┼či organiza┼úii

┬á ┬á ┬á12. Sec┼úia programeaz─â aprovizionarea ┼či coordoneaz─â cu organele administra┼úiei publice locale ┼či alte institu┼úii procurarea instrumentelor muzicale, a costumelor na┼úionale, a mijloacelor tehnice de sonorizare, a mobilierului, transportului auto cu destina┼úie special─â ┼či a utilajului tehnic necesar institu┼úiilor de cultur─â, efectueaz─â controlul utiliz─ârii acestora.
┬á ┬á ┬á13. Sec┼úia stabile┼čte rela┼úii culturale cu organisme similare din republic─â ┼či str─âin─âtate, asigur─â participarea reprezentan┼úilor din institu┼úiile de cultur─â subordonate la activit─â┼úile programate ├«n cadrul schimburilor culturale.
┬á ┬á ┬á14. Sec┼úia asigur─â ├«n teritoriu condi┼úii adecvate pentru dezvoltarea artei ┼či culturii tuturor minorit─â┼úilor etnice conlocuitoare.

VI. Finanţarea Secţiei

┬á ┬á ┬á15. Sec┼úia este finan┼úat─â din mijloace bugetare ┼či venituri ob┼úinute din diverse activit─â┼úi culturale, prest─âri servicii, sponsoriz─âri, alte surse ce nu contravin legisla┼úiei. Utilizarea mijloacelor respective se efectueaz─â conform legisla┼úiei ├«n vigoare.
┬á ┬á ┬á16. Sec┼úia elaboreaz─â ┼či propune spre aprobare Consiliului Raional proiectul de buget al sec┼úiei ┼či, ├«n caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finan┼úarea suplimentar─â a ac┼úiunilor concrete, exercit─â controlul asupra utiliz─ârii mijloacelor financiare conform destina┼úiei.

VII. Atribuţiile
┼×ef Sec┼úie Cultur─â

┬á ┬á ┬áCalificarea necesar─â: studii superioare ├«n domeniu, cunoa┼čterea specificului func┼úion─ârii structurilor din domeniu, cunoa┼čterea legilor ┼či a actelor normative de specialitate, capacit─â┼úi manageriale, posedarea limbii de stat.
┬á ┬á ┬áRela┼úii: este subordonat Ministerului Culturii ╚Öi Agen╚Ťiei Turismului ├«n plan logistic ┼či Consiliului Raional ├«n problemele organizatorico-financiare, dirijeaz─â activitatea institu┼úiilor de cultur─â din raion, este pre┼čedintele Comisiei de atestare ┼či concurs, activeaz─â conform Regulamentului Sec┼úiei cultur─â ┼či ├«n baza fi┼čei postului.
     Atribuţii, sarcini:
– realizeaz─â politica statului ├«n domeniul culturii pe teritoriul raionului;
– asigur─â elaborarea ┼či realizarea programelor raionale de dezvoltare ┼či ocrotire a culturii ┼či artei;
– asigur─â eviden┼úa re┼úelei institu┼úiilor de cultur─â din raion ┼či prezint─â informa┼úii referitor la activitatea lor;
– asigur─â promovarea cadrelor de ├«nalt─â calificare ├«n institu┼úiile de cultur─â din teritoriul raionului;
– studiaz─â aspectele ┼či tendin┼úele dezvolt─ârii culturii ├«n vederea elabor─ârii strategiei culturale de perspectiv─â ├«n teritoriu;
– acord─â asisten┼ú─â de specialitate caselor ┼či c─âminelor culturale din teritoriu ┼či asigur─â controlul realiz─ârii programelor de activitate ale lor;
– coordoneaz─â cu organele de resort ├«n vederea asigur─ârii condi┼úiilor de activitate ┼či de crea┼úie ale institu┼úiilor de cultur─â din teritoriu ┼či ale forma┼úiilor artistice de amatori;
– asigur─â colaborarea cu presa, radioul ┼či TV ├«n vederea propag─ârii activit─â┼úii culturale din raion;
– asigur─â respectarea disciplinei muncii ┼či a obliga┼úiunilor func┼úionale ale speciali┼čtilor;
– prezint─â Ministerului Culturii, Agen╚Ťiei Turismului ┼či Consiliului Raional programele de activitate curent─â ┼či de perspectiv─â ale Sec┼úiei, raporturi trimestriale ┼či anuale despre realizarea lor.

 Specialist superior  în domeniile învăţământ artistic,
activitate artistică de amatori și creaţie populară.

┬á ┬á ┬áCalificarea necesar─â: studii superioare ├«n domeniu, cunoa┼čterea legilor ┼či a actelor normative de specialitate, capacit─â┼úi manageriale, posedarea limbii de stat.
┬á ┬á ┬áRela┼úii: este subordonat ┼čefului Sec┼úiei, activeaz─â conform regulamentului Sec┼úiei Cultur─â ┼či ├«n baza fi┼čei postului.
     Atribuţii, sarcini:
– patroneaz─â activitatea institu┼úiilor extra┼čcolare de ├«nv─â┼ú─âm├ónt artistic ┼či a colectivelor artistice de amatori;
– coordoneaz─â activitatea ┼čcolilor cu profil artistic ├«n vederea sus┼úinerii ┼či promov─ârii tinerelor talente;
– asigur─â institu┼úiile de profil cu informa┼úia curent─â despre cadrul juridic de specialitate, ordine, hot─âr├óri ┼či dispozi┼úii ale organelor ierarhic superiore;
– asigur─â participarea copiilor dota┼úi la concursuri ┼či expozi┼úii raionale, na┼úionale ┼či interna┼úionale;
– organizeaz─â atestarea cadrelor didactice din institu┼úiile de ├«nv─â┼ú─âm├ónt extra┼čcolar;
– efectueaz─â atestarea forma┼úiilor artistice la manifest─âri artistice de nivel raional, republican ┼či interna┼úional;
– prezint─â raportul anual ┼či informa┼úii ce ┼úin de activitatea institu┼úiilor extra┼čcolare de ├«nv─â┼ú─âm├ónt artistic ┼či a colectivelor artistice de amatori.

 Specialist superior în domeniul turismului

┬á ┬á ┬áCalific─âri necesare: studii superioare. Cuno┼čtin┼úe generale din diferite domenii,┬á cunoa┼čterea legilor ┼či a actelor normative de specialitate, capacit─â┼úi manageriale, posedarea limbii de stat, abilit─â┼úi de comunicare ┼či de executare.
┬á ┬á ┬áRela┼úii: este subordonat ┼čefului sec┼úiei, coordoneaz─â activitatea muzeelor din raion ┼či ┼úine la eviden┼ú─â valorile turistice din raion.
     Atribuţii, sarcini:
– elaboreaz─â ┼či implementeaz─â strategia de dezvoltare a turismului ├«n raionul Cahul;
– ├«ntocme╚Öte o baz─â de date cu agen┼úii economici din raionul Cahul implica┼úi ├«n turism ┼či cu punctele de atrac┼úie turistic─â din raion;
– organizeaz─â ┼či particip─â la t├órguri ┼či expozi┼úii na┼úionale ┼či interna┼úionale de turism;
– atrage programe ┼či finan┼ú─âri ├«n vederea cre┼čterii calit─â┼úii turismului din raionul Cahul;
– stimuleaz─â ├«nfiin┼úarea de centre de informare turistic─â ├«n localit─â┼úile cu activitate turistic─â;
– ini┼úiaz─â ┼či desf─â┼čoar─â proiecte ├«n domeniul turismului;
– promoveaz─â schimbul de date, informa┼úii, publica┼úii, speciali┼čti, cooperarea cu asocia┼úii ╚Öi organisme similare de profil din ┼úar─â ┼či str─âin─âtate;
– creeaz─â parteneriate cu asocia┼úii din ┼úar─â ┼či str─âin─âtate;
– organizeaz─â ┼či desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de promovare a turismului din raion;
– ini┼úiaz─â ┼či desf─â┼čoar─â programe atractive ┼či utile ├«n domeniul turismului;
– organizeaz─â mese rotunde, seminarii, conferin┼úe;
– colaboreaz─â cu agen┼úii de turism na┼úionale, regionale ┼či afiliate ┼či alte organiza┼úii pentru promovarea raionului Cahul, ca obiectiv turistic;
– concepe ┼či distribuie materiale promo┼úionale, bro┼čuri, pliante, ghiduri turistice;
– creeaz─â ┼či asigur─â distribuirea calendarului ┼či programului de evenimente socio-culturale, tradi┼úionale specifice zonei.

 Specialist metodist în domeniul bibliotecilor

┬á ┬á ┬áCalific─âri necesare: Studii superioare, cunoa┼čterea legilor ┼či a actelor normative de ┬áspecialitate, capacit─â┼úi manageriale, abilit─â┼úi de comunicare ┼či de executare.
┬á ┬á ┬áRela┼úii: este subordonat ┼čefului serviciului cultur─â; coordoneaz─â activitatea bibliotecilor┬ádin raion.
     Atribuţii, sarcini:
– asigur─â respectarea ┼či aplicarea legisla┼úiei ├«n vigoare ├«n domeniul biblioteconomie;
– fundamenteaz─â ┼či propune autorit─â┼úilor publice locale programe de activit─â┼úi ┼či cheltuieli necesare pentru compeletarea ┼či valorificarea colec┼úiilor de bibliotec─â;
– coordoneaz─â activitatea bibliotecilor ├«n domeniile: dezvoltarea ┼či comunicarea colec┼úiilor de bibliotec─â, controlul bibliografic local ┼či elaborarea bibliografiilor locale, difuzarea cultural─â, rela┼úii cu publicul, automatizare ┼či informatizare, instruirea personalului; cercetare ┼čtiin┼úific─â, completare,organizare a expozi┼úiilor, publica┼úii ┼čtiin┼úifice;
– ├«ndepline┼čte alte atribu┼úii stabilite prin acte normative specifice domeniului.