Home Direc╚Ťia construc╚Ťii, drumuri ╚Öi dezvoltare teritorial─â

Direc╚Ťia construc╚Ťii, drumuri ╚Öi dezvoltare teritorial─â

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.05/17-IV din 22.12.2015

REGULAMENT
de organizare ╚Öi func╚Ťionare a Direc┼úiei construc┼úii,
drumuri ┼či dezvoltare teritorial─â
a Consiliului Raional Cahul

I. Dispoziţii generale

┬á ┬á ┬á1. Direc┼úia construc┼úii, drumuri ┼či dezvoltare teritorial─â este o subdiviziune a Consiliului Raional Cahul care┬á activeaz─â ├«n baza Legii privind administrar┼úia public─â local─â nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la func┼úia public─â ┼či statutul func┼úionarului public nr. 158 -XVI din 04.07.2008, Legii privind aprobarera Clasificatorului unic al func┼úiilor publce nr.155 din 21.07.2011, Legii privind Codul de conduit─â a func┼úionarului public nr.25 din 22.02.2008, Legii privind descentralizarea administrativ─â nr.435-XVI din 28.12.2006, Legii privind dezvoltarea regional─â ├«n Republica Moldova nr.438-XVI din 28.12.2006, Legii privind calitatea ├«n construc┼úii nr.721-XIII din 02.02.1996, Legii serviciilor publice de gospod─ârie comunal─â nr.1402-XV din 24.10.2004, Legii cu privire la apa potabil─â nr.272-XIV din 10.02.1999, Legii drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995, Legii cu privire la transporturi nr.1194-XIII din 21.05.1997, a altor acte legislative ┼či normative din domeniile respective, statului de personal al Direc┼úiei, aprobat prin decizia Consiliului Raional Cahul nr.04/05-IV din 10.12.2015 ÔÇ×Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2016ÔÇŁ. Direc┼úia ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n colaborare cu autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, agen┼úi economici indiferent de forma de proprietate ┼či organizare.
┬á ┬á ┬á2. Direc┼úia este subordonat─â Consiliului Raional, Pre┼čedintelui Raionului, coordoneaz─â activit─â╚Ťile sale cu ministerele de resort ╚Öi este finan┼úat─â din bugetul raional.
┬á ┬á ┬á3. Direc┼úia construc┼úii, drumuri ┼či dezvoltare teritorial─â asigur─â urm─âtoarele obiective principale:
– supravegherea construc╚Ťiei ┼či exploat─ârii sistemelor de alimentare cu ap─â, de canalizare ┼či epurare a apei, de gazificare, de termoficare, salubrizare a localit─â┼úilor, depozitarea ┼či utilizarea de┼čeurilor menajere comunale;
– coordonarea construc┼úiei obiectivelor social ÔÇô culturale, comunale, drumuri ┼či alte obiecte cu destina┼úie public─â;
– asigurarea construc┼úiilor de locuin┼úe sociale ╚Öi ├«ntre┼úinerii edificiilor de folosin┼ú─â public─â ╚Öi a cl─âdirilor administrative;
– asigurarea preg─âtirii obiectelor ┼či sistemelor de menire locativ-comunal─â pentru func┼úionarea lor stabil─â, inclusiv ├«n perioada de toamn─â-iarn─â.
– implementarea politicii ├«n domeniul atragerii investi╚Ťiilor ├«n
┬á ┬á ┬á4. Misiunea Direc┼úiei construc┼úii, drumuri ┼či dezvoltare teritorial─â a Consiliului Raional Cahul este de a implementa ┼či promova politica de dezvoltare ├«n domeniul┬á construc┼úiilor, drumurilor ┼či teritorial─â a raionului ├«n strict─â corespundere cu competen┼úele legale ┼či strategiile na┼úionale ┼či locale de dezvoltare.

II. Sarcinile principale ale Direcţiei

┬á ┬á ┬á5. Planificarea strategic─â, prin care se asigur─â elaborarea strategiei locale de dezvoltare socio-economic─â a raionului ├«n func┼úie de necesit─â┼úile identificate ale comunit─â┼úilor din teritoriu ┼či cu politica na┼úional─â ├«n domeniul construc┼úiei, drumurilor, dezvolt─ârii locale ┼či regionale.
┬á ┬á ┬á6. Coordonarea, prin care se asigur─â corelarea activit─â┼úilor cu suportul metodologic ┼či informa┼úional oferit autorit─â┼úilor publice locale ├«n elaborarea ┼či prezentarea documentelor, actelor la construc┼úia, reconstruc┼úia obiectelor domeniului public din raza teritoriului raionului.
┬á ┬á ┬á7. Colaborarea, prin care se asigur─â interac┼úiunea cu serviciile publice centrale ┼či locale ├«n domeniul construc┼úiei, drumurilor, dezvolt─ârii locale ┼či regionale precum ┼či cu reprezentan┼úii organiza┼úiilor, institu┼úiilor na┼úionale ┼či interna┼úionale.
┬á ┬á ┬á8. Monitorizarea, prin care se asigur─â verificarea construc┼úiilor , reconstruc┼úiilor domeniului public la orice etap─â ┼či valorificarea surselor bugetare ┼či extrabugetare.┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á┬á

III. Atribuţiile direcţiei

┬á ┬á ┬á9. Exercit─â atribu┼úiile de inclusiv─â supraveghere tehnic─â ├«n perioada construc┼úiei ┼či exploat─ârii
┬á ┬á ┬á10. Particip─â la elaborarea direc┼úiilor principale de dezvoltare urbanistic─â a localit─â┼úilor, precum ┼či amenajarea teritoriului, acord─â ajutor consiliilor locale la elaborarea programelor pentru┬á lucr─ârile publice de interes local.
┬á ┬á ┬á11. Elaboreaz─â proiectul programului investi┼úional anual ┼či contribuie la realizarea lui dup─â aprobarea de c─âtre Consiliul Raional Cahul.
┬á ┬á ┬á12. Particip─â la proceduri de achizi┼úii publice privind proiectarea ┼či executarea investi┼úiilor publice, finan┼úate din contul bugetelor locale.
┬á ┬á ┬á13. ╚Üine eviden┼úa tematicii de proiectare privind investi┼úiile publice, precum ┼či a listei investi┼úiilor publice pentru care se desf─â┼čoar─â licita┼úiile finan┼úate din bugetele locale;
┬á ┬á ┬á14. Urm─âre┼čte ┼či asigur─â aplicarea prevederilor legisla┼úiei la proiectarea ┼či executarea lucr─ârilor publice pe teritoriul raionului, verific─â respectarea prevederilor actelor normative ├«n exploatarea sistemelor de gospod─ârie comunal─â ┼či fondului locativ.
┬á ┬á ┬á15. ├Än conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare efectueaz─â eviden┼úa ┼či supravegheaz─â reducerea volumului┬á obiectelor nefinalizate pe teritoriul raionului.
┬á ┬á ┬á16. Promoveaz─â politica tehnic─â ┼či strategia statului ├«n domeniul ├«ntre┼úinerii ┼či dezvolt─ârii sistemelor de alimentare cu ap─â, de canalizare, epurare a apei, de termoficare, drumurilor ┼či altor obiecte de amenajare a teritoriului raionului.
┬á ┬á ┬á17. Acord─â ajutor practic ├«ntreprinderilor la implementarea tehnologiilor noi ├«n construc┼úii ┼či gospod─âria locativ-comunal─â.
┬á ┬á ┬á18. Contribuie la crearea ├«ntreprinderilor pentru producerea materialelor de construc┼úii competitive ┼či solicitate pe pia┼ú─â.
┬á ┬á ┬á19. Ini┼úiaz─â ┼či particip─â, ├«n condi┼úiile legii, la procesul asocierii cu alte autorit─â┼úi ale administra┼úiei publice locale pentru realizarea unor lucr─âri ┼či servicii sau proiecte investi┼úionale de interes public ├«n colaborare cu agen┼úii economici din ┼úar─â ┼či din str─âin─âtate ├«n scopul unor ac┼úiuni sau lucr─âri de interes comun;
┬á ┬á ┬á20. Acord─â autorit─â┼úilor publice locale ┼či serviciilor publice sprijin ┼či asisten┼ú─â tehnic─â ce ┼úine de construc┼úii, gospod─ârie comunal─â ┼či drumuri.
┬á ┬á ┬á21. Examineaz─â peti┼úiile ┼či reclama┼úiile ├«n problemele ce ┼úin de activitatea direc┼úiei.
┬á ┬á ┬á22. Formeaz─â ┼či ├«ntre┼úine baza de date privind:
– ├«ntreprinderile de construc┼úie ┼či exploatare, de fabricare a materialelor de construc┼úii, care func┼úioneaz─â pe teritoriul raionului;
– licita┼úiile organizate ├«n construc┼úii;
– locuin┼úele ┼či obiectele comunale pe teritoriul raionului;
– obiectele nefinalizate.
┬á ┬á ┬á23. Coordoneaz─â ┼či monitorizeaz─â procesul de implementare a strategiilor, planurilor, programelor ┼či proiectelor de dezvoltare a raionului.
┬á ┬á ┬á24. Atrage mijloace financiare pentru implementarea strategiilor, planurilor, programelor ┼či proiectelor de dezvoltare a raionului.
┬á ┬á ┬á25. Acord─â suport informa╚Ťional, metodologic, ╚Öi consultativ autorit─â╚Ťilor publice locale de nivelul I ╚Öi II ├«n vederea dezvolt─ârii comunit─â╚Ťilor ╚Öi atragerea investi╚Ťiilor.
┬á ┬á ┬á26. Elaboreaz─â ╚Öi prezint─â propuneri privind realizarea unor posibilit─â╚Ťi de investi╚Ťii cu atragerea capitalului autohton ╚Öi str─âin prin diverse metode de participare (investi┼úii str─âine directe, oferte de participare la dezvoltarea unor sectoare economice ale raionului pe baz─â de parteneriat public privat).
┬á ┬á ┬á27. Elaboreaz─â concepte de proiecte ┼či atragerea investi┼úiilor ├«n raion.
     28. Implementează proiecte de dezvoltare socio-economică a raionul Cahul, cum ar fi : Incubatorul de Afaceri, Parcul Industrial, Zonele Economice Libere etc.
┬á ┬á ┬á29. Identific─â ┼či dezvolt─â proiectele cu impact regional.

IV. Drepturile direcţiei

┬á ┬á ┬á30. S─â┬á┬á verifice┬á pe┬á teritoriul raionului┬á respectarea┬á legisla┼úiei┬á ├«n vigoare┬á ├«n┬á domeniul construc┼úiilor, drumurilor, calitatea proiectelor de construc┼úie, lucr─ârilor de construc┼úie – montaj executate de organiza┼úii ┼či ├«ntreprinderi, indiferent de domeniul de activitate ┼či tipurile de proprietate, corespunderea materialelor, articolelor ┼či elementelor de construc┼úie, standardelor ┼či normativelor ├«n vigoare folosite la lucr─ârile de repara┼úii la institu┼úiile publice.
┬á ┬á ┬á31. S─â participe la procedurile de achizi┼úii publice privind┬á proiectarea┬á ┼či┬á executarea┬á investi┼úiilor┬á pentru┬á obiectele finan┼úate din bugetele locale.
┬á ┬á ┬á32. S─â solicite ┼či s─â ob┼úin─â informa┼úii, ├«n limitele competen┼úei sale, de la autorit─â┼úile publice locale, ├«ntreprinderile ┼či organiza┼úiile de interes raional.
┬á ┬á ┬á33. S─â propun─â spre examinare la ╚Öedin╚Ťele Consiliului Raional chestiuni ce vizeaz─â atragerea de investi╚Ťii ╚Öi dezvoltarea economic─â a raionului.
┬á ┬á ┬á34. S─â participe la cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferin╚Ťe organizate ├«n raion, ├«n ╚Ťar─â ╚Öi peste hotare, cu subiecte ce ╚Ťin nemijlocit de atragerea investi┼úiilor.

 V. Organizarea activităţii direcţiei

┬á ┬á ┬á35. Direc┼úia construc┼úii, drumuri ┼či dezvoltare teritorial─â este condus─â ┼či dirijat─â de ┼čeful Direc┼úiei, care este numit ├«n func╚Ťie de Consiliul Raional Cahul.
┬á ┬á ┬á36. ┼×eful Direc╚Ťiei este responsabil de asigurarea calit─â╚Ťii managementului, ├«n scopul ├«ndeplinirii func╚Ťiilor ╚Öi atribu╚Ťiilor .
┬á ┬á ┬á37. Angaja╚Ťii direc╚Ťiei sunt func┼úionari publici, se angajaz─â prin concurs sau transfer ┼či sunt numi┼úi ├«n func┼úii prin dispozi╚Ťia pre╚Öedintelui raionului Cahul.
┬á ┬á ┬á38. ├Än caz de absen┼ú─â temporar─â motivat─â, atribu┼úiile ┼čefului Direc╚Ťiei s├«nt exercitate de ┼čeful adjunct sau, dup─â caz, de un alt angajat al Direc╚Ťiei, desemnat prin dispozi╚Ťia Pre╚Öedintelui raionului.

VI. Responsabilităţile Direcţiei

┬á ┬á ┬á39. Direc┼úia construc┼úii, drumuri ┼či dezvoltare teritorial─â a Consiliului Raional Cahul este responsabil─â de:
a) Preg─âtirea datelor ini┼úiale ce ┼úin de competen┼úa Direc┼úiei la elaborarea documenta┼úiei de proiect la construc┼úia, dezvoltarea ┼či exploatarea obiectelor din domeniile construc┼úiilor ┼či drumurilor;
b) Preg─âtirea actelor pentru organizarea ┼či desf─â┼čurarea achizi┼úiilor de lucr─âri ┼či servicii ├«n domeniile construc┼úiilor, infrastructurii, dezvolt─ârii locale.
c) Valorificarea eficient─â a investi┼úiilor ┼či aloc─ârilor bugetare ┼či extrabugetare ├«n domeniile construc┼úiilor, infrastructurii, dezvolt─ârii locale.
d) Preg─âtirea ┼či prezentarea informa┼úiilor suport la ├«ncheierea acordurilor administra┼úiei publice locale ├«n vederea dezvolt─ârii parteneriatului public-privat ├«n domeniile sale de competen┼ú─â.
e) Preg─âtirea ┼či prezentarea informa┼úiilor la etapa propunerii de creare a serviciilor publice de interes raional ├«n domeniile prev─âzute de prezentul Regulament.

VII. Dispozi╚Ťii finale

┬á ┬á ┬á40. Finan┼úarea activit─â┼úii Direc╚Ťiei se efectueaz─â din contul bugetului raional, ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
     41. Nerespectarea prevederilor  prezentului  Regulament  atrage  răspunderea disciplinară.
     42. Prezentul Regulament se aprobă și se modifică prin decizia Consiliului Raional Cahul.