Home Direc╚Ťia general─â ├«nv─â╚Ť─âm├«nt

Direc╚Ťia general─â ├«nv─â╚Ť─âm├«nt

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.05/04-IV din 22.12.2015

REGULAMENTUL
de organizare ┼či func┼úionare a Direc╚Ťiei Generale ├Änv─â╚Ť─âm├«nt Cahul

I. DISPOZIŢII GENERALE


   Domeniul de aplicare a Regulamentului

1. Regulamentul de organizare ┼či func┼úionare Direc╚Ťiei Generale ├Änv─â╚Ť─âm├«nt Cahul (├«n continuare ÔöÇprezentul Regulament) reglementeaz─â misiunea, func┼úiile de baz─â, atribu┼úiile ┼či drepturile Direc╚Ťiei Generale ├Änv─â╚Ť─âm├«nt Cahul (├«n continuare ÔÇô┬áDirec╚Ťia General─â), precum ╚Öi modul de organizare ┼či func┼úionare a acesteia.
┬á┬á┬á Statutul juridic al Direc╚Ťiei Generale ├Änv─â╚Ť─âm├«nt Cahul
┬á ┬á ┬á2. Direc╚Ťia General─â ├Änv─â╚Ť─âm├«nt Cahul este o subdiviziune a Consiliului Raional Cahul, care ├«ndepline╚Öte misiunea, func╚Ťiile ╚Öi atribu╚Ťiile prev─âzute de prezentul Regulament.

┬á ┬á ┬á3. Direc╚Ťia General─â este creat─â de Consiliul Raional Cahul,┬á sub form─â de direc╚Ťie general─â ├«n domeniul ├«nv─â╚Ť─âm├«ntului, ├«n conformitate cu Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorit─â┼úilor publice, aprobate prin Hot─âr├«rea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011.
┬á ┬á ┬á4. Direc╚Ťia General─â este persoan─â juridic─â, dispune de cont trezorerial, de ┼čtampil─â cu imaginea Stemei de Stat ┼či denumirea sa, alte ┼čtampile ┼či anteturi, de modelul stabilit.
┬á ┬áCadrul normativ de activitate al Direc╚Ťiei Generale
┬á ┬á ┬á5. Direc╚Ťia General─â este organizat─â ┼či func┼úioneaz─â ├«n baza Constitu╚Ťiei Republicii Moldova, Codului educa┼úiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administra┼úia public─â local─â, Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativ─â, altor acte legislative, ordonan┼úelor, hot─âr├«rilor ┼či dispozi┼úiilor Guvernului, ordinelor ┼či dispozi┼úiilor Ministerului Educa┼úiei, deciziilor Consiliului Raional Cahul, altor acte normative din domeniu, precum ┼či ├«n baza prezentului Regulament.
┬á ┬á ┬á6. Direc╚Ťia General─â ├«┼či organizeaz─â activitatea conform principiilor transparen┼úei ├«n procesul decizional ┼či de r─âspundere personal─â a conduc─âtorilor pentru deciziile adoptate ├«n limitele lor de competen┼ú─â.

II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
┼×I DREPTURILE ORGANULUI LOCAL DE SPECIALITATE

┬á┬á┬á┬áMisiunea Direc╚Ťiei Generale
┬á ┬á ┬á7. Misiunea Direc╚Ťiei Generale const─â ├«n:

1) proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea ┼či monitorizarea func┼úion─ârii sistemului educa╚Ťional ├«n institu╚Ťiile publice de educa╚Ťie antepre┼čcolar─â (cre┼č─â, centru comunitar de educa┼úie timpurie), ├«n institu╚Ťiile publice de ├«nv─â┼ú─âm├«nt pre┼čcolar (gr─âdini┼ú─â de copii, centru comunitar de educa┼úie timpurie), ├«n institu╚Ťiile publice extra╚Öcolare de nivel local, raional (cu excep╚Ťia institu╚Ťiilor publice extra╚Öcolare care ╚Ťin de competen╚Ťa altor subdiviziuni ale autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale respective), ├«n institu╚Ťiile publice de ├«nv─â┼ú─âm├«nt primar, gimnazial, liceal ┼či special (de nivel raional), precum ╚Öi ├«n institu╚Ťiile private de tipurile respective (├«n continuare ÔÇô institu╚Ťii de ├«nv─â╚Ť─âm├«nt din raionul Cahul), din perspectiva implement─ârii politicii de stat ├«n domeniul educa┼úiei;
2) elaborarea ┼či implementarea politicilor educa┼úionale locale specifice unit─â┼úii administrativ-teritoriale;
3) gestionarea institu╚Ťiilor publice de ├«nv─â╚Ť─âm├«nt primar, gimnazial, liceal, special, extra┼čcolar de nivel rational.
┬á ┬áFunc┼úiile de baz─â ale Direc╚Ťiei Generale
┬á ┬á ┬á8. Direc╚Ťia General─â are urm─âtoarele func┼úii de baz─â:

1) asigurarea supravegherii respect─ârii legisla┼úiei ┼či a altor acte normative ├«n domeniul educa┼úiei ├«n cadrul institu╚Ťiilor din raionul Cahul;
2) implementarea politicilor educa┼úionale de stat ├«n cadrul institu╚Ťiilor din raionul Cahul;
3) proiectarea strategic─â ┼či opera┼úional─â a dezvolt─ârii ┼či func┼úion─ârii ├«nv─â┼ú─âm├«ntului ├«n institu╚Ťiile din raionul Cahul;
4) gestionarea institu╚Ťiilor de ├«nv─â╚Ť─âm├«nt aflate ├«n subordine, ├«n baza transferurilor cu destina┼úie special─â de la bugetul de stat la bugetele locale;
5) monitorizarea ┼či evaluarea ├«nv─â┼ú─âm├«ntului ├«n institu╚Ťiile din raionul Cahul;
6) asigurarea ┼či monitorizarea accesului copiilor ┼či tinerilor la studii, a calit─â┼úii serviciilor educa┼úionale oferite de institu╚Ťiile de ├«nv─â╚Ť─âm├«nt din raionul Cahul ┼či adoptarea m─âsurilor de ├«mbun─ât─â┼úire a acestora;
7) orientarea ┼či consilierea metodologic─â a procesului educa┼úional ├«n institu╚Ťiile din raionul Cahul;
8) colaborarea cu alte subdiviziuni ale administra┼úiei publice locale, cu Ministerul Educa┼úiei ┼či societatea civil─â ├«n vederea realiz─ârii misiunii Direc╚Ťiei Generale ┼či implement─ârii politicilor educa┼úionale.
┬á ┬áAtribu┼úiile Direc╚Ťiei Generale
┬á ┬á ┬á9. Direc╚Ťia General─â are urm─âtoarele atribu┼úii:
1) implementeaz─â politica de stat ├«n domeniul ├«nv─â┼ú─âm├«ntului ├«n cadrul institu╚Ťiilor din raionul Cahul;
2) asigur─â ┼či monitorizeaz─â executarea legisla┼úiei ├«n domeniul educa┼úiei ├«n cadrul institu╚Ťiilor de ├«nv─â╚Ť─âm├«nt din raionul Cahul;
3) determin─â orient─ârile prioritare ┼či elaboreaz─â politicile locale de organizare, func┼úionare ┼či de dezvoltare a ├«nv─â┼ú─âm├«ntului;
4) asigur─â corelarea strategiilor de dezvoltare a institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt cu strategia dezvolt─ârii ├«nv─â┼ú─âm├«ntului la nivelul raionului Cahul ┼či cu strategiile aprobate la nivel na┼úional;
5) dezvolt─â, ├«mpreun─â cu autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale ┼či cu Ministerul Educa╚Ťiei, parteneriate ┼či asigur─â conlucrarea institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt aflate ├«n subordine;
6) planific─â ╚Öi aprob─â re┼úeaua institu┼úiilor de ├«nv─ât─âm├«nt, delimitarea districtelor ┼čcolare ale institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt aflate ├«n subordine ├«n corespundere cu posibilit─â┼úile, necesit─â┼úile ┼či perspectivele de dezvoltare a localit─â┼úilor din teritoriul dat ┼či asigur─â func┼úionarea eficient─â a acesteia, ├«n baza indicatorilor de eficacitate, eficien┼ú─â ┼či performan┼ú─â;
7) propune Consiliului Raional ├«nfiin┼úarea/reorganizarea/lichidarea institu╚Ťiilor publice de ├«nv─â╚Ť─âm├«nt primar, gimnazial, liceal, extra┼čcolar de nivel raional (cu excep╚Ťia celor ce ╚Ťin de competen╚Ťa altor subdiviziuni ale autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale respective), precum ╚Öi a institu╚Ťiilor de ├«nv─â╚Ť─âm├«nt special (de nivel raional), ├«n condi┼úiile stabilite de lege;
8) acord─â suport didactic ┼či metodic institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt din raionul Cahul;
9) coordoneaz─â ┼či monitorizeaz─â calitatea managementului, activitatea didactic─â ┼či didactico-metodic─â a institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt din raionul Cahul;
10) sisteaz─â temporar, ├«n cazuri excep┼úionale (calamit─â┼úi naturale, epidemii ┼či alte cazuri care pun ├«n pericol via┼úa ┼či s─ân─âtatea copiilor), activitatea institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt din raionul Cahul;
11) particip─â, ├«n conformitate cu prevederile cadrului normativ, la evaluarea activit─â╚Ťii ┼či la atestarea personalului didactic ┼či de conducere al institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt din raionul Cahul;
12) coordoneaz─â formarea continu─â a personalului didactic ┼či de conducere din institu┼úiile de ├«nv─â┼ú─âm├«nt din raionul Cahul; studiaz─â, generalizeaz─â ┼či promoveaz─â experien┼úa pedagogic─â avansat─â;
13) coordoneaz─â activitatea de evaluare a rezultatelor ┼čcolare ┼či de organizare a examenelor de absolvire a treptelor de ┼čcolaritate ┼či a concursurilor (olimpiadelor) ┼čcolare;
14) asigur─â incluziunea ┼čcolar─â a copiilor cu cerin┼úe educa┼úionale speciale, precum ╚Öi gestionarea fondului de incluziune;
15) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;
16) coordoneaz─â aplicarea schemei de ├«nchiriere a manualelor ├«n institu╚Ťiile din subordine;
17) asigur─â organizarea odihnei de var─â a copiilor;
18) asigur─â, sub aspect administrativ, func╚Ťionarea serviciilor de asisten╚Ť─â psihopedagogic─â;
19) asigur─â informarea/formarea directorilor ┼či a coordonatorilor din cadrul institu┼úiilor de ├«nv─â╚Ť─âm├«nt din raionul Cahul cu privire la procedura de organizare institu┼úional─â ┼či de interven┼úie a lucr─âtorilor institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt ├«n cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
20) stabile╚Öte rela┼úii de colaborare multidisciplinar─â cu subdiviziunile din domeniul protec┼úiei sociale a familiei ┼či copilului, s─ân─ât─â┼úii, poli┼úiei, inspec┼úia muncii etc. ├«n examinarea cazurilor de abuz ┼či neglijare a copilului;
21) monitorizeaz─â activit─â┼úile de prevenire, identificare, raportare ┼či asisten┼ú─â a cazurilor de abuz fa┼ú─â de copii ┼či prezint─â Ministerului Educa╚Ťiei raportul trimestrial;
22) gestionează baza de date privind învăţămîntul din raionul Cahul;
23) conlucreaz─â cu autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale ├«n vederea cre─ârii condi┼úiilor optime pentru institu┼úionalizarea copiilor de 5-6 (7) ani ┼či a ┼čcolariz─ârii obligatorii a copiilor cu v├«rsta de p├«n─â la 16 ani;
24) efectueaz─â analiza ┼či prognoza indicatorilor economico-financiari ai ├«nv─â┼ú─âm├«ntului din teritoriul dat ┼či administreaz─â, ├«n comun cu Direc╚Ťia General─â Finan┼úe, bugetul raional pentru educa┼úie;
25) asigur─â activitatea de elaborare ┼či raportare a bugetelor pe programe din ├«nv─â┼ú─âm├«nt, ├«n conformitate cu cerin┼úele stabilite, inclusiv: formuleaz─â scopurile, obiectivele subprogramelor ┼či identific─â lista indicatorilor de performan┼ú─â aferen┼úi acestora;
26) dup─â procedura de consult─âri interne, definitiveaz─â ┼či prezint─â propunerile de buget ale institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt;
27) dup─â aprobarea deciziei bugetare anuale, asigur─â repartizarea bugetului ╚Öi stabile╚Öte indicatorii finali de performan╚Ť─â a institu╚Ťiilor din subordine;
28) ├«ntocme╚Öte rapoartele de performan╚Ť─â, care concomitent cu rapoartele financiare, s├«nt prezentate Direc┼úiei Generale Finan╚Ťe, ├«n vederea integr─ârii ├«n rapoartele consolidate, conform cerin╚Ťelor Ministerului Finan╚Ťelor;
29) realizeaz─â proceduri de procur─âri pentru Direc╚Ťia General─â ┼či unit─â┼úile conexe;
30) gestioneaz─â, conform actelor normative ├«n vigoare, bunurile aflate ├«n folosin╚Ť─â;
31) stabile┼čte priorit─â┼úile politicii investi┼úionale, coordoneaz─â realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt aflate ├«n subordine, asigur─â dezvoltarea continu─â ┼či func┼úionalitatea bazei tehnico-materiale a institu┼úiilor aflate ├«n subordine ┼či monitorizeaz─â eficien┼úa utiliz─ârii resurselor;
32) propune, prin coordonare cu Direc╚Ťia General─â Finan╚Ťe, repartizarea componentei raionale ┼či, ├«n comun, monitorizeaz─â executarea bugetelor de c─âtre institu┼úiile de ├«nv─â┼ú─âm├«nt publice;
33) ini┼úiaz─â ┼či propune spre aprobare ┼či implementare programe/proiecte de dotare ┼či dezvoltare ┼čcolar─â;
34) elaborează prognoze privind necesarul de cadre didactice, aprobă schemele de încadrare a personalului instituţiilor de învăţămînt din raionul Cahul;
35) angajeaz─â, ├«n baza rezultatelor concursului, ╚Öi elibereaz─â, ├«n condi╚Ťiile legii, directorii institu┼úiilor publice de ├«nv─â┼ú─âm├«nt aflate ├«n subordine;
36) particip─â, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educa╚Ťiei, la desf─â╚Öurarea concursului pentru ocuparea func╚Ťiei de director ├«n institu╚Ťiile publice de educa╚Ťie antepre┼čcolar─â (cre┼č─â, centru comunitar de educa┼úie timpurie), institu╚Ťiile publice de ├«nv─â┼ú─âm├«nt pre┼čcolar (gr─âdini┼ú─â de copii, centru comunitar de educa┼úie timpurie) ┼či ├«n institu╚Ťiile publice extra╚Öcolare (de nivel local);
37) organizeaz─â ╚Öi desf─â╚Öoar─â, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educa╚Ťiei, concursul pentru ocuparea func╚Ťiei de director ├«n institu┼úiile publice aflate ├«n subordine;
38) participă, conform cadrului normativ în vigoare, la procesul de recrutare și selectare a cadrelor didactice;
39) exercit─â ┼či alte atribu┼úii ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
┬á ┬áDrepturile Direc╚Ťiei Generale
┬á ┬á ┬á10. Direc╚Ťia General─â este ├«nvestit─â cu urm─âtoarele drepturi:
1) s─â ini┼úieze ┼či s─â prezinte Ministerului Educa╚Ťiei ┼či Consiliului Raional Cahul propuneri privind perfec┼úionarea cadrului normativ ├«n domeniile de competen┼ú─â, propuneri de eficientizare a managementului educa┼úional, a abord─ârilor curriculare ╚Öi a asigur─ârii didactice;
2) s─â adreseze autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale propuneri de eficientizare a re┼úelei institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt, a utiliz─ârii resurselor umane, financiare ┼či materiale din sistem;
3) s─â solicite, ├«n modul stabilit de cadrul normativ ├«n vigoare, de la alte autorit─â┼úi locale, organiza┼úii ┼či institu┼úii date statistice ┼či informa┼úii viz├«nd problemele din sfera sa de competen┼ú─â;
4) s─â propun─â consiliilor unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale de nivelul ├«nt├«i ├«nfiin┼úarea/reorganizarea/lichidarea institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt publice de educa╚Ťie antepre┼čcolar─â (cre┼č─â, centru comunitar de educa┼úie timpurie), a institu╚Ťiilor publice de ├«nv─â┼ú─âm├«nt pre┼čcolar (gr─âdini┼ú─â de copii, centru comunitar de educa┼úie timpurie) ╚Öi a institu╚Ťiilor publice extra╚Öcolare (de nivel local);
5) s─â ├«nfiin┼úeze consilii, comisii, grupuri de exper┼úi ┼či alte organe consultative pentru exercitarea atribu┼úiilor ├«n sfera sa de competen┼ú─â;
6) să efectueze studii de documentare în instituţiile de învăţămînt din raionul Cahul;
7) s─â stabileasc─â ┼či s─â dezvolte parteneriate, ├«n limitele competen┼úelor disponibile, ├«n vederea solu┼úion─ârii problemelor din domeniu ┼či a dezvolt─ârii sistemului de ├«nv─â┼ú─âm├«nt din raionul Cahul;
8) s─â acorde, ├«n baza performan┼úei profesionale ob┼úinute, diplome, men┼úiuni ┼či alte distinc┼úii; s─â propun─â, potrivit legii, decorarea cu distinc╚Ťii de stat.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECȚIEI GENERALE

┬á┬áStructurile de conducere ale Direc╚Ťiei Generale
┬á ┬á ┬á11. Structurile de conducere ale Direc╚Ťiei Generale cuprind consiliul de administra┼úie, consiliul consultativ ┼či ╚Öeful Direc╚Ťiei Generale.

┬á ┬á ┬á12. Componen┼úa nominal─â ┼či regulamentul de activitate ale consiliului de┬á administra┼úie se aprob─â prin ordinul ┼čefului Direc╚Ťiei Generale.
     13. Consiliul de administraţie exercită următoarele atribuţii:
1) analizeaz─â munca subdiviziunilor Direc╚Ťiei Generale ┼či ├«ntreprinde m─âsuri pentru optimizarea acesteia;
2) supravegheaz─â modul de repartizare ╚Öi de utilizare a resurselor financiare ┼či materiale, precum ┼či executarea bugetului;
3) aprob─â planurile de asigurare a unit─â┼úilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt cu cadre didactice ┼či de conducere;
4) analizeaz─â activitatea de preg─âtire, perfec┼úionare ┼či atestare a cadrelor didactice ┼či ├«ntreprinde m─âsuri ├«n vederea ├«mbun─ât─â┼úirii ei;
5) se preocup─â de problemele sociale ale tinerilor speciali╚Öti din sistemul educa╚Ťional ┼či ├«ntreprinde m─âsuri pentru solu┼úionarea acestora, ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare;
6) analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt din raionul Cahul.
┬á ┬á ┬á14. Consiliul de administra┼úie ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n baza planului s─âu anual, ├«n care s├«nt preconizate obiectivele ┼či sarcinile sale principale ┼či calendarul realiz─ârii lor.
┬á ┬á ┬á15. Consiliul de administra┼úie se ├«ntrune┼čte ├«n ┼čedin┼ú─â lunar. ├Än caz de necesitate, consiliul se poate convoca ori de c├«te ori este nevoie. Lucr─ârile ┼čedin┼úelor ┼či deciziile luate se ├«nregistreaz─â ├«n cartea proceselor-verbale ale consiliului de administra┼úie, care se p─âstreaz─â permanent ├«n Direc╚Ťia General─â. Procesele-verbale se semneaz─â de c─âtre pre┼čedintele ┼či secretarul consiliului de administra┼úie.
┬á ┬á ┬á16. Componen┼úa nominal─â ┼či regulamentul de activitate al consiliului consultativ se aprob─â prin decizia Consiliului Raional Cahul. Mandatul consiliului consultativ este de 4 ani ╚Öi se sincronizeaz─â cu perioada de activitate a ╚Öefului Direc╚Ťiei Generale.
┬á ┬á ┬á17. ╚śeful Direc╚Ťiei Generale este desemnat prin concurs, ├«n modul stabilit de Ministerul Educa╚Ťiei, ┼či numit ├«n func┼úie, pentru un termen de 4 ani, prin decizia Consiliului Raional. Una ┼či aceea┼či persoan─â poate de┼úine func┼úia de ╚Öef al Direc╚Ťiei Generale pentru cel mult dou─â termene consecutive.
┬á ┬á ┬á18. ┼×eful Direc╚Ťiei Generale este responsabil de ├«ntreaga activitate a Direc╚Ťiei Generale, asigur├«nd ├«n raionul Cahul:
1) realizarea politicii statului în domeniul învăţămîntului;
2) aplicarea prevederilor Codului educa╚Ťiei al Republicii Moldova, a tuturor actelor normative care reglementeaz─â raporturile ├«n domeniul ├«nv─â┼ú─âm├«ntului;
3) ├«ndeplinirea deciziilor ┼či dispozi┼úiilor Ministerului Educa╚Ťiei ┼či ale Consiliului Raional Cahul, a hot─âr├«rilor consiliului consultativ ┼či ale consiliului de administra┼úie din cadrul Direc╚Ťiei Generale.
┬á ┬á ┬á19. ┼×eful Direc╚Ťiei Generale are urm─âtoarele atribu┼úii func┼úionale:
1) asigur─â executarea prevederilor legisla┼úiei, hot─âr├«rilor ┼či dispozi┼úiilor Ministerului Educa╚Ťiei ┼či ale Consiliului Raional Cahul care vizeaz─â domeniul educa┼úiei;
2) determin─â orient─ârile prioritare ┼či coordoneaz─â elaborarea politicilor locale de organizare, func┼úionare ┼či dezvoltare a ├«nv─â┼ú─âm├«ntului;
3) reprezint─â Direc╚Ťia General─â ├«n rela┼úiile cu institu┼úiile, organele ┼či organiza┼úiile centrale ┼či locale, alte persoane juridice, mediul de afaceri, societatea civil─â ┼či persoanele fizice;
4) organizeaz─â activitatea Direc╚Ťiei Generale ┼či stabile┼čte atribu┼úiile personalului din institu╚Ťia dat─â, ├«n conformitate cu prevederile actelor interne ┼či ale altor acte normative ├«n vigoare;
5) aprob─â regulamentele subdiviziunilor Direc╚Ťiei Generale ┼či alte acte normative;
6) aprob─â statul de personal al Direc╚Ťiei Generale, precum ╚Öi modific─ârile acestuia, determinate de necesitatea eficientiz─ârii activit─â┼úii manageriale a Direc╚Ťiei Generale, ├«n limitele fondului de salarizare ┼či ale structurii ╚Öi statelor aprobate de Consiliul Raional;
7) nume╚Öte ├«n func╚Ťii publice, modific─â, suspend─â ╚Öi ├«nceteaz─â, ├«n condi╚Ťiile legii, raporturile de serviciu ale func╚Ťionarilor publici, angajeaz─â ╚Öi elibereaz─â personalul contractual al Direc╚Ťiei Generale; angajeaz─â, prin concurs, ┼či elibereaz─â, ├«n modul stabilit de lege, directorii institu┼úiilor publice de ├«nv─â┼ú─âm├«nt aflate ├«n subordine, administra┼úia permanent─â a taberelor ┼čcolare raionale ┼či a altor unit─â┼úi conexe Direc╚Ťiei Generale;
8) asigur─â realizarea procedurii de evaluare a performan┼úelor personalului Direc╚Ťiei Generale ┼či determin─â, ├«n baza criteriilor prestabilite, m─âsurile de stimulare sau de sanc┼úionare a salaria┼úilor, ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare;
9) avizeaz─â acordarea concediilor directorilor institu╚Ťiilor publice de educa╚Ťie antepre┼čcolar─â (cre┼č─â, centru comunitar de educa┼úie timpurie), directorilor institu╚Ťiilor publice de ├«nv─â┼ú─âm├«nt pre┼čcolar (gr─âdini┼ú─â de copii, centru comunitar de educa┼úie timpurie) ╚Öi directorilor institu╚Ťiilor publice extra╚Öcolare (de nivel local);
10) analizeaz─â rezultatele activit─â┼úii de control ┼či ├«ndrumare desf─â┼čurate de angaja┼úii Direc╚Ťiei Generale, stabilind m─âsuri de eficientizare a managementului sistemului de ├«nv─â┼ú─âm├«nt din raionul Cahul;
11) asigur─â ┼či monitorizeaz─â perfec┼úionarea profesional─â a personalului Direc╚Ťiei Generale;
12) emite ordine ┼či dispozi┼úii ce vizeaz─â activitatea de baz─â a Direc╚Ťiei Generale ┼či controleaz─â executarea acestora; ├«n anumite cazuri, emite ordine ├«n comun cu conduc─âtorii altor organe ale administra┼úiei publice;
13) ├«n cazuri excep┼úionale (calamit─â┼úi naturale ┼či epidemii), emite dispozi┼úii de suspendare temporar─â a activit─â┼úii institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt din unitatea administrativ-teritorial─â respectiv─â ┼či informeaz─â imediat Ministerul Educa╚Ťiei ┼či autorit─â╚Ťile reprezentative ale unit─â┼úii administrativ-teritoriale respective despre situa┼úia creat─â ┼či m─âsurile luate;
14) prezideaz─â ┼čedin┼úele ┼či asigur─â realizarea hot─âr├«rilor consiliului de administra┼úie ┼či ale consiliului consultativ;
15) prezint─â Consiliului Raional propunerile Direc╚Ťiei Generale privind eficientizarea re┼úelei institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt general aflate ├«n subordine;
16) asigur─â analiza eficien┼úei re┼úelei institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt general aflate ├«n subordine, ├«n baza indicatorilor de randament economic ┼či performan┼ú─â;
17) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;
18) coordoneaz─â prognozarea indicatorilor economico-financiari ai ├«nv─â┼ú─âm├«ntului din raion ┼či administrarea, ├«n comun cu Direc╚Ťia General─â Finan┼úe, a bugetului unit─â┼úii administrativ-teritoriale respective pentru educa┼úie;
19) propune priorit─â┼úile politicii investi┼úionale, coordoneaz─â realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii institu┼úiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt publice aflate ├«n subordine ┼či monitorizeaz─â eficien┼úa utiliz─ârii resurselor;
20) gestioneaz─â, conform actelor normative ├«n vigoare, patrimoniul public aflat ├«n folosin╚Ť─â; coordoneaz─â procur─ârile pentru Direc╚Ťia General─â ╚Öi pentru unit─â╚Ťile conexe;
21) prezint─â Ministerului Educa╚Ťiei ┼či Consiliului Raional Cahul rapoartele anuale privind activitatea institu╚Ťiilor de ├«nv─â┼ú─âm├«nt din raion ╚Öi ├«l face public pe pagina web oficial─â a Direc╚Ťiei Generale;
22) exercit─â ┼či alte atribu┼úii ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
┬á ┬á ┬á20. Ordinele ┼či dispozi┼úiile emise de ┼čeful Direc╚Ťiei Generale s├«nt executorii pentru toate institu┼úiile de ├«nv─â┼ú─âm├«nt din raionul Cahul, indiferent de tipul de proprietate.
┬á ┬á ┬á21. ┼×eful Direc╚Ťiei Generale este asistat de un ┼čef adjunct, numit ├«n ┼či eliberat din func┼úie prin ordinul ┼čefului Direc╚Ťiei Generale. Numirea se efectueaz─â prin concurs, organizat ╚Öi desf─â╚Öurat ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
┬á ┬á ┬á22. ├Än caz de absen┼ú─â temporar─â motivat─â, atribu┼úiile ┼čefului Direc╚Ťiei Generale s├«nt exercitate de ┼čeful adjunct sau, dup─â caz, de un alt angajat al Direc╚Ťiei Generale, desemnat prin ordinul ┼čefului.
┬á Personalul Direc╚Ťiei Generale
┬á┬á┬á 23. Personalul Direc╚Ťiei Generale este constituit din func╚Ťionari publici ╚Öi personal contractual. Raporturile de serviciu ale func╚Ťionarilor publici s├«nt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la func╚Ťia public─â ╚Öi statutul func╚Ťionarului public, iar a personalului contractual ÔÇô de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2009.

┬á ┬áStructura Direc╚Ťiei Generale
┬á ┬á ┬á24. Structura ╚Öi statele de personal ale Direc╚Ťiei Generale se aprob─â prin decizia Consiliului Raional Cahul, ├«n conformitate cu structura-tip aprobat─â de Guvern.
┬á ┬á ┬á25. Fiecare subdiviziune structural─â a Direc╚Ťiei Generale func┼úioneaz─â ├«n baza unui regulament aprobat de ╚Öeful Direc╚Ťiei Generale.
┬á ┬áCoresponden┼úa Direc╚Ťiei Generale
┬á ┬á ┬á26. Dreptul de prim─â semn─âtur─â pe toate actele organului local de specialitate ├«l are ┼čeful Direc╚Ťiei Generale.
┬á ┬á ┬á27. ├Än lipsa ┼čefului, dreptul de prim─â semn─âtur─â revine ┼čefului adjunct sau altor persoane, ├«n temeiul ordinului ┼čefului sau av├«nd ├«mputernicire special─â.
┬á ┬á ┬á28. Persoanele ├«nvestite cu dreptul de semn─âtur─â poart─â r─âspundere personal─â pentru legalitatea, veridicitatea ┼či corectitudinea documentului semnat.
┬á ┬áActivitatea ├«n cadrul comisiilor ┼či al grupurilor de lucru
┬á ┬á ┬á29. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor func┼úii speciale, Direc╚Ťia General─â, ├«n calitate de organ de specialitate al administra┼úiei publice locale, organizeaz─â ┼či monitorizeaz─â activitatea consiliilor, comisiilor ┼či grupurilor de lucru constituite la nivel local ├«n domeniul educa┼úiei.

IV. DISPOZIŢII SPECIALE 

┬á ┬á ┬á30. Finan┼úarea activit─â┼úii Direc╚Ťiei Generale se efectueaz─â din contul bugetului raional, ├«n conformitate cu legisla┼úia.
┬á ┬á ┬á31. Coordonarea activit─â┼úii Direc╚Ťiei Generale ┼či func┼úionarea structurilor specializate aflate ├«n subordinea acestuia se efectueaz─â ├«n baza actelor normative de ├«nfiin┼úare ┼či a regulamentelor proprii de organizare ┼či func┼úionare.┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á