Home Regulamentul de constituire ╚Öi func╚Ťionare

Regulamentul de constituire ╚Öi func╚Ťionare

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr. 03/02-IV din 24.09.2015

REGULAMENTUL
PRIVIND CONSTITUIREA ┼×I FUNC┼óIONAREA
CONSILIULUI  RAIONAL CAHUL

TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

┬á ┬á ┬á1. Prezentul Regulament este elaborat ├«n conformitate cu prevederile Legii cu privire la administra┼úia public─â local─â nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea ┼či func┼úionarea consiliilor locale ┼či raionale nr.457 – XV din 14 noiembrie 2003,┬á Legii privind statutul alesului local nr.768 – XIV din 2 februarie 2000, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparen┼úa ├«n procesul decizional, Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la func┼úia public─â ┼či statutul func┼úionarului public, precum ┼či cu alte reglement─âri legale ├«n vigoare ┼či reglementeaz─â modul de constituire ┼či func┼úionare a Consiliului Raional Cahul.

Titlul II
CONSTITUIREA CONSILIULUI  RAIONAL CAHUL

Capitolul I
MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI  RAIONAL CAHUL

┬á ┬á ┬á2. Consiliul Raional Cahul este compus din 35 de consilieri ale┼či ├«n condi┼úiile Codului electoral ┼či constituie autoritatea reprezentativ─â ┼či deliberativ─â a popula┼úiei raionului Cahul.
3. Consilierii raionali ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n cadrul ┼čedin┼úelor ├«n plen ┼či ├«n cadrul comisiilor de specialitate, structuri organizatorice colective ale Consiliului Raional Cahul.

┬á ┬á ┬á4. Prima ┼čedin┼ú─â (de constituire) a Consiliului Raional Cahul se convoac─â, ├«n condi┼úiile Legii privind administra┼úia public─â local─â nr. 436-XVI din 28.12.2006, ├«n termen de 20 de zile de la data valid─ârii mandatelor de consilier.
     Consiliul  Raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.
Convocarea consilierilor Consiliului Raional ├«n prima ┼čedin┼ú─â (de constituire) a Consiliului se face prin hot─âr├«re a Comisiei Electorale Centrale.
┬á ┬á ┬áPrima ┼čedin┼ú─â a Consiliului┬á Raional este deliberativ─â dac─â la ea particip─â cel pu┼úin dou─â treimi din num─ârul consilierilor ale┼či. ├Än cazul ├«n care aceast─â majoritate nu poate fi asigurat─â, ┼čedin┼úa se ┼úine peste 3 zile calendaristice, respect├«ndu-se acelea┼či condi┼úii. Dac─â nici la a doua convocare ┼čedin┼úa nu este deliberativ─â, se procedeaz─â la o nou─â convocare, peste 3 zile calendaristice. La aceast─â nou─â, a treia convocare, ┼čedin┼úa este deliberativ─â dac─â se asigur─â prezen┼úa majorit─â┼úii consilierilor ale┼či. ├Än situa┼úia ├«n care, din cauza absen┼úei nemotivate a consilierilor, Consiliul nu poate fi convocat ┼či de aceast─â dat─â, el se consider─â dizolvat de drept.
┬á ┬á ┬áLa ┼čedin┼úa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:
a) aducerea la cuno┼čtin┼ú─â a hot─âr├«rii privind atribuirea mandatelor de consilier ┼či ├«nm├«narea legitima┼úiilor de consilier de c─âtre reprezentantul consiliului electoral de circumscrip┼úie sau al Comisiei Electorale Centrale;
b) iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor;
c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.
┬á ┬á ┬áLucr─ârile primei ┼čedin┼úe (de constituire) s├«nt conduse de cel mai ├«n v├«rst─â consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezen┼úi la ┼čedin┼ú─â.
┬á ┬á ┬á5. Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale sau reprezentantul consiliului electoral de circumscrip┼úie aduce la cuno┼čtin┼úa consilierilor hot─âr├«rea instan┼úei judec─âtore┼čti privind legalitatea alegerilor din circumscrip┼úia raional─â Cahul ┼či rezultatele valid─ârii mandatelor consilierilor ┼či le ├«nm├«neaz─â legitima┼úiile.
     6. După constituirea legală a Consiliului Raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.
     Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.
┬á ┬á ┬áFrac┼úiunile se constituie, de regul─â, la prima ┼čedin┼ú─â (de constituire) a Consiliului, ├«n baz─â de liste ale partidelor ┼či blocurilor electorale. Constituirea frac┼úiunii se consemneaz─â ├«ntr-un proces-verbal. Procesul-verbal ┼či declara┼úia cu privire la constituirea frac┼úiunii se transmit pre┼čedintelui ┼čedin┼úei pentru a fi anexate la procesul-verbal al ┼čedin┼úei Consiliului.
┬á ┬á ┬áConsilierii din partea partidelor ┼či blocurilor electorale care nu au ├«ntrunit num─ârul necesar pentru a constitui o frac┼úiune, precum ┼či consilierii independen┼úi se pot reuni pentru a constitui o frac┼úiune sau se pot afilia altor frac┼úiuni.
┬á ┬á ┬áFrac┼úiunile constituite ├«┼či aleg organele de conducere sau conduc─âtorii.
┬á ┬á ┬áAlian┼úele ┼či blocurile se constituie din mai multe frac┼úiuni ┼či din consilierii independen┼úi, dup─â constituirea frac┼úiunilor. Constituirea alian┼úelor ┼či blocurilor se consemneaz─â ├«ntr-un proces-verbal. Procesul-verbal ┼či declara┼úia cu privire la constituirea alian┼úei sau blocului se anexeaz─â la procesul-verbal al ┼čedin┼úei Consiliului Raional ├«n cadrul c─âreia este anun┼úat─â constituirea acestora.
┬á ┬á ┬á7. Consiliul Raional alege, din r├«ndul consilierilor, pre┼čedintele raionului, la propunerea a cel pu┼úin o treime din consilierii ale┼či, cu votul majorit─â┼úii consilierilor ale┼či. ├Än cazul ├«n care candidatura propus─â nu ├«ntrune┼čte votul majorit─â┼úii consilierilor ale┼či, ├«n termen de 8 zile se convoac─â o nou─â ┼čedin┼ú─â ├«n vederea efectu─ârii vot─ârii repetate. Dac─â ┼či dup─â votarea repetat─â nici una din candidaturile propuse nu ├«ntrune┼čte votul majorit─â┼úii consilierilor ale┼či, ├«n termen de 3 zile se organizeaz─â o votare suplimentar─â, ├«n urma c─âreia se consider─â ales candidatul care ├«ntrune┼čte cel mai mare num─âr de voturi.
┬á ┬á ┬á8. Pre┼čedintele raionului este asistat de vicepre┼čedin┼úi. Num─ârul vicepre┼čedin┼úilor se stabile┼čte de Consiliul Raional, la propunerea pre┼čedintelui raionului, dup─â consultarea frac┼úiunilor.
┬á ┬á ┬áVicepre┼čedin┼úii raionului se aleg de Consiliul Raional, la propunerea pre┼čedintelui raionului, conform procedurii prev─âzute pentru alegerea pre┼čedintelui raionului.
┬á ┬á ┬á├Än func┼úia de vicepre┼čedinte poate fi aleas─â orice persoan─â, inclusiv din r├«ndul consilierilor.
┬á ┬á ┬á9. Consiliul Raional ├«l poate elibera din func┼úie pe pre┼čedintele raionului ├«nainte de termen, cu votul a dou─â treimi din num─ârul consilierilor ale┼či, la propunerea a cel pu┼úin o treime din consilierii ale┼či.
┬á ┬á ┬á10. Vicepre┼čedintele raionului poate fi eliberat din func┼úie ├«nainte de termen, cu votul majorit─â┼úii consilierilor ale┼či, la propunerea pre┼čedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii ale┼či.
┬á ┬á ┬á11. Mandatul pre┼čedintelui ┼či cel al vicepre┼čedintelui raionului ├«nceteaz─â odat─â cu mandatul Consiliului Raional.
┬á ┬á ┬áPre┼čedintele ┼či vicepre┼čedintele raionului ├«┼či exercit─â atribu┼úiile ┼či solu┼úioneaz─â problemele curente ale raionului p├«n─â la alegerea de c─âtre Consiliul Raional nou-constituit a unui alt pre┼čedinte al raionului.
┬á ┬á ┬á12. Secretarul Consiliului Raional este numit de Consiliu, ├«n temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea func┼úiei vacante de secretar, la prima ┼čedin┼ú─â a Consiliului, dup─â anun┼úarea rezultatelor concursului organizat ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
┬á ┬á ┬áAceste prevederi se aplic─â numai ├«n cazul ├«n care func┼úia de secretar este vacant─â. Vacan┼úa intervine ├«n cazul ├«ncet─ârii raporturilor de serviciu ale secretarului ├«n temeiul ┼či ├«n modul stabilite de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la func┼úia public─â ┼či statutul func┼úionarului public.
┬á ┬á ┬áSecretarul se bucur─â de stabilitate ├«n func┼úie ┼či cade sub inciden┼úa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la func┼úia public─â ┼či statutul func┼úionarului public.
┬á ┬á ┬á13. ┼×efii de subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional Cahul s├«nt desemna┼úi prin decizie a Consiliului, adoptat─â cu votul majorit─â┼úii consilierilor prezen┼úi, din r├«ndurile persoanelor care au c├«┼čtigat concursul pentru ocuparea func┼úiei respective, organizat de comisia de concurs ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
┬á ┬á ┬á┼×efii serviciilor publice raionale, de ├«ntreprinderi municipale s├«nt desemna┼úi de Consiliul Raional, la propunerea pre┼čedintelui raionului.
┬á ┬á ┬áDestituirea din func┼úie a conduc─âtorilor nominaliza┼úi se face de c─âtre Consiliu, la propunerea pre┼čedintelui raionului, sau a cel pu┼úin unei treimi din num─ârul consilierilor ale┼či, cu votul majorit─â┼úii consilierilor prezen┼úi, ├«n temeiurile ┼či modul stabilite de legisla┼úie.
     14. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către Consiliul Raional în baza Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante, aprobat de Guvern.

Capitolul II
CONSTITUIREA ┼×I FUNC┼óIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE
DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI RAIONAL CAHUL

     15. După constituire, Consiliul Raional Cahul formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.
┬á ┬á ┬á16. Domeniile de activitate ├«n care se formeaz─â comisii de specialitate, denumirea acestora ┼či num─ârul de membri, care ├«ntotdeauna trebuie s─â fie impar, se stabilesc de c─âtre Consiliul Raional. La decizia Consiliului, comisia poate fi format─â pentru mai multe domenii de activitate.
     17. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a Consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
┬á ┬á ┬á18. Comisiile de specialitate s├«nt structuri de lucru consultative ale Consiliului Raional ┼či s├«nt menite s─â asigure eficien┼úa activit─â┼úii lui. Comisiile de specialitate poart─â r─âspundere ├«n fa┼úa Consiliului ┼či s├«nt subordonate acestuia.
┬á ┬á ┬á19. Fiecare comisie de specialitate ├«┼či alege, prin vot deschis al majorit─â┼úii membrilor s─âi, pre┼čedintele ┼či secretarul s─âu.
┬á ┬á ┬á20. ┼×edin┼úa comisiei de specialitate se convoac─â de pre┼čedintele acesteia, iar ├«n absen┼úa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoac─â, ori de c├«te ori este necesar, la decizia pre┼čedintelui comisiei.
┬á ┬á ┬á┼×edin┼úa comisiei este deliberativ─â dac─â la ea s├«nt prezen┼úi majoritatea membrilor comisiei.
┬á ┬á ┬á┼×edin┼úele comisiei, de regul─â, s├«nt publice.
┬á ┬á ┬áLa ┼čedin┼úa comisiei pot fi prezen┼úi, f─âr─â drept de vot, consilierii care nu s├«nt membri ai acestei comisii.
┬á ┬á ┬áComisia poate invita s─â participe la ┼čedin┼úele sale speciali┼čti din cadrul aparatului pre┼čedintelui raionului sau din afara acestuia. La ┼čedin┼úele comisiei au dreptul s─â participe ┼či consilierii ale c─âror propuneri fac obiectul lucr─ârilor comisiei.
┬á ┬á ┬áComisia poate decide ca la unele dezbateri s─â fie prezente ┼či alte persoane interesate sau reprezentan┼úi ai mass-media.
┬á ┬á ┬á21. Membrii comisiei de specialitate s├«nt ├«n┼čtiin┼úa┼úi despre ┼čedin┼úa acesteia de c─âtre pre┼čedintele ┼či/sau secretarul comisiei, cu asisten┼úa secretarului Consiliului Raional.
     22. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.
     Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliul Raional.
┬á ┬á ┬á23. Num─ârul locurilor care revin fiec─ârui grup de consilieri sau consilierilor independen┼úi ├«n fiecare comisie de specialitate se stabile┼čte de c─âtre Consiliul Raional, ├«n func┼úie de ponderea acestora ├«n cadrul consiliului.
┬á ┬á ┬áNominalizarea membrilor fiec─ârei comisii se face de fiecare frac┼úiune, iar a consilierilor independen┼úi – de c─âtre Consiliu, av├«ndu-se ├«n vedere, de regul─â, preg─âtirea lor profesional─â ┼či domeniul de activitate a comisiei.
┬á ┬á ┬á├Än func┼úie de num─ârul membrilor Consiliului ┼či num─ârul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baz─â a acestuia.
     24. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) identific─â ┼či examineaz─â problemele din domeniul ei de activitate care necesit─â solu┼úionare de c─âtre Consiliu;
b) analizeaz─â proiectele de decizii ale Consiliului ┼či prognozeaz─â consecin┼úele realiz─ârii acestora;
c) ├«ntocme┼čte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezint─â Consiliului Raional;
d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către Consiliu.
┬á ┬á ┬áComisia de specialitate ├«ndepline┼čte ┼či alte atribu┼úii stabilite prin Regulamentul de constituire ┼či func┼úionare a Consiliului sau ├«ns─ârcin─âri date prin decizie a Consiliului, dac─â acestea ┼úin de domeniul de activitate a comisiei.
┬á ┬á ┬á25. Pre┼čedintele comisiei de specialitate exercit─â urm─âtoarele atribu┼úii principale:
a) reprezint─â comisia ├«n raporturile cu Consiliul ┼či cu celelalte comisii;
b) convoac─â ┼či conduce ┼čedin┼úele acesteia;
c) propune ca la lucr─ârile comisiei s─â participe ┼či alte persoane interesate, dac─â este necesar;
d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
f) sus┼úine ├«n ┼čedin┼úele Consiliului Raional avizele formulate de comisie.
┬á ┬á ┬áPre┼čedintele comisiei exercit─â ┼či alte atribu┼úii referitoare la asigurarea organizatoric─â a activit─â┼úii comisiei, stabilite de Consiliu.
     26. Secretarul comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
a) asist─â pre┼čedintele comisiei ├«n asigurarea organizatoric─â a ┼čedin┼úelor comisiei;
b) face apelul nominal ┼či ┼úine eviden┼úa prezen┼úei la ┼čedin┼úe a membrilor comisiei;
c) num─âr─â voturile ┼či ├«l informeaz─â pe pre┼čedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiec─ârei decizii ┼či asupra rezultatelor vot─ârii;
d) asigur─â redactarea avizelor, proceselor-verbale ┼či altor documente emise de comisia respectiv─â;
e) ├«n lipsa pre┼čedintelui comisiei, conduce ┼čedin┼úele acesteia.
┬á ┬á ┬áSecretarul comisiei ├«ndepline┼čte, de asemenea, ┼či ├«ns─ârcin─ârile comisiei sau ale pre┼čedintelui acesteia.
┬á ┬á ┬á27. Ordinea de zi a ┼čedin┼úei comisiei de specialitate se aprob─â de membrii comisiei, la propunerea pre┼čedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai p├«n─â la ├«nceperea ┼čedin┼úei comisiei.
┬á ┬á ┬á28. Prezen┼úa membrilor comisiei de specialitate la ┼čedin┼úele acesteia este obligatorie. ├Än caz de absen┼ú─â a consilierului f─âr─â motive ├«ntemeiate de la 3 ┼čedin┼úe consecutive ale comisiei de baz─â pentru el, pre┼čedintele comisiei poate aplica acestuia sanc┼úiunile ce ┼úin de competen┼úa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sanc┼úiuni prev─âzute ├«n regulamentul de constituire ┼či func┼úionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componen┼úa comisiei. Absen┼úa consilierului, precum ┼či sanc┼úiunile propuse de pre┼čedintele comisiei se consemneaz─â ├«n procesele-verbale ale ┼čedin┼úelor respective ale comisiei.
┬á ┬á ┬á29. Lucr─ârile ┼čedin┼úelor comisiei se consemneaz─â de c─âtre secretarul comisiei ├«n procese-verbale. Dup─â ├«ncheierea ┼čedin┼úei, procesul-verbal este semnat de c─âtre pre┼čedintele ┼či secretarul comisiei.
┬á ┬á ┬á Pre┼čedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale ┼čedin┼úelor s─â fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ┼čedin┼ú─â, cu excep┼úia proceselor-verbale ├«ntocmite ├«n ┼čedin┼úe ├«nchise.

Titlul III
┼×EDIN┼óELE CONSILIULUI RAIONAL CAHUL

Capitolul I
ATRIBU┼óIILE PRE┼×EDINTELUI ┼×EDIN┼óEI ┼×I ALE SECRETARULUI
CONSILIULUI RAIONAL

┬á ┬á ┬á30. ┼×edin┼úa Consiliului Raional este deschis─â de Pre┼čedintele raionului ┼či ├«ncepe cu onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova ┼či intonarea Imnului Republicii Moldova. Apoi Consiliul Raional alege, prin vot deschis, cu votul majorit─â┼úii consilierilor prezen┼úi, pentru durata unei ┼čedin┼úe, un pre┼čedinte care o prezideaz─â, asistat de secretarul Consiliului.
┬á ┬á ┬áRezultatul alegerii pre┼čedintelui ┼čedin┼úei se consemneaz─â ├«n procesul-verbal al ┼čedin┼úei.
┬á ┬á ┬á├Än fiecare ┼čedin┼ú─â, Consiliul Raional desemneaz─â un consilier din cei prezen┼úi, care semneaz─â deciziile Consiliului ├«n cazul ├«n care pre┼čedintele ┼čedin┼úei se afl─â ├«n imposibilitatea de a le semna.
┬á ┬á ┬á31. Pre┼čedintele ┼čedin┼úei exercit─â urm─âtoarele atribu┼úii principale:
a) conduce ┼čedin┼úele Consiliului;
b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigur─â num─ârarea voturilor ┼či anun┼ú─â rezultatul vot─ârii, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” ┼či a ab┼úinerilor;
c) semneaz─â deciziile adoptate de Consiliu, chiar dac─â a votat ├«mpotriva adopt─ârii acestora, precum ┼či procesul-verbal al ┼čedin┼úei;
d) asigur─â men┼úinerea ordinii ├«n cadrul ┼čedin┼úelor ┼či respectarea regulamentului de desf─â┼čurare a ┼čedin┼úelor, aprobat de Consiliu;
e) supune votului consilierilor ├«n ┼čedin┼ú─â orice problem─â care intr─â ├«n competen┼úa de solu┼úionare a Consiliului Raional;
f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune Consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
┬á ┬á ┬áPre┼čedintele ┼čedin┼úei ├«ndepline┼čte ┼či alte atribu┼úii prev─âzute de lege, de Regulamentul de constituire ┼či func┼úionare a consiliului, precum ┼či ├«ns─ârcin─ârile Consiliului.
┬á ┬á ┬á32. ├Än cazul ├«n care, pe parcursul ┼čedin┼úei Consiliului, pre┼čedintele ales pentru ┼čedin┼úa respectiv─â nu ├«┼či poate exercita atribu┼úiile sale, Consiliul Raional procedeaz─â la alegerea unui alt pre┼čedinte al ┼čedin┼úei, fapt care se consemneaz─â ├«n procesul-verbal al acesteia. ├Än acest caz, procesul-verbal ┼či deciziile adoptate ├«n cadrul ├«ntregii ┼čedin┼úe s├«nt semnate de pre┼čedintele nou-ales.
┬á ┬á ┬á33. Secretarul Consiliului Raional particip─â, ├«n mod obligatoriu, la ┼čedin┼úele Consiliului f─âr─â drept de vot.
┬á ┬á ┬áPe l├«ng─â atribu┼úiile prev─âzute de Legea privind administra┼úia public─â local─â, secretarului Consiliului ├«i revin urm─âtoarele atribu┼úii principale referitor la organizarea ┼či desf─â┼čurarea ┼čedin┼úelor Consiliului:
a) asigur─â accesul la proiectele de decizii ┼či la materialele aferente acestora ├«n modul stabilit de lege;
b) asigur─â ├«n┼čtiin┼úarea consilierilor despre convocarea Consiliului Raional, iar la cererea pre┼čedintelui raionului sau a cel pu┼úin o treime din num─ârul consilierilor ale┼či, organizeaz─â ├«ndeplinirea ┼či a altor ac┼úiuni necesare ├«n┼čtiin┼ú─ârii consilierilor ┼či convoc─ârii Consiliului;
c) asigur─â efectuarea lucr─ârilor de secretariat aferente ┼čedin┼úei Consiliului;
d) face apelul nominal ┼či ┼úine eviden┼úa particip─ârii la ┼čedin┼úe a consilierilor;
e) num─âr─â voturile ┼či consemneaz─â rezultatul vot─ârii, pe care ├«l prezint─â pre┼čedintelui ┼čedin┼úei, cu excep┼úia cazurilor c├«nd Consiliul formeaz─â comisia pentru num─ârarea voturilor ├«n anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse vot─ârii de Consiliu;
f) informeaz─â, ├«n caz de necesitate, pre┼čedintele ┼čedin┼úei, despre num─ârul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;
g) asigur─â ├«ntocmirea procesului-verbal al ┼čedin┼úei, precum ┼či a dosarelor ├«n care se p─âstreaz─â materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a ┼čedin┼úei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea ┼či ┼čtampilarea acestora;
h) urm─âre┼čte ca, la dezbaterea anumitor probleme ┼či la adoptarea deciziilor asupra lor, s─â nu participe consilierii prezen┼úi la ┼čedin┼ú─â care cad sub inciden┼úa art.21 din Legea privind administra┼úia public─â local─â nr. 436-XVI din 28.12.2006, informeaz─â pre┼čedintele despre asemenea situa┼úii ┼či face cunoscute consilierilor consecin┼úele prev─âzute de lege ├«n astfel de cazuri;
i) contrasemneaz─â, ├«n condi┼úiile legii, deciziile Consiliului Raional Cahul, cu excep┼úia deciziilor de numire ┼či ├«ncetare a raporturilor de serviciu ale secretarului Consiliului;
j) acord─â consilierilor, precum ┼či acestora ├«n calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asisten┼ú─â ┼či sprijin ├«n activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate ┼či aprobate de Consiliul Raional Cahul.
┬á ┬á ┬áSecretarul ├«ndepline┼čte ┼či alte atribu┼úii stabilite de lege, precum ┼či ├«ns─ârcin─ârile Consiliului Raional Cahul privitor la buna organizare ┼či desf─â┼čurare a ┼čedin┼úelor Consiliului.
┬á ┬á ┬á34. ├Än caz de absen┼ú─â temporar─â, secretarul Consiliului Raional va fi inlocuit de un func┼úionar public din Aparatul pre┼čedintelui raionului, avand studii juridice sau ├«n domeniul administra┼úiei publice ┼či vechime ├«n specialitatea studiilor de minimum 3 ani.┬á

Capitolul II
DESF─é┼×URAREA ┼×EDIN┼óELOR

┬á ┬á ┬á35. Consiliul Raional se ├«ntrune┼čte ├«n ┼čedin┼úe ordinare o dat─â la 3 luni.
┬á ┬á ┬áConsiliul Raional se poate ├«ntruni ├«n ┼čedin┼ú─â extraordinar─â, cu ordinea de zi propus─â, ori de c├«te ori este necesar, la cererea pre┼čedintelui raionului sau a cel pu┼úin o treime din num─ârul consilierilor ale┼či.
┬á ┬á ┬áConvocarea Consiliului Raional se face, prin dispozi┼úie a pre┼čedintelui raionului, cu cel pu┼úin 10 zile ├«naintea ┼čedin┼úelor ordinare ┼či cu cel pu┼úin 3 zile ├«naintea celor extraordinare. ├Än temeiul dispozi┼úiei, fiec─ârui consilier i se expediaz─â o ├«n┼čtiin┼úare ├«n care se indic─â ordinea de zi, data, ora ┼či locul desf─â┼čur─ârii ┼čedin┼úei. ├Än┼čtiin┼úarea este semnat─â de secretarul Consiliului Raional.
┬á ┬á ┬á├Än cazuri de maxim─â urgen┼ú─â – calamit─â┼úi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii ┼či alte situa┼úii excep┼úionale similare – determinat─â de interesele locuitorilor raionului, convocarea Consiliului Raional se poate face de ├«ndat─â.
┬á ┬á ┬á├Än cazul ├«n care pre┼čedintele raionului refuz─â convocarea ┼čedin┼úei extraordinare a Consiliului Raional, cerut─â de cel pu┼úin o treime din num─ârul consilierilor ale┼či, ace┼čtia s├«nt ├«n drept:
a) s─â convoace ┼čedin┼úa Consiliului Raional de sine st─ât─âtor, ├«n condi┼úiile Legii privind administra┼úia public local─â; ┼či/sau
b) să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.
┬á ┬á ┬á├Än situa┼úia ├«n care pre┼čedintele raionului se afl─â ├«n imposibilitatea de a convoca Consiliul ├«n ┼čedin┼ú─â, aceasta se va face de c─âtre vicepre┼čedintele desemnat.
┬á ┬á ┬á┼×edin┼úa Consiliului se desf─â┼čoar─â ├«n sala de ┼čedin┼úe, amenajat─â cu locuri pentru consilieri, invita┼úi ┼či alte persoane care doresc s─â asiste la ┼čedin┼ú─â.
┬á ┬á ┬á┼×edin┼úele Consiliului Raional s├«nt publice.
┬á ┬á ┬áOrice persoan─â interesat─â poate asista la ┼čedin┼úele Consiliului Raional.
┬á ┬á ┬á36. Ordinea de zi a ┼čedin┼úei Consiliului Raional cuprinde num─ârul curent al chestiunii propuse Consiliului spre examinare, denumirea chestiunii ┼či numele raportorului (coraportorului).
┬á ┬á ┬áOrdinea de zi a ┼čedin┼úei Consiliului Raional se aduce la cuno┼čtin┼ú─â locuitorilor raionului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.
┬á ┬á ┬á37. Proiectul ordinii de zi se ├«ntocme┼čte la propunerea pre┼čedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea Consiliului Raional ├«n condi┼úiile art.51 din Legea privind administra┼úia public─â local─â ┼či se supune aprob─ârii Consiliului la ├«nceputul ┼čedin┼úei. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente.
┬á ┬á ┬á38. Consilierii s├«nt obliga┼úi s─â participe la lucr─ârile Consiliului ┼či s─â ├«┼či ├«nregistreze prezen┼úa la secretarul Consiliului Raional.
┬á ┬á ┬á┼×edin┼úa Consiliului Raional este deliberativ─â dac─â la ea s├«nt prezen┼úi majoritatea consilierilor ale┼či.
┬á ┬á ┬áConsilierul care nu poate lua parte la ┼čedin┼ú─â este obligat s─â comunice din timp despre absen┼úa sa ┼či motivele absen┼úei nemijlocit pre┼čedintelui raionului sau secretarului. Pre┼čedintele raionului sau secretarul s├«nt obliga┼úi s─â aduc─â la cuno┼čtin┼úa consilierilor prezen┼úi ├«n ┼čedin┼ú─â informa┼úia privind absen┼úa consilierului respectiv.
┬á ┬á ┬á39. Dac─â ├«n sala de ┼čedin┼úe este ├«ntrunit cvorumul necesar conform ├«nregistr─ârii, Consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.
┬á ┬á ┬á40. Dezbaterea problemelor se face ├«n ordinea strict─â ├«n care acestea s├«nt ├«nscrise pe ordinea de zi aprobat─â. Dezbaterea ├«ncepe cu prezentarea succint─â de c─âtre raportor a problemei ├«nscrise pe ordinea de zi ┼či a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regul─â, consilierul care a ini┼úiat proiectul respectiv.
┬á ┬á ┬áPre┼čedintele ┼čedin┼úei are dreptul s─â limiteze durata lu─ârilor de cuv├«nt, ├«n func┼úie de obiectul dezbaterii. ├Än acest scop, el poate propune Consiliului Raional spre aprobare durata de timp ce va fi oferit─â fiec─ârui vorbitor, precum ┼či durata total─â de dezbatere a proiectului, cu excep┼úia cazului c├«nd Consiliul, la ├«nceputul ┼čedin┼úei, a adoptat regulamentul de lucru al ┼čedin┼úei Consiliului.
┬á ┬á ┬á├Än cadrul dezbaterii oric─ârei probleme de pe ordinea de zi a ┼čedin┼úei Consiliului, consilierul ├«┼či poate exprima opinia numai ├«n cazul ├«n care pre┼čedintele ┼čedin┼úei ├«i ofer─â cuv├«ntul. Consilierul este obligat ca ├«n luarea sa de cuv├«nt s─â se refere exclusiv la problema care formeaz─â obiectul dezbaterii.
┬á ┬á ┬á41. Pre┼čedintele ┼čedin┼úei permite oric├«nd unui consilier s─â r─âspund─â la problema care ├«l prive┼čte personal sau referitoare la regulament.
┬á ┬á ┬á42. Pre┼čedintele ┼čedin┼úei poate propune ├«ncheierea dezbaterii unor probleme puse ├«n discu┼úia Consiliului Raional. Propunerea de ├«ncheiere a dezbaterii se aprob─â cu votul majorit─â┼úii consilierilor prezen┼úi.
┬á ┬á ┬á43. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezen┼úi la ┼čedin┼ú─â, precum ┼či dialogul dintre vorbitori ┼či persoanele aflate ├«n sal─â.
┬á ┬á ┬á44. ├Än cazul ├«n care desf─â┼čurarea lucr─ârilor este perturbat─â, pre┼čedintele ┼čedin┼úei poate s─â ├«ntrerup─â dezbaterile ┼či s─â cear─â respectarea regulamentului, fiind ├«n drept:
a) s─â cheme la ordine;
b) să retragă cuvîntul;
c) s─â dispun─â eliminarea din sal─â a persoanelor, altele dec├«t consilierii, care ├«mpiedic─â desf─â┼čurarea lucr─ârilor.
┬á ┬á ┬á45. La cererea unei grup de consilieri raionali, apar┼úin├«nd aceluia┼či partid sau alian┼úe politice, pre┼čedintele ┼čedin┼úei o poate suspenda, pe o durat─â de cel mult 30 de minute, pentru a da acestora posibilitatea s─â se consulte, o singur─â dat─â pentru fiecare punct al ordinii de zi.
┬á ┬á ┬á46. In cazul ├«n care desf─â┼čurarea ┼čedin┼úei este perturbat─â, pre┼čedintele ┼čedin┼úei poate ├«ntrerupe ┼čedin┼úa pe o durat─â de cel mult 30 de minute ┼či poate dispune, apel├«nd dac─â este necesar la organele de ordine, eliminarea din sal─â a persoanelor, altele decat consilierii raionali, care impiedic─â ├«n orice mod desf─â┼čurarea normal─â a ┼čedin┼úei Consiliului.
┬á ┬á ┬á47. Consiliul poate decide ├«ntreruperea ┼čedin┼úei ┼či reluarea lucr─ârilor ├«n alt─â zi la decizia sa.
┬á ┬á ┬á48. ├Än realizarea competen┼úelor sale, consiliul local adopt─â decizii cu votul majorit─â┼úii consilierilor prezen┼úi, cu excep┼úia cazurilor ├«n care legea sau regulamentul consiliului cere un num─âr mai mare de voturi. ├Än cazul parit─â┼úii de voturi, nu se adopt─â nici o decizie, dezbaterile fiind reluate ├«n ┼čedin┼úa urm─âtoare.
┬á ┬á ┬á┼×edin┼úele Consiliului Raional Cahul se desf─â┼čoar─â ├«n limba rom├ón─â.
┬á ┬á ┬áActele Consiliului Raional se ├«ntocmesc ┼či se adopt─â ├«n limba rom├ón─â.

Capitolul III
ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

┬á ┬á ┬á49. Proiectele de decizii s├«nt propuse de consilieri ┼či/sau de pre┼čedintele raionului.
┬á ┬á ┬á50. Proiectele de decizii vor fi ├«nso┼úite de o not─â informativ─â ┼či vor fi redactate ├«n conformitate cu normele de tehnic─â legislativ─â. ├Än acest scop, secretarul Consiliului Raional Cahul ┼či personalul de specialitate din aparatul pre┼čedintelui raionului vor acorda asisten┼ú─â tehnic─â de specialitate.
     Proiectele de decizii se prezintă în limba română.
┬á ┬á ┬á51. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse ├«n ordinea de zi a ┼čedin┼úei de c─âtre pre┼čedintele raionului, consemn├«ndu-se titlul ┼či ini┼úiatorul proiectului, ┼či se aduc la cuno┼čtin┼úa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate c─ârora le-au fost remise spre avizare ┼či cu invita┼úia de a prezenta amendamente.
┬á ┬á ┬á52. Proiectele de decizii cu materialele de ├«nso┼úire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Raional, serviciilor publice desconcentrate ┼či descentralizate ├«n vederea ├«ntocmirii unui raport.
┬á ┬á ┬áO dat─â cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizeaz─â ┼či data prezent─ârii raportului, informa┼úiei ┼či a avizului, cu condi┼úia ca raportul ┼či informa┼úia s─â fie remise ┼či comisiei de specialitate ├«nainte de ├«ntocmirea de c─âtre aceasta a avizului.
     Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.
┬á ┬á ┬á53. Dup─â examinarea proiectului de decizie ┼či a propunerilor compartimentului de specialitate al serviciilor publice, comisia de specialitate a Consiliului Raional Cahul ├«ntocme┼čte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.
┬á ┬á ┬áRapoartele, avizele se transmit secretarului Consiliului, care va dispune m─âsurile corespunz─âtoare de remitere a lor c─âtre consilieri cel t├«rziu p├«n─â la data ┼čedin┼úei Consiliului Raional.
┬á ┬á ┬á54. Proiectele de decizii ┼či alte propuneri, ├«nso┼úite de avizul comisiei de specialitate ┼či de raportul serviciilor publice, se ├«nscriu pe ordinea de zi ┼či se supun dezbaterii ┼či votului Consiliului ├«n ┼čedin┼úa ordinar─â a acestuia.
┬á ┬á ┬á55. Proiectele de decizii care pot avea impact social, economic asupra modului de via┼ú─â ┼či drepturilor omului, asupra culturii, s─ân─ât─â┼úii ┼či protec┼úiei sociale, asupra serviciilor publice etc. vor fi supune dezbaterilor publice.
┬á ┬á ┬á56. Procesul de consultare public─â a proiectelor de decizie elaborate va fi desf─â┼čurat concomitent cu procedura de avizare a acestora, conform legisla┼úiei.
┬á ┬á ┬áPagina web a Consiliului Raional Cahul reprezint─â instrumentul de baz─â a procesului de informare ┼či consultare public─â.

Capitolul IV
PROCEDURA DE VOT

┬á ┬á ┬á57. Votul consilierilor este individual ┼či nu poate fi transmis altei persoane.
┬á ┬á ┬áVotul consilierului se exprim─â public, prin ridicarea m├«inii, ├«n cadrul vot─ârii deschise. Procedura vot─ârii deschise poate fi efectuat─â ┼či prin apel nominal.
┬á ┬á ┬á58. Votarea prin apel nominal se desf─â┼čoar─â ├«n modul urm─âtor: pre┼čedintele ofer─â explica┼úii asupra obiectului vot─ârii ┼či sensului cuvintelor „pro” ┼či „contra”. Secretarul Consiliului Raional d─â citire numelui ┼či prenumelui fiec─ârui consilier ├«n ordine alfabetic─â. Consilierul nominalizat se ridic─â ┼či pronun┼ú─â cuv├«ntul „pro” sau „contra”, ├«n func┼úie de op┼úiunea sa.
┬á ┬á ┬á59.Consiliul poate decide votarea secret─â, la propunerea pre┼čedintelui ┼čedin┼úei sau a unuia dintre consilieri, cu excep┼úia cazului ├«n care, prin lege sau regulament, se stabile┼čte o anumit─â modalitate.
┬á ┬á ┬á60. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinelor de vot trebuie s─â fie clar ┼či precis. Pentru exprimarea op┼úiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” ┼či „ab┼úinut”. Buletinele de vot se introduc ├«n urna de votare. La num─ârarea voturilor nu se iau ├«n calcul buletinele de vot ├«n care nu a fost exprimat─â op┼úiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte dec├«t cele prev─âzute ├«n prezentul punct pentru a-┼či exprima op┼úiunea.
┬á ┬á ┬á61. Consilierii au dreptul s─â solicite ca ├«n procesul-verbal al ┼čedin┼úei s─â fie consemnat expres modul ├«n care au votat, secretarul fiind obligat s─â se conformeze acestei cerin┼úe.
┬á ┬á ┬á62. Consilierul poate fi prezent la ┼čedin┼úa consiliului, ├«ns─â nu particip─â la adoptarea deciziilor ├«n condi┼úiile existen┼úei unui conflict de interese, atunci c├«nd:
a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;
b) este conduc─âtor sau membru al organelor de conducere ale ├«ntreprinderii, institu┼úiei, organiza┼úiei sau ale filialelor ┼či reprezentan┼úelor acestora, ├«n a c─âror privin┼ú─â se adopt─â decizia;
c) se afl─â ├«n situa┼úie de incompatibilitate, conform Legii privind administra┼úia public─â local─â ┼či Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea dureaz─â mai mult de 30 de zile de la data apari┼úiei.
┬á ┬á ┬á63. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de Consiliu nu pot fi supuse examin─ârii acestuia ├«n cadrul aceleia┼či ┼čedin┼úe.

   Capitolul V
├ÄNTREB─éRI, INTERPEL─éRI, PETI┼óII ┼×I INFORMAREA CONSILIERILOR

┬á ┬á ┬á64. Consilierii pot adresa ├«ntreb─âri, ├«n scris sau oral, pre┼čedintelui raionului, vicepre┼čedin┼úilor raionului ┼či secretarului Consiliului Raional, ┼čefilor serviciilor publice raionale, precum ┼či altor persoane cu func┼úie de r─âspundere invitate la ┼čedin┼úa Consiliului.
┬á ┬á ┬áPrin ├«ntrebare se solicit─â informa┼úii cu privire la un fapt necunoscut. Cei ├«ntreba┼úi vor r─âspunde, de regul─â, imediat sau, dac─â nu este posibil, la urm─âtoarea ┼čedin┼ú─â a Consiliului.
┬á ┬á ┬á65. Interpelarea const─â ├«ntr-o cerere prin care se solicit─â explica┼úii ├«n leg─âtur─â cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obliga┼úia s─â r─âspund─â ├«n scris, p├«n─â la urm─âtoarea ┼čedin┼ú─â a Consiliului, sau oral, la proxima ┼čedin┼ú─â, potrivit solicit─ârii autorului interpel─ârii.
┬á ┬á ┬á66. Consilierii pot solicita informa┼úiile necesare serviciilor sau institu┼úiilor publice locale, iar acestea s├«nt obligate s─â le furnizeze ├«n termen de cel mult 2 s─âpt─âm├«ni, dac─â legea nu prevede altfel. Informa┼úiile pot fi cerute ┼či comunicate ├«n scris sau oral.
┬á ┬á ┬á67. Activitatea consilierilor ce ┼úine de solu┼úionarea peti┼úiilor ┼či organizarea audien┼úei se efectueaz─â ├«n corespundere cu Legea cu privire la peti┼úionare ┼či alte acte normative.
┬á ┬á ┬á68. Consiliul Raional Cahul elaboreaz─â, aprob─â ┼či modific─â prezentul Regulament cu votul majorit─â┼úii consilierilor ale┼či.

 

           Secretarul
Consiliului Raional Cahul                                                                  Cornelia PREPELIŢĂ