Home Direc╚Ťia general─â finan╚Ťe

Direc╚Ťia general─â finan╚Ťe

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.03/05-IV din 24.09.2015

REGULAMENTUL
privind organizarea ┼či func┼úionarea
Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului Raional Cahul

I. DISPOZIŢII GENERALE

┬á ┬á ┬á1. Prezentul Regulament (├«n continuare ÔÇô Regulament) este elaborat ├«n baza Legii nr.436-XV din 28 decembrie 2006 privind administra┼úia public─â local─â, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finan┼úele publice locale, Legii nr. 847-XVIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar ┼či procesul bugetar, Legii finan┼úelor publice ┼či responsabilit─â┼úii bugetar-fiscale nr. 181 din┬á 25.07.2014, Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la func┼úia public─â ┼či statutul func┼úionarului public ┼či a Regulamentului-tip al Direc┼úiei generale finan┼úe a unit─â┼úii administrativ-teritoriale, aprobat prin Hot─âr├«rea Guvernului nr.757 din 05 iulie 2004. Prezentul Regulament stabile┼čte modul de organizare ┼či de func┼úionare a Direc┼úiei Generale Finan┼úe a Consiliului Raional Cahul.
┬á ┬á ┬á2. Direc┼úia General─â Finan┼úe a Consiliului Raional Cahul (├«n continuare – DGF Cahul) este o subdiviziune structural─â din subordinea Consiliului Raional Cahul, care implementeaz─â ┼či promoveaz─â politica statului ├«n domeniul finan┼úelor publice locale. DGF Cahul dispune de cont bancar ┼či trezorerial, de ┼čtampil─â cu Stema de Stat ┼či denumirea sa ├«n limba de stat.
┬á ┬á ┬á3. ├Än activitatea sa DGF Cahul se conduce de Constitu┼úia Republicii Moldova, legile ┼či hot─âr├«rile Parlamentului, decretele Pre┼čedintelui Republicii Moldova, ordonan┼úele, hot─âr├«rile ┼či dispozi┼úiile Guvernului, Ordinele Ministerului Finan┼úelor, Deciziile Consiliului Raional Cahul, precum ┼či de prezentul Regulament.

II. STRUCTURA, PERSONALUL ┼×I ORGANIZAREA ACTIVIT─é┼óII DIREC┼óIEI

┬á ┬á ┬á4. Structura ┼či statele de personal ale DGF Cahul se aprob─â de c─âtre Consiliul Raional Cahul, ├«n conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la func┼úia public─â ┼či statutul func┼úionarului public, Legii pentru aprobarea Clasificatorului unic al func┼úiilor publice nr.155 din 21.07.2011, Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a func┼úionarilor publici, Hot─âr├«rii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea func┼úionarilor publici, Hot─âr├«rii Guvernului Republicii Moldova nr.1001 din 26.12.2011 privind punerea ├«n aplicare a unor acte, precum ┼či a altor acte normative ├«n vigoare. Consiliul Raional Cahul poate opera modific─âri ├«n structura DGF ┼či distribui personalul ├«n cadrul acesteia ├«n func┼úie de necesit─â┼úile ┼či particularit─â┼úile raionului.
┬á ┬á ┬á5. Direc┼úia este condus─â de c─âtre un ┼čef, care este desemnat ├«n/┼či eliberat din func┼úie de c─âtre Consiliul Raional, pe baz─â de concurs, desf─â┼čurat conform legisla┼úiei, ├«ncuno┼čtiin┼ú├«nd Ministerul Finan┼úelor. ├Än lipsa ┼čefului DGF Cahul, func┼úiile acestuia sunt executate de c─âtre ╚Öeful adjunct al Direc╚Ťiei, f─âr─â emiterea unui act suplimentar ├«n acest scop.
┬á ┬á ┬á6. ┼×eful DGF Cahul poart─â r─âspundere pentru realizarea func┼úiilor ┼či atribu┼úiilor DGF Cahul, reprezint─â DGF Cahul ├«n rela┼úiile cu ter┼úii.
┬á ┬á ┬á7. ┼×eful DGF Cahul asigur─â executarea legilor, decretelor Pre┼čedintelui Republicii Moldova, legilor ╚Öi hot─âr├«rilor Parlamentului, ordonan┼úelor, hot─âr├«rilor ┼či dispozi┼úiilor Guvernului, Ordinelor Ministerului Finan┼úelor, deciziilor Consiliului Raional Cahul, dispozi┼úiilor Pre┼čedintelui raionului Cahul ├«n domeniile ce ┼úin de competen┼úa DGF Cahul, precum ┼či ├«ndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament ┼či din alte acte normative.
┬á ┬á ┬á8. Personalul DGF Cahul se desemneaz─â ├«n ┼či se elibereaz─â din func┼úie de c─âtre ┼čeful acesteia.
┬á ┬á ┬á9. ┼×eful DGF Cahul dispune de urm─âtoarele competen┼úe:
– emite ordine ce vizeaz─â activitatea de baz─â a DGF ┼či controleaz─â executarea lor;
– poart─â r─âspundere pentru utilizarea ra┼úional─â a mijloacelor financiare ale DGF Cahul;
– elaboreaz─â/aprob─â func┼úiile de serviciu ( fi┼čele de post) ale colaboratorilor DGF;
– aprob─â obiectivele individuale de activitate ┼či indicatorii de performan┼ú─â ale func┼úionarilor publici;
– elaboreaz─â ┼či aprob─â planurile de activitate ale DGF;
– execut─â controlul permanent al respect─ârii ordinii interne de serviciu ┼či a disciplinei de munc─â;
– stimulaz─â ┼či sanc┼úioneaz─â personalul aflat ├«n subordinea sa;
– exercit─â alte competen┼úe delagate prin lege sau alte acte normative.
┬á ┬á ┬á10. ├Än activitatea sa ┼čeful DGF Cahul este asistat de c─âtre un ┼čef adjunct, care este concomitent ┼či ┼čeful Direc┼úiei elaborarea ┼či administrarea bugetului. ├Än activitatea sa ┼čeful adjunct exercit─â atribu┼úiile delegate de c─âtre ┼čeful DGF Cahul.
┬á ┬á ┬á11. ├Än cadrul DGF Cahul activeaz─â subdiviziunile: Direc┼úia elaborarea ┼či administrarea bugetului, Sec┼úia contabilitatea bugetar─â, precum ┼či c├«te un specialist ├«n asisten┼ú─â juridic─â, eviden┼úa contabil─â, auditor intern,┬á secretar ÔÇôdactilograf, conduc─âtor auto.
┬á ┬á ┬á12. ┼×eful DGF Cahul delimiteaz─â obliga┼úiile ┼či stabile┼čte responsabilit─â┼úile conduc─âtorilor subdiviziunilor interne ale DGF Cahul.
┬á ┬á ┬á13. ╚śefii de direc┼úie ╚Öi de sec┼úie se subordoneaz─â ┼čefului DGF Cahul. Func┼úionarii publici din cadrul subdiviziunilor interne se subordoneaz─â at├«t ┼čefilor acestora, c├«t ┼či ┼čefului DGF Cahul.

III. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
┬áPRINCIPALE, ┬áDREPTURILE ┼×I OBLIGA┼óIILE GENERALE ALE DGF CAHUL

┬á ┬á 14.┬áMisiunea direc┼úiei const─â ├«n organizarea, dirijarea, generalizarea, promovarea ┼či implementarea politicii bugetar-fiscale a statului ├«n domeniul finan┼úelor publice locale ┼či a planific─ârii bugetare.
┬á ┬á ┬á15Direc┼úia general─â finan┼úe ├«ndepline┼čte urm─âtoarele func┼úii de baz─â:
a) monitorizarea acumulării veniturilor la bugetul  raional;
b) ├«naintarea propunerilor la elaborarea politicii bugetar-fiscale ┼či a politicilor sectoriale;
c) controlul utilizării conform destinaţiei a finanţelor publice;
d) gestionarea resurselor bugetare ┼či administrarea patrimoniului public, ├«n conformitate cu principiile bunei guvern─âri;
e) monitorizarea datoriilor ┼či a garan┼úiilor Consiliului Raional Cahul;
f) asigurarea respectării cadrului legal în domeniile finanţelor publice locale;
g) administrarea resurselor financiare alocate direcţiei ca executor primar de buget;
h) examinarea propunerilor de buget ale autorit─â┼úilor/institu┼úiilor publice din subordinea Consiliului Raional ┼či elaborarea proiectului bugetului raional;
i) analiza corectitudinii proiectului ┼či ├«ntocmirea sintezei consolidate a proiectelor bugetelor unit─â┼úilor administrativ-teritoriale de nivelul ├«nt├«i ┼či al doilea;
j) administrarea ┼či monitorizarea execut─ârii bugetelor locale;
k) ├«ntocmirea rapoartelor periodice ┼či anuale privind executarea bugetului raional Cahul;
l) ├«ntocmirea ┼či prezentarea Ministerului Finan┼úelor a rapoartelor trimestriale ┼či anuale consolidate privind execu┼úia bugetelor unit─â┼úilor administrativ-teritoriale de nivelul ├«nt├«i ┼či al doilea;
m) participarea la consult─âri cu Ministerul Finan┼úelor ├«n ce prive┼čte rela┼úiile cu bugetul de Stat, inclusiv ┼či pe aspectele vizind transferurile cu destina┼úie special─â;
n)formarea ┼či dezvoltarea profesional─â a resurselor umane din cadrul direc┼úiei generale.
┬á ┬á ┬á16. Atribu┼úiile principale ale direc┼úiei ┬áelaborarea ┼či administrarea bugetului:
┬á ┬á16.1 Asigur─â┬áestimarea veridic─â┬á┼či economic argumentat─â┬áa veniturilor┬á┼či cheltuielilor bugetelor unit─â┼úilor administrativ-teritoriale prin:
a) analiza sistematică a tendinţelor privind dezvoltarea social-economică a unităţii administrativ-teritoriale, necesare pentru elaborarea proiectului de buget;
b) analizarea mersului execut─ârii bugetului;
c) estimarea execut─ârii scontate la venituri┬á┼či cheltuieli┬á├«n anul curent,┬á├«n baza datelor operative despre┬á├«ncasarea veniturilor la buget,┬á┬ástarea re┼úelei, statele┬á┼či contingentele institu┼úiilor publice finan┼úate de la buget, actele┬á├«ntocmite┬á├«n urma controalelor;
┬á ┬á16.2┬á Elaboreaz─â, ├«n termenele stabilite de Ministerul Finan┼úelor, conform principiilor de baz─â ale politicii statului ├«n domeniul veniturilor ┼či cheltuielilor bugetare ┬ápe anul/anii viitor/i, pronosticul bugetului raionului:
a) elaboreaz─â ┼či aprob─â calendarul bugetar al activit─â┼úilor aferente elabor─ârii ┼či prezent─âriii bugetelor UAT, inclusiv ┼či a persoanelor responsabile de programele/subprogramele de cheltuieli;
b) analizeaz─â sursele de venituri ale unit─â┼úilor administrativ-teritoriale de nivelul ├«nt├«i ┼či doi ├«ntru estimarea bazei fiscale a unit─â┼úii administrativ-teritoriale;
c) estimeaz─â cadrul de resurse al bugetului raional ┼či stabile┼čte limitele de cheltuieli pe func┼úii, pe programe/subprograme ┼či pe autorit─â┼úi/institu┼úii bugetare;
d) asigur─â direc┼úionarea resurselor disponibile ale unit─â┼úilor administrativ-teritoriale de nivelul ├«nt├«i ┼či doi la programe de importan┼ú─â vital─â, care ar permite solu┼úionarea problemelor stringente, f─âr─â admiterea de datorii creditoare ┼či blocaje financiare;
e) comunic─â autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale, ├«n termenele stabilite de legisla┼úie, prognozele macroeconomice, principiile de baz─â ale politicii statutului ├«n domeiul veniturilor ┼či cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i;
f) preg─âte┼čte circulara cu instruc┼úiuni privind modul de elaborare ┼či prezentare a propunerilor la prtoiectulul bugetului UAT;
g) ofer─â suport metodologic APL la toate etapele procesului bugetar;
h) organizeaz─â ┼či desf─â┼čoar─â seminare pe problemele ce ┼úin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor unit─â┼úilor administrativ-teritoriale;
i) organizeaz─â, dirijaz─â ┼či ghideaz─â autorit─â┼úile APL de ambele niveluri, ├«n vederea elabor─ârii proiectelor de buget, c├«t ┼či transpunerea proiectelor bugetelor UAT de ambele niveluri pe baz─â de programe;
j) asigur─â definitivarea propunerilor de buget, inclusiv pe programe ca urmare a consult─ârilor bugetare ├«n cadrul APL de nivelul doi ┼či reie┼čind din limitele de cheltuieli stabilite;
k) elaboreaz─â┬á┬áproiectul bugetului raional ┼či echilibrarea lui┬á cu resursele estimate;
l) prezintă Ministerului Finanţelor, în termenele stabilite, sinteza consolidată a proiectelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de ambele niveluri;
m) ├«ntocme┼čte proiectul deciziei privind aprobarea bugetului raional ┼či al anexelor la proiectul deciziei, precum ┼či alte documente adi┼úionale ┼či le prezint─â Pre┼čedintelui raionului pentru a fi ├«naintate spre examinare ┼či aprobare Consiliului raional Cahul;
n) dup─â aprobarea deciziei privind aprobarea bugetului raional, comunic─â limitele aprobate de aloca┼úii bugetare ┼či coordoneaz─â procesul de detaliere a bugetului;
o) examineaz─â rapoartele financiare ┼či de performan┼ú─â ale autorit─â┼úilor/institu┼úiilor finan┼úate de la bugetul raional ┼či monitorizeaz─â performan┼úele financiare ┼či nefinanciare ale acestora.
┬á ┬á16.3 Monitorizeaz─â func┼úionarea institu┼úiilor publice finan┼úate de la bugetul raional, precum┬á┼či finan┼úarea altor m─âsuri┬á┼či activit─â┼úi.
a) efectuează dirijarea metodologică a planificării bugetare;
b) verific─â corectitudinea ├«ntocmirii devizilor de cheltuieli ale institu┼úiilor publice finan┼úate de la buget, corespunderea indicatorilor din devize ┼či a calculeleor anexate cu aloca┼úiile aprobate ├«n buget ┼či cu clasifica┼úia bugetar─â, precum ┼či cu mijloacele speciale ob┼úinute de c─âtre acestea;
c) coordonează întocmirea listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale instituţiilor publice finanţate de la buget;
d) întreprinde măsuri întru asigurarea finanţării continue a activităţii instituţiilor publice finanţate din bugetul raional;
   16.4 Analizează corespunderea bugetelor locale aprobate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
   16.5 Prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului pentru a fi inclus în bugetul public naţional;
┬á ┬á16.7 Preg─âte┼čte materialele┬á┼či,┬á├«n caz de necesitate,┬á├«nainteaz─â┬ápropuneri de┬á┬árectificare a bugetului raional;
┬á ┬á16.8 Perfecteaz─â┬ádocumentele necesare la contractarea de┬á├«mprumuturi at├«t pe termen scurt, c├«t┬á┼či pe termen lung de la bugetul de stat, din sistemul financiar┬á┼či de la al┼úi creditori,┬á├«n conformitate cu prevederile legale;
   16.9 Participă la întocmirea pronosticului dezvoltării social-economice a unităţii administrativ-teritoriale;
   16.10 Realizează acţiuni concrete în vederea optimizării cheltuielilor bugetare.
     17. Atribuţiile principale ale contabilităţii bugetare:
   17.1 ţine evidenţa contabilă a executării bugetului raional;
   17.2 ţine evidenţa contabilă a DGF Cahul;
┬á ┬á17.3 ┼úine registrul┬á┼či eviden┼úa acord─ârii┬á┼či ramburs─ârii┬á├«mprumuturilor, care se utilizeaz─â┬ápentru finan┼úarea deficitului bugetar cauzat de decalajul de cas─â sau a celor contractate pentru cheltuieli capitale pe termen lung;
┬á ┬á17.4 ┼úine eviden┼úa contabil─â┬áa┬á├«ndeplinirii devizului de cheltuieli ale direc┼úiei generale finan┼úe┬á┼či asigur─â┬áintegritatea bunurilor aflate la balan┼úa acesteia;
┬á ┬á17.5 verific─â┬ázilnic,┬á├«n comun cu trezoreria teritorial─â, corectitudinea reflect─ârii┬á├«n eviden┼ú─â┬áa veniturilor┬á┼či cheltuielilor bugetului raional;
   17.6 ţine evidenţa contabilă a investiţiilor în instituţiile subordonate administraţiei publice locale, finanţarea cărora s-a efectuat de la bugetul raional;
┬á ┬á17.7 asigur─â recep┼úionarea, examinarea ┼či analiza trimestrial─â ┼či anual─â a corectitudinii ┼či plenitudinii reflect─ârii datelor ├«n rapoartele financiare ale institu┼úiilor finan┼úate de la bugetul raional ┼či de la bugetele de primul nivel;
┬á ┬á17.8 ├«ntocme┼čte,┬á├«n termenele stabilite, rapoarte lunare, trimestriale┬á┼či anuale privind executarea bugetului raional┬á┼či le prezint─â┬áPre┼čedintelui pentru a fi remise Consiliului rational Cahul;
┬á ┬á17.9 ├«nainteaz─â,┬á├«n comun cu Direc┼úia elaborarea┬á┼či administrarea bugetului, propuneri referitor la stabilirea termenelor de prezentare a rapoartelor lunare, trimestriale┬á┼či anuale privind executarea bugetelor satelor (comunelor), ora┼čului, precum┬á┼či a devizelor de cheltuieli ale┬á┬áinstitu┼úiilor publice finan┼úate de la bugetul raional;
┬á ┬á17.10 recep┼úioneaz─â, examineaz─â┬á┼či totalizeaz─â┬árapoartele privind executarea bugetelor satelor (comunelor), ora┼čului, precum┬á┼či devizele de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget;
┬á ┬á17.11 prezint─â,┬á├«n termenele stabilite de Ministerul Finan┼úelor, rapoartele trimestriale ┼či anuale consolidate privind execu┼úia bugetelor unit─â┼úilor administrativ-teritoriale de nivelul ├«nt├«i ┼či al doilea;
┬á ┬á17.12 exercit─â┬ácontrolul asupra st─ârii eviden┼úei contabile┬á├«n contabilit─â┼úile (inclusiv centralizate) prim─âriilor satelor (comunelor), ora┼čului, precum ┼či ale institu┼úiilor publice finan┼úate de la bugetul raional;
┬á ┬á17.13 verific─â┬ácorectitudinea┬á├«ntocmirii d─ârilor de seam─â┬áprivind executarea devizelor de venituri┬á┼či cheltuieli pe mijloace┬á┼či fonduri speciale;
┬á ┬á17.14 verific─â┬ácorectitudinea┬á├«ntocmirii rapoartelor referitor la executarea bugetelor satelor (comunelor), ora┼čului┬á┼či a devizelor de cheltuieli ale institu┼úiilor publice finan┼úate de la bugetul raional;
┬á ┬á17.15 acord─â┬áajutor metodologic┬á┼či practic executorilor (ordonatorilor) de buget┬á├«n probleme ce┬á┼úin de eviden┼úa contabil─â┬á┼či┬á├«ntocmirea d─ârilor de seam─â privind executarea bugetelor;
┬á ┬á17.16 asigur─â aplicarea tehnologiilor informa┼úionale ┼či programei 1C ├«n vederea ┼úinerii eviden┼úei contabile ├«n toate institu┼úiile din subordinea Consiliului raional Cahul;
┬á ┬á17.17 organizeaz─â┬á┼či desf─â┼čoar─â┬á┬ásistematic seminare referitor la aplicarea actelor normative privind eviden┼úa contabil─â┬á┼či ├«ntocmirea d─ârilor de seam─â despre executarea bugetelor satelor (comunelor), ora┼čului, a devizelor de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget;
┬á ┬á17.18 ┼úine registrul┬á┼či eviden┼úa contabil─â┬áa transferurilor┬á┼či mijloacelor transmise de la bugetele de toate nivelurile.
┬á ┬á17.19 organizeaz─â ┼či asigur─â eviden┼úa contabil─â a opera┼úiunilor ├«n procesul execut─ârii de cas─â a bugetului raionului ┼či a bugetelor unit─â┼úilor administrativ-teritoriale de nivelul I ┼či ├«ntocme┼čte rapoarte privind executarea de cas─â a bugetului raionului ┼či a bugetelor unit─â┼úilor administrativ-teritoriale de nivelul I.
┬á ┬á17.20 analizeaz─â┬á┼či prezint─â┬áPre┼čedintelui raionului, Consiliului rational Cahul informa┼úia despre utilizarea fondurilor┬á┬áde rezerv─â┬áale autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale;
┬á ┬á17.21 exercit─â ┼či alte atribu┼úii ce reies din prevederile legale ├«n vigoare;
     18. Alte atribuţii ce tin de competenţa DGF Cahul:
   18.1 participă la elaborarea proiectelor de decizii pe domeniile sale de competenţă;
┬á ┬á18.2 asigur─â monitorizarea continu─â a sistemelor de management financiar ┼či control din cadrul entit─â┼úilor publice;
   18.3 plasează pe pagina web informatii referitor la activitatea DGF Cahul;
┬á ┬á18.4 examineaz─â, ├«n conformitate cu prevederile legisla┼úiei ├«n vigoare, peti┼úiile persoanelor fizice ┼či juridice;
┬á ┬á18.5 planific─â, organizeaz─â ┼či efectueaz─â misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar ┼či control intern ale entit─â┼úii audiate.
┬á ┬á18.6 documenteaz─â constat─ârile de audit cu exactitate ┼či ├«n mod concis ├«n dosarele curente ┼či permanente de audit ├«n conformitate cu SNAI.
┬á ┬á18.7 reprezint─â ├«n instan┼úele judec─âtore┼čti interesele DGF Cahul;
┬á ┬á18.8 constituie comisii ┼či grupuri de lucru pentru abordarea ┼či solu┼úionarea unor chestiuni specifice, la lucr─ârile c─ârora pot fi antrena┼úi specialisti/exper┼úi din cadrul altor subdiviziuni ale Consiliului raional;
┬á ┬á18.9 ┼úine eviden┼úa privind beneficiarii ┼či totalizarea deciziilor comisiei speciale privind acordarea indemniza┼úiilor unice pentru construc┼úia unei case individuale ori a unei locuin┼úe cooperatiste, sau procurarea spa┼úiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cet─â┼úeni cu prezentarea ├«n termen Ministerului Finan┼úelor;
┬á ┬á18.10 exercit─â ┼či alte atribu┼úii ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
     19. DGF Cahul este învestit cu următoarele drepturi generale:
┬á ┬á19.1 s─â dispun─â┬áde patrimoniu┬á┼či s─â-l gestioneze;
┬á ┬á19.2 s─â ├«nainteze propuneri ├«n instan┼úele ierarhic superioare viz├«nd perfec┼úionarea ┼či eficientizarea procesului de elaborare, aprobare ┼či executare a bugetelor unit─â┼úilor┬á administrativ-teritoriale;
   19.3 să înainteze către Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat solicitări privind verificarea legalităţii, în caz de necesitate, a unor acte adoptate de autorităţile administraţiei publice locale;
┬á ┬á19.4 s─â efectueze controlul tematic asupra respect─ârii disciplinei financiare ├«n procesul de elaborare┬á┼či executare a bugetelor unit─â┼úilor administrativ-teritoriale;
┬á ┬á19.5 s─â verifice corectitudinea ├«ntocmirii listelor tarifare, a statelor de personal, a repartiz─ârii pe luni a veniturilor ┼či cheltuielilor bugetelor unit─â┼úilor administrativ-teritoriale┬á┼či a modific─ârilor acestora;
   19.6 să verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale;
┬á ┬á19.7 s─â solicite┬á┼či s─â┬áprimeasc─â┬áde la autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, institu┼úiile publice finan┼úate de la buget informa┼úiile necesare pentru elaborarea ┼či executarea bugetului unit─â┼úii administrativ-teritoriale;
   19.8 să înainteze propuneri de sancţionare a conducătorilor entităţilor bugetare, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare;
┬á ┬á19.9 s─â participe,┬á├«n caz de necesitate, la selectarea┬á┼či atestarea persoanelor care urmeaz─â┬áa fi┬á├«ncadrate┬á├«n func┼úii cu profil economico-financiar ├«n institu┼úiile publice finan┼úate de la bugetele unit─â┼úilor administrativ-teritoriale de nivelul ├«nt├«i ┼či al doilea.
┬á ┬á19.10 s─â exercite controlul asupra utiliz─ârii ra┼úionale a mijloacelor bugetare ┼či folosirii eficiente a patrimoniului public aflat ├«n gestiunea entit─â┼úilor din subordinea Consiliului Raional Cahul;
┬á ┬á19.11 s─â stabileasc─â rela┼úii ┼či s─â colaboreze cu institu┼úii similare din alte ┼ú─âri ┼či organiza┼úii interna┼úionale pe domeniile de activitate;
   19.12 să organizeze întruniri, mese rotunde sau seminare pe domeniile de activitate;
   19.13 să exercite orice alte drepturi stabilite în cadrul normativ al Republicii Moldova.
     20. Direcţia generală finanţe este responsabilă de:
1) respectarea legisla┼úiei Republicii Moldova, ┬áexecutarea deciziilor Consiliului raional Cahul ┼či a dispozi┼úiilor pre┼čedintelui raionului Cahul;
2) respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu cadrul legislativ;
3) reflectarea corect─â┬á┼či obiectiv─â┬á├«n documenta┼úie a rezultatelor controalelor efectuate;
4) p─âstrarea arhivei┬á┼či asigurarea integrit─â┼úii documentelor, neadmiterea deterior─ârii sau pierderii lor.

 IV. DISPOZIŢII FINALE

┬á ┬á ┬á21. ├Än procesul elabor─ârii┬á┼či execut─ârii bugetului raional, Direc┼úia general─â finan┼úe colaboreaz─â cu:
a) Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial,
b) Unitatea Teritorială a Trezoreriei de Stat,
c) Direcţia Teritorială Inspectare Financiară,
d) Subdiviziunea structural─â┬áa Departamentului Statistic─â┬á┼či Sociologie,
e) alte institu┼úii┬á┼či organiza┼úii.
     22. Reorganizarea sau lichidarea DGF poate fi efectuată de către Consiliul Raional Cahul în condiţiile legii.
     23. Cheltuielile pentru întreţinerea DGF se finanţează de la bugetul raional.