Home Direc╚Ťia general─â asisten╚Ť─â social─â ╚Öi protec╚Ťia familiei

Direc╚Ťia general─â asisten╚Ť─â social─â ╚Öi protec╚Ťia familiei

APROBAT
prin decizia Consiliului Raional Cahul
nr.05/05-IV din 22.12.2015

REGULAMENT
de organizare ┼či func┼úionare a Direc╚Ťiei
asisten╚Ť─â social─â┬á╚Öi protec╚Ťie a familiei a
Consiliului Raional Cahul

I. INTRODUCERE

┬á ┬á ┬á1.1.┬á Regulamentul de organizare ┼či func┼úionare a Direc╚Ťiei┬áasisten╚Ť─â social─â┬á╚Öi protec╚Ťie a familiei (├«n continuare ÔÇô┬áRegulament) reglementeaz─â misiunea, func┼úiile de baz─â, atribu┼úiile ┼či drepturile Direc╚Ťiei┬áasisten╚Ť─â social─â┬á╚Öi protec╚Ťie a familiei a Consiliului Raional Cahul (├«n continuare ÔÇô┬áDirec╚Ťie), precum ╚Öi modul de organizare ┼či func┼úionare a acesteia.┬á
┬á ┬á ┬á1.2. Direc╚Ťia este o subdiviziune structural─â din subordinea Consiliului Raional Cahul ╚Öi are statut de direc╚Ťie, ├«n conformitate cu Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorit─â┼úilor publice, aprobate prin Hot─âr├«rea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011.
┬á ┬á ┬á1.3. Direc╚Ťia este persoan─â juridic─â, dispune de cont trezorerial, de ┼čtampil─â cu imaginea Stemei de Stat ┼či denumirea sa, de alte ┼čtampile ┼či anteturi, de modelul stabilit.
┬á ┬á┬á 1.4. Direc╚Ťia este organizat─â ┼či func┼úioneaz─â ├«n conformitate cu Constitu┼úia Republicii Moldova, legile ├«n vigoare, decretele Pre┼čedintelui Republicii Moldova, hot─âr├«rile Parlamentului, ordonan┼úele, hot─âr├«rile ┼či dispozi┼úiile Guvernului, alte acte normative, tratate interna┼úionale la care Republica Moldova este parte, precum ┼či cu prevederile prezentului Regulament.
┬á ┬á ┬á┬á1.5. Direc╚Ťia ├«┼či organizeaz─â activitatea conform urm─âtoarelor principii:┬á
1) accesibilitate ┼či disponibilitate;┬á
2) informare; 
3) transparen╚Ť─â;
4) abordare individualizată și multidisciplinară;
5) parteneriate și colaborare;
6) participarea beneficiarilor de asisten╚Ť─â social─â ├«n procesul de luare a deciziilor;
7) confidenţialitate;
8) nondiscriminare și egalitate;
9) solidaritate social─â;
10) parteneriat social.
┬á ┬á ┬á1.6. Beneficiarii de asisten╚Ť─â social─â la nivel teritorial s├«nt:
1) copiii ├«n situa╚Ťie de risc ╚Öi copiii separa╚Ťi de p─ârin╚Ťi;
2) persoanele cu dizabilit─â╚Ťi;
3) persoanele în etate;
4) victimele violen╚Ťei ├«n familie;
5) victimele ╚Öi poten╚Ťialele victime ale traficului de fiin╚Ťe umane;
6) persoanele și familiile defavorizate.

II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ,
ATRIBU┼óIILE ┼×I DREPTURILE DIREC╚ÜIEI
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
┬á╚śI PROTEC╚ÜIE A FAMILIEI

┬á ┬á ┬á2.1.┬á Misiunea Direc╚Ťiei const─â ├«n ├«mbun─ât─â╚Ťirea calit─â╚Ťii vie╚Ťii persoanelor ╚Öi familiilor defavorizate, prin acordarea asisten╚Ťei ╚Öi suportului ├«n vederea prevenirii, diminu─ârii sau dep─â╚Öirii situa┼úiei de dificultate ╚Öi integrarea social─â a acestora.
┬á ┬á ┬á2.2.┬á Direc╚Ťia are urm─âtoarele func┼úii de baz─â:
1) implementarea ├«n raion a politicii de stat ├«n domeniul asisten┼úei sociale ╚Öi protec╚Ťiei familiei, ├«n func┼úie de necesit─â┼úile identificate;
2) acordarea suportului metodologic autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale de nivelul ├«nt├«i, prestatorilor priva╚Ťi ╚Öi speciali╚Ötilor angaja╚Ťi ├«n domeniul asisten╚Ťei sociale ╚Öi protec╚Ťiei familiei;
3) colaborarea cu autorit─â╚Ťile, institu╚Ťiile ╚Öi organiza╚Ťiile publice ╚Öi private.
┬á ┬á ┬á┬á2.3.┬á Direc╚Ťia are urm─âtoarele atribu┼úii principale:
2.3.1.├Än scopul implement─ârii ├«n raionul Cahul a politicii de stat ├«n domeniul asisten┼úei sociale ╚Öi protec╚Ťiei familiei, ├«n func┼úie de necesit─â┼úile identificate:
a) identifică problemele sociale în raza administrativ-teritorială;
b) generalizeaz─â ┼či sistematizeaz─â informa┼úia privind asisten┼úa social─â acordat─â ┼či analizeaz─â eficien┼úa acesteia;
c) elaboreaz─â strategii de dezvoltare ┼či prestare a asisten┼úei sociale, ├«n conformitate cu politica social─â a statului;┬á
d) organizeaz─â ┼či acord─â asisten┼ú─â social─â ├«n func┼úie de necesit─â┼úile identificate;
e) elaboreaz─â ╚Öi prezint─â propuneri privind planificarea bugetului, fundamentat pe programe ╚Öi performan╚Ť─â, precum ╚Öi pe rezultatele evalu─ârii necesit─â╚Ťilor ├«n domeniul asisten╚Ťei sociale ╚Öi protec╚Ťiei familiei ├«n raionul Cahul, precum ╚Öi prezint─â rapoarte privind realizarea lui, ├«n modul stabilit;
f) ├«ndepline╚Öte func╚Ťiile de autoritate tutelar─â teritorial─â ├«n domeniul protec╚Ťiei copilului;
g) coordoneaz─â procesul de cooperare intersectorial─â pentru identificarea, evaluarea, referirea, asisten┼úa ┼či monitorizarea copiilor victime ┼či poten┼úiale victime ale violen┼úei, neglij─ârii, exploat─ârii ┼či traficului, precum ╚Öi stabile╚Öte parteneriate cu autorit─â╚Ťile, institu╚Ťiile de resort ├«n domeniu;
h) asigur─â implementarea standardelor generale de prestare a serviciilor;
i) asigur─â gestionarea eficient─â a aloca╚Ťiilor bugetare, patrimoniului ╚Öi resurselor umane pentru dezvoltarea ╚Öi acordarea asisten╚Ťei sociale de calitate ├«n teritoriul administrat;
j) asigur─â angajarea personalului conform legisla╚Ťiei;┬á
k) efectueaz─â controlul intern al corectitudinii implement─ârii legisla╚Ťiei cu privire la presta╚Ťiile sociale pe care le stabile╚Öte ╚Öi serviciile sociale pe care le presteaz─â;
l) completează sistemul informaţional în domeniul asistenţei sociale cu date;
m) informeaz─â popula┼úia despre situa┼úia ├«n domeniul asisten┼úei sociale ╚Öi protec╚Ťiei familiei, despre modul de acordare a presta┼úiilor ┼či a serviciilor sociale ╚Öi desf─â┼čoar─â programe de informare-educare-comunicare ┼či sensibilizare public─â;
n) asigură supervizarea personalului din sistemul de asistenţă socială;
o) acord─â suport administrativ managerilor serviciilor de asisten╚Ť─â social─â ├«n scopul asigur─ârii sustenabilit─â╚Ťii ╚Öi eficien╚Ťei serviciilor respective;┬á
p) prezint─â propuneri Consiliului Raional Cahul privind necesitatea dezvolt─ârii serviciilor de asisten┼ú─â social─â ├«n conformitate cu necesit─â╚Ťile identificate ╚Öi cu politica na┼úional─â din domeniu;
q) prezint─â informa╚Ťii ╚Öi date statistice la solicitarea Ministerului Muncii, Protec╚Ťiei Sociale ╚Öi Familiei ╚Öi altor autorit─â╚Ťi, institu╚Ťii, organiza╚Ťii ╚Öi altor entit─â╚Ťi abilitate;
r) elaboreaz─â rapoarte de activitate, pe care le prezint─â Consiliului Raional Cahul ┼či le plaseaz─â pe pagina web a acestuia;
2.3.2. ├Än scopul acord─ârii suportului metodologic autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale de nivelul ├«nt├«i, prestatorilor priva┼úi ╚Öi speciali╚Ötilor angaja╚Ťi ├«n domeniul asisten╚Ťei sociale ╚Öi protec╚Ťiei familiei:
a) sus┼úine autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale de nivelul ├«nt├«i ┼či reprezentan┼úii societ─â┼úii civile ├«n activitatea de elaborare ┼či implementare a programelor locale de asisten┼ú─â social─â, precum ┼či ├«n cea de monitorizare a realiz─ârii acestora;
b) acord─â suport metodologic institu┼úiilor de asisten┼ú─â social─â din prim─âriile aflate ├«n raza raionului Cahul ┼či ├«nainteaz─â propuneri ├«n vederea optimiz─ârii activit─â┼úii acestora;
c) oferă asistenţă metodologică prestatorilor de servicii sociale;
2.3.3. ├Än scopul colabor─ârii cu autorit─â╚Ťile, institu╚Ťiile ╚Öi organiza╚Ťiile publice ╚Öi private:
a) studiaz─â experien╚Ťa interna╚Ťional─â ╚Öi bunele practici ├«n domeniul asisten╚Ťei sociale ╚Öi protec╚Ťiei familiei;
b) identific─â parteneri de dezvoltare ╚Öi coopereaz─â cu ace┼čtia;
c) dezvolt─â ╚Öi implementeaz─â parteneriate cu autorit─â╚Ťile, institu╚Ťiile ╚Öi organiza╚Ťiile publice ╚Öi private;
d) ├«ncheie acorduri de cooperare ├«n domeniul asisten╚Ťei sociale ╚Öi protec╚Ťiei familiei.
┬á┬á┬á 2.4. Direc╚Ťia este ├«nvestit─â cu urm─âtoarele drepturi generale:
1) s─â elaboreze, ├«n limitele competen╚Ťelor atribuite, instruc╚Ťiuni, indica╚Ťii metodice, precum ╚Öi alte acte privind domeniul s─âu de activitate;

2) s─â solicite de la autorit─â╚Ťi, institu╚Ťii ╚Öi organiza╚Ťii informa╚Ťii necesare pentru activitate;
3) s─â dezvolte ┼či s─â consolideze asisten┼úa social─â la nivelul unit─â┼úii administrativ-teritoriale conform necesit─â┼úilor sociale identificate;
4) s─â monitorizeze ╚Öi s─â evalueze calitatea serviciilor prestate de prestatorii publici ╚Öi priva╚Ťi din raza raionului Cahul;
5) s─â dezvolte parteneriate cu organiza╚Ťii guvernamentale ╚Öi neguvernamentale ├«n vederea implement─ârii politicilor din domeniul asisten╚Ťei sociale;
6) s─â formuleze recomand─âri autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice centrale ╚Öi locale privind eficientizarea asisten╚Ťei sociale;
7) s─â ├«ncadreze personalul direc╚Ťiei ├«n programe de formare ini╚Ťial─â ╚Öi continu─â;┬á
8) s─â ├«nfiin┼úeze consilii, comisii, grupuri de exper┼úi ┼či alte organe consultative pentru exercitarea atribu┼úiilor ├«n sfera sa de competen┼ú─â;
9) s─â solicite, ├«n modul stabilit de cadrul normativ ├«n vigoare, de la alte autorit─â┼úi locale, organiza┼úii ┼či institu┼úii date statistice ┼či informa┼úii viz├«nd problemele din sfera sa de competen┼ú─â;
10) s─â solicite Inspec╚Ťiei Sociale ╚Öi Consiliului Na╚Ťional pentru Acreditarea Prestatorilor de Servicii Sociale rapoartele de control ╚Öi evaluare, cu specificarea ├«nc─âlc─ârilor, neconformit─â╚Ťilor constatate ┼či cu recomand─âri de eficientizare a activit─â┼úii.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECȚIEI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
┬á╚śI PROTEC╚ÜIE A FAMILIEI

┬á┬á┬á 3.1. Fiecare subdiviziune structural─â a Direc╚Ťiei func┼úioneaz─â ├«n baza unui regulament aprobat de ╚Öeful Direc╚Ťiei.
┬á┬á┬á 3.2. Direc╚Ťia este condus de ╚Öef, numit conform legisla╚Ťiei de c─âtre Consiliul Raional Cahul.
┬á┬á┬á 3.3. ┼×eful Direc╚Ťiei este responsabil de asigurarea calit─â╚Ťii managementului, ├«n scopul ├«ndeplinirii func╚Ťiilor ╚Öi atribu╚Ťiilor organului central de specialitate.
┬á┬á┬á 3.4. ┼×eful Direc╚Ťiei este ┼či directorul executiv al Fondului local de sus┼úinere social─â a popula┼úiei, care asigur─â administrarea eficient─â a mijloacelor financiare ┼či valorilor materiale.
┬á┬á┬á 3.5. ├Än caz de absen┼ú─â temporar─â motivat─â, atribu┼úiile ┼čefului Direc╚Ťiei s├«nt exercitate de ┼čeful adjunct sau, dup─â caz, de un alt angajat al Direc╚Ťiei, desemnat prin ordinul ┼čefului.
┬á┬á┬á 3.6. Personalul Direc╚Ťiei este constituit din func╚Ťionari publici ╚Öi personal contractual. Raporturile de serviciu ale func╚Ťionarilor publici s├«nt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la func╚Ťia public─â ╚Öi statutul func╚Ťionarului public, iar a personalului contractual ÔÇô de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
┬á┬á┬á 3.7. ╚śeful Direc╚Ťiei ├«nainteaz─â Consiliului raional propuneri pentru modificarea efectivului-limit─â de personal, ├«n baza normativelor aprobate de Ministerul Muncii, Protec╚Ťiei Sociale ╚Öi Familiei.
┬á┬á┬á 3.8. Finan┼úarea activit─â┼úii Direc╚Ťiei se efectueaz─â din contul bugetului raional, ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.