Home Direc╚Ťia agricultur─â ╚Öi dezvoltare economic─â

Direc╚Ťia agricultur─â ╚Öi dezvoltare economic─â

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.05/06-IV din 22.12.2015

REGULAMENTUL
de organizare ┼či┬á┬á func┼úionare
a Direc╚Ťiei agricultur─â ╚Öi dezvoltare economic─â
a Consiliului Raional Cahul

 I.Dispoziţii generale

┬á ┬á ┬á1. Prezentul Regulament este elaborat ├«n baza prevederilor Legii privind administra┼úia publuc─â local─â nr.436-XV din 28 decembrie 2006,┬á Legii cu privire la func┼úia public─â ┼či statutul func┼úionarului public nr.158 din 04.07.2008, Legii nr. 155 din 21 iulie 2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al func╚Ťiilor publice, deciziei Consiliului Raional Cahul nr.04/05-IV din 10 decembrie 2015 cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2016 ╚Öi cuprinde atribu╚Ťiile Direc┼úiei agricultur─â ┼či dezvoltare economic─â (├«n continuare-Direc┼úia) ├«n realizarea obliga╚Ťiunilor ce ├«i revin, prev─âzute de legi, hot─âr├«ri de Guvern, decizii ale Consiliului Raional ╚Öi alte acte normative.
┬á ┬á ┬á2. Direc┼úia este o subdiviziune structural─â, f─âr─â statut de persoan─â juridic─â, din subordinea Consiliului Raional Cahul, abilitat─â cu dreptul de a promova politica de stat ├«n domeniul complexului agro-industrial ┼či dezvoltarea economic─â a raionului Cahul.
┬á ┬á ┬á3. Pentru ├«ndeplinirea sarcinilor, Direc╚Ťia colaboreaz─â ┼či conlucreaz─â cu subdiviziunile Consiliului Raional Cahul, autorit─â┼úile publice locale de nivelul I, agen┼úi economici, ├«ntreprinderi ┼či organiza┼úii, indeferent de forma de proprietate ┼či organizare, ├«n limitele competen┼úei sale.
┬á ┬á ┬á4. Direc┼úia colaboreaz─â cu subdiviziunile Consiliului Raional Cahul ┼či Aparatul Pre┼čedintelui raionului ├«n vederea elabor─ârii─ârii ┼či realiz─ârii strategiei de dezvoltare a teritoriului, elaborarea de programe, efectu─ârii analizei economice.
┬á ┬á ┬á5. Direc┼úia ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n corespundere cu Constitu┼úia ┼či legile Republicii Moldova, decretele Pre┼čedintelui Republicii Moldova, hot─âr├«rile Parlamentului ┼či ale Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului Raional, dispozi┼úiile pre┼čedintelui raionului, vicepre┼čedintelui raionului┬á responsabil de problemele economice ┼či complexului agro-industrial,┬á precum ┼či conform prezentului Regulament.
┬á ┬á ┬á6. Direc╚Ťia are misiunea de a asigura promovarea politicii agrare ├«n teritoriu, cre┼čterea economiei raionale prin optimizarea cadrului de reglementare a activit─â┼úii de ├«ntreprinz─âtor, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, asigurarea competitivit─â┼úii, crearea unui mediu investi┼úional atractiv, inclusiv prin cooperare economic─â interna┼úional─â.

II.Structura organizatoric─â ╚Öi organizarea activit─â╚Ťii Direc╚Ťiei

┬á ┬á ┬á7. Organizarea activit─â┼úii Direc┼úiei este efectuat─â de ╚Öeful Direc┼úiei, desemnat┬á┼či eliberat din func┼úie de c─âtre Consiliul Raional Cahul, ├«n baz─â┬áde concurs desf─â┼čurat ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
┬á ┬á ┬á8. ╚śeful Direc┼úiei exercit─â urm─âtoarele atribu╚Ťii de baz─â:
a) conduce activitatea Direc┼úiei ┼či poart─â r─âspundere personal─â pentru realizarea sarcinilor, exercitarea func┼úiilor atribuite Direc┼úiei ├«n strict─â conformitate cu obiectivele strategice ale politicii agrare ╚Öi economice;
b) poart─â r─âspundere disciplinar─â personal─â pentru realizarea sarcinilor ┼či func┼úiilor asumate, pentru utilizarea ra┼úional─â a mijloacelor bugetare ┼či bunurilor materiale, repartizate pentru ├«ntre┼úinerea Direc┼úiei, pentru autenticitatea informa┼úiei utilizate ├«n activitatea oficial─â a Consiliului Raional;
c) monitorizeaz─â dezvoltarea economic─â la nivel raional;
d) colaboreaz─â cu institu╚Ťiile care acord─â finan╚Ť─âri externe ╚Öi interne, elaboreaz─â programe destinate administra╚Ťiei publice locale ╚Öi intocme╚Öte proiecte ├«n colaborare cu celelalte compartimente;
e) elaboreaz─â propuneri de ini╚Ťiere ╚Öi asigurare a derul─ârii parteneriatelor publice-private;
f) contribuie la consolidarea rela┼úiilor transfrontaliere ┼či interregionale ale raionului;
g) poart─â r─âspundere pentru organizarea activit─â┼úii Direc┼úiei ├«n strict─â conformitate cu actele legislative ┼či normative ├«n vigoare, cu regulamentele, instruc┼úiunile, deciziile Consiliului Raional, dispozi┼úiile pre┼čedintelui raionului ┼či celor parvenite de la Ministerul Agriculturii ┼či Industriei Alimentare, Ministerul Economiei ┼či alte organe central;
h) distribuie ┼či delimiteaz─â sarcinile ├«ntre ┼čeful-adjunct ╚Öi angaja┼úii Direc┼úiei;
i) supravegheaz─â ┼či contribuie la aplicarea prevederilor legislative ┼či normative privind promovarea politicii agrare ├«n teritoriu, precum ┼či implementarea diferitor programe post- privatizi┼úionale, de restructurare, cooperare ┼či integrare ├«n sectorul agroalimentar al raionului;
j) asigur─â planificarea ┼či dezvoltarea eficient─â a sectorului agroalimentar ┼či contribuie la asigurarea securit─â┼úii alimentare a popula┼úiei din teritoriu;
k) prezintă, în modul stabilit, spre examinare Consiliului Raional Cahul proiecte de decizii, programe de dezvoltare agrară și social-economică a raionului;
l) asigur─â elaborarea rapoartelor analitice trimestriale ┼či anuale privind situa┼úia social-economic─â a sectorului agroalimentar al raionului;
m) asigur─â elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, a instruc┼úiunilor ┼či regulamentelor de serviciu;
n) asigur─â promovarea agen┼úilor economici din raion prin intermediul mass ÔÇô media, expozi┼úiilor, iarmaroacelor ┼či prin alte metode;
o) execut─â alte atribu╚Ťii stabilite de Consiliul Raional Cahul, pre╚Öedintele raionului ╚Öi vicepre╚Öedintele raionului pe probleme economice.
p) ├«n lipsa ┼čefului Direc┼úiei, func┼úiile acestuia le ├«ndepline┼čte ┼čeful adjunct al Direc┼úiei.
┬á ┬á ┬á9. Organigrama, statele de personal ╚Öi Regulamentul de organizare ╚Öi fucn╚Ťionare a Direc╚Ťiei se aprob─â de Consiliul Raional Cahul, la propunerea pre╚Öedintelui.
┬á ┬á ┬á10. Salaria┼úii Direc╚Ťiei vor activa ├«n conformitate cu fi┼ča postului, elaborat─â ├«n baza Regulamentului de c─âtre ┼čeful Direc┼úiei ┼či aprobat─â de c─âtre vicepre┼čedintele raionului responsabil de problemele economice, din care s─â rezulte sarcinile, func┼úiile ┼či drepturile de serviciu.
┬á ┬á ┬á11. Fi┼čele postului vor fi reactualizate ori de c├óte ori intervin modific─âri argumentate ├«n structura atribu┼úiilor.
┬á ┬á ┬á12. Angajarea, eliberarea, suspendarea activit─â╚Ťii angaja╚Ťilor Direc╚Ťiei se efectueaz─â prin dispozi╚Ťia pre╚Öedintelui raionului.

III. Sarcinile Direc╚Ťiei

┬á ┬á ┬á13. ├Än comun cu autorit─â┼úile ┼či structurile intersectoriale contribuie la elaborarea ┼či realizarea strategiei de dezvoltare social-economic─â a raionului, stabilirea suportului financiar pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare, av├«nd scopul cre─ârii unei economii de pia┼ú─â multisectoriale,┬á┬á capabile┬á s─â foloseasc─â ra┼úional resursele locale ÔÇô materiale, financiare ┼či umane.
┬á ┬á ┬á14. Elaborarea m─âsurilor ├«ntru asigurarea dezvolt─ârii economice a unit─â┼úilor teritorial-administrative, ├«n special ├«n sectorul agro-industrial, dezvolt─ârii antreprenoriatului ┼či micului business.
┬á ┬á ┬á15. Elaborarea ┼či argumentarea m─âsurilor de amplasare ├«n teritoriul raionului a infrastructurii economice, ┼ú├«n├«ndu-se cont de priorit─â┼úile de dezvoltare a teritoriului.
┬á ┬á ┬á16. Asigurarea respect─ârii actelor normative ┼či legislative privind achizi┼úiile publice de bunuri, servicii ┼či lucr─âri.
┬á ┬á ┬á17. Acordarea asisten╚Ťei metodico-consultative pentru implementarea realiz─ârii legii cu privire la achizi┼úiile de bunuri, servicii ┼či lucr─âri pentru necesit─â┼úile institu╚Ťiilor bugetare din raion.
┬á ┬á ┬á18. Sus┼úinerea ini┼úiativelor inovatoare ┼či elaborarea m─âsurilor orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului, micului business ┼či concuren┼úei loiale.
     19. Asigurarea realizării măsurilor de atenuare a sărăciei.
┬á ┬á ┬á20. Promovarea politicii economico-sociale, agrare, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate ┼či cooperarea proprietarilor individuali ├«n vederea utiliz─ârii tehnologiilor avansate ┼či sporirea productivit─â┼úii ├«n sectorul agroalimentar ┼či implementarea proiectelor investi┼úionale.
┬á ┬á ┬á21. Monitorizarea st─ârii social-economice ┼či ecologice a agen┼úilor economici, inclusiv din sectorul agroalimentar, indiferent de proprietate ┼či forma organizatorico-juridic─â.
┬á ┬á ┬á22. Acordarea asisten┼úei informa┼úionale, metodologice ┼či tehnologice tuturor produc─âtorilor ┼či prelucr─âtorilor, inclusiv de produc┼úie agricol─â, proprietarilor individuali ┼či organiza┼úiilor ob┼čte┼čti, popula┼úiei rurale etc.
┬á ┬á ┬á23. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor ┼či prognozelor lunare, trimestriale ┼či anuale privind situa┼úia social-economic─â, inclusiv ├«n sectorul agroalimentar al raionului.
┬á ┬á ┬á24. Asigurarea utiliz─ârii eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic ┼či ecologic, conform cerin┼úelor tehnologice de agricultur─â durabil─â, a resurselor naturale ┼či tehnogene agricole.
┬á ┬á ┬á25. Promovarea extinderii suprafe╚Ťelor de terenuri agricole irigate.
┬á ┬á ┬á26. Monitorizarea pie┼úei resurselor┬á ┼či produselor agroalimentare, necesit─â┼úilor┬á ┼či capacit─â┼úilor de producere, p─âstrare ┼či distribuire┬á a┬á produc┼úiei de profil ┼či a factorilor de producere.
┬á ┬á ┬á27. Organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare ┼či desfacere a produc┼úiei agroalimentare ┼či contracararea proceselor negative la┬á monopolizarea
┬á ┬á ┬á28. Asigurarea dezvolt─ârii localit─â┼úilor rurale prin diversificarea activit─â┼úilor economice ┼či ob┼čte┼čti ├«n baza utiliz─ârii ra┼úionale a resurselor umane locale ├«n condi┼úiile protec┼úiei mediului natural ┼či cultural autohton.

IV. Atribu╚Ťiile Direc╚Ťiei

┬á ┬á ┬á29. Direc╚Ťia agriculur─â ╚Öi dezvoltare economic─â exercit─â urm─âtoarele atribu╚Ťii de baz─â pe domeniile:
┬á ┬á├Än domeniul analizei ┼či promov─ârii
a) Analiza situa┼úiei economice ┼či sociale, monitorizarea execut─ârii actelor legislative ┼či normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor (hot─âr├«rilor) organelor administra┼úiei publice centrale, raionale precum ┼či ale sale.
b) Organizarea, ├«n comun cu subdiviziunile administra┼úiei publice locale, ministerele ┼či departamentele, agen┼úii economici situa┼úi pe teritoriul administrat, a lucr─ârilor de elaborare a indicatorilor de prognoz─â a dezvolt─ârii economice ┼či sociale a teritoriilor din subordine, programelor privind coeziunea social─â ┼či economic─â.
c) Utilizarea ├«n cadrul analizei a principalilor indicatori economico-financiari ┼či sociali ce denot─â dezvoltarea raionului.
d) Analiza procesului de restructurizare a ├«ntreprinderilor industriale, dezvolt─ârii antreprenoriatului ┼či micului business ┼či elaborarea propunerilor privind ameliorarea situa┼úiei ├«n aceste sectoare.
e) Elaborarea programelor de dezvoltare social-economic─â a raionului, analiza gradului lor de realizare.
f) Cooperarea între serviciile publice și private în vederea creării parteneriatelor publice-private.
g) Acordarea de asisten┼ú─â prim─âriilor, ora┼čului, comunelor ┼či satelor din raion la elaborarea de c─âtre acestea a programelor de dezvoltare social-economic─â a unit─â┼úilor adminustrativ-teritoriale.
┬á ┬á├Än domeniul achizi┼úiilor de bunuri, lucr─âri ┼či servicii
a) Contribuirea la organizarea activit─â┼úii pentru realizarea pe teritoriul raionului a legisla┼úiei ├«n domeniul achizi┼úiilor publice de m─ârfuri, lucr─âri ┼či servicii.
b) Asigurarea eficien┼úei achizi┼úiilor pentru necesit─â┼úile autorit─â┼úilor contractante din contul mijloacelor bugetelor locale, extrabugetare ┼či altor mijloace prev─âzute de legisla┼úie.
c) Intensificarea ┼či asigurarea larg─â ┼či necondi┼úionat─â a publicit─â┼úii ┼či transparen┼úei procedurilor de achizi┼úie public─â, prin anun┼úarea din timp a procedurilor de licita┼úie, conform solicit─ârilor autorit─â┼úilor contractante, ├«n scopul satisfacerii necesit─â┼úilor de m─ârfuri, servicii ╚Öi lucr─âri, ┼či neafect─ârii activit─â┼úii acestora.
d) Determinarea în comun cu instituţiile bugetare a necesităţilor de mărfuri, servicii și lucrări ale raionului, în limitele alocaţiilor bugetare pentru anul respectiv.
e) Organizarea ┼či desf─â┼čurarea procedurilor de achizi┼úii publice privind achizi┼úionarea de m─ârfuri, servicii ╚Öi lucr─âri pentru necesit─â┼úile Aparatului Pre┼čedintelui ┼či Consiliului Raional.
f) Acordarea ajutorului metodologic ┼či consult─âriilor autorit─â┼úilor contractante ├«n domeniul achizi┼úiilor publice.
g) Verificarea corectitudinii întocmirii de către autorităţile contractante a documentaţiei privitor la achiziţiile publice.
┬á ┬á├Än domeniul antreprenoriatului, micului business ┼či politicii investi┼úionale:
a) Evaluarea gradului ┼či analiza dezvolt─ârii sectorului micului business ┼či al antreprenoriatului ├«n raion.
b) Formarea politicii regionale ├«n domeniul sus┼úinerii ┼či dezvolt─ârii micului business.
c) Analiza eficienţei măsurilor întreprinse pentru susţinerea micului business de către stat.
d) Elaborarea strategiei raionale de dezvoltare a sectorului ├«ntreprinderilor mici ┼či mijlocii.
e) ├Änaintarea propunerilor privind perfectarea bazei legislative ce ┼úine de reglementarea activit─â┼úii de antreprenoriat ┼či dezvoltare a micului business.
f) Crearea infrastructurii de dezvoltare a micului business.
g) Acordarea suportului informa┼úional ┼či consultativ (logistic) pentru activitatea antreprenorial─â, inclusiv a micului business.
h) Determinarea direc┼úiilor de perspectiv─â ale dezvolt─ârii antreprenoriatului ┼či micului business ┼či elaborarea propunerilor privind stimularea genurilor prioritare de activitate antreprenorial─â.
┬á ┬á├Än domeniul ┬áprotec┼úiei ┼či┬á amelior─ârii fertilit─â┼úii solului
a) Promovarea politicii agrare la nivel raional, implementarea mecanismelor adecvate de utilizare a tehnologiilor avansate.
b) Acordarea asisten╚Ťei informa╚Ťionale, metodologice ╚Öi tehnologice tuturor produc─âtorilor ╚Öi┬á prelucr─âtorilor produc╚Ťiei agricole, inclusiv proprietarilor individuali ╚Öi organiza╚Ťiilor ob╚Öte╚Öti de profil.
c) Monitorizarea situa┼úiei privind fertilitatea terenurilor cu destina┼úie agricol─â ┼či, dup─â caz, contribuirea la ameliorarea bonit─â┼úii solului.
d) Monitorizarea situa┼úiei privind utilizarea eficient─â a terenurilor cu destina┼úie agricol─â ┼či, dup─â caz, contribuirea la contracararea utiliz─ârii iresponsabile a p─âm├«ntului.
e) Monitorizarea st─ârii social-economice ╚Öi ecologice a agen╚Ťilor economici ╚Öi produc─âtorilor individuali, care activeaz─â ├«n domeniul producerii produselor animaliere.
f) Contribuirea la asigurarea agen╚Ťilor economici cu animele de pr─âsil─â ╚Öi material reproductive pentru ├«mbun─ât─â╚Ťirea genofondului.
g) Contribuirea la asigurarea agen┼úilor economici cu materiale de uz fitosanitar ┼či fertilizan┼úi ┼či exercitarea controlului asupra comercializ─ârii ┼či utiliz─ârii acestora ├«n teritoriu.
h) Monitorizearea utiliz─ârii resurselor naturale agricole ┼či a sistemelor agrotehnice.
i) Organizarea de seminare, mese rotunde și desfășurarea sărbătorilor profesionale ale lucrătorilor din agricultură.
j) Asigurea implement─ârii ┼či monitoriz─ârii mecanismelor adecvate de utilizare a sistemelor de agricultur─â durabil─â ┼či eficient─â, precum ┼či de sporire a fertilit─â┼úii solului prin metode ┼či m─âsuri agrotehnice, agrochimice de organizare ┼či amenajare a teritoriului, inclusiv ├«ntre┼úinerea ┼či dezvoltarea┬á sistemelor┬á hidromeliorative ┼či de conservare a solului, de men┼úinere a echilibrului ecologic de valorificare a rezervelor de ap─â.
┬á ┬á├Än domeniul┬á mecaniz─ârii ┼či┬á prest─ârii serviciilor mecanizate
a) Asigurarea asisten┼úei tehnice ┼či tehnologice at├«t agen┼úilor economici din sectorul agroalimentar, c├«t ┼či proprietarilor individuali ┼či organiza┼úiilor ob┼čte┼čti de profil.
b) Asigurarea utiliz─ârii ra┼úionale a resurselor energetice ┼či modernizarea parcului de ma┼čini ┼či tractoare ├«n scopul implement─ârii tehnologiilor avansate ┼či sporirii eficien┼úei sectorului agrar.
c) Contribuirea la organizarea ┼či deschiderea ├«n teritoriu a sta┼úiunilor de ma┼čini ┼či tractoare pentru prestarea serviciilor complexe produc─âtorilor agricoli.
d) Acordarea asisten╚Ťei informa╚Ťionale privind asigurarea agen┼úilor economici cu tehnic─â agricol─â, piese de rezerv─â, combustibil ┼či lubrifian┼úi.
e) Monitorizarea permanentă a stării tehnice a formaţiunilor economice din sectorul agroalimentar al raionului.
f) Contribuirea la dezvoltarea sistemelor de iriga┼úie ┼či serviciului antigrindin─â.
┬á ┬á├Än domeniul planific─ârii ┼či prognoz─ârii complexului agroindustrial
a) Elaborarea sintetic─â ┼či prognozei lunare, trimestriale ┼či anuale ├«n baza monitoriz─ârii conjucturii de pia┼ú─â a factorilor de produc┼úie ┼či produselor agroalimentare.
b) Monitorizarea necesităţile proceselor de producere și distribuire a factorilor de producţie pentru sectorul agroalimentar  din teritoriu.
c) Efectuarea analizei ┼či monitorizarea capacit─â┼úilor de producere, p─âstrare, prelucrare, stocare, depozitare ┼či distribuire a produc┼úiei agroalimentare.
d) Monitorizarea st─ârii social-economice a agen┼úilor economici, indeferent de forma organizatoric─â de proprietate, care activeaz─â ├«n domeniul producerii, prelucr─ârii ┼či comercializ─ârii produc┼úiei agroalimentare.
e) Asigurarea monitoriz─ârii activit─â┼úii diferitor forme de antreprenoriat cu identificarea factorilor negativi ├«n activitatea acestora ╚Öi acordarea asisten╚Ťei pentru eliminarea lor.

V. Drepturile Direc╚Ťiei

     30. Direcţia agricultură și dezvoltare economică are următoarele drepturi:
a) s─â examineze problemele ┼či s─â ia decizii ├«n limitele competen┼úei sale;
b) s─â solicite, ├«n limitele competen┼úei sale, ┼či s─â primeasc─â informa┼úia necesar─â de la autorit─â┼úi publice locale de nivelul I, precum ┼či de la ├«ntreprinderi, organiza┼úii, institu┼úii (indiferent de forma lor organizatorico-juridic─â) informa┼úii utile pentru elaborarea programelor de dezvoltare social-economic─â, precum ┼či alte informa┼úii necesare pentru solu┼úionarea problemelor ┼či exercitarea func┼úiilor atribuite;
c) s─â analizeze informa┼úiile oferite de conduc─âtorii diferitor servicii ale administra┼úiei publice locale privind executarea prevederilor actelor normative ┼či legislative, s─â propun─â modalit─â┼úi de lichidare a ├«nc─âlc─ârilor comise;
d) s─â ├«ntreprind─â m─âsuri pentru organizarea ┼či realizarea programelor de dezvoltare social-economic─â raionului;
e) să stabilească relaţii de colaborare cu direcţiile similare din alte raioane;
f) să convoace consfătuiri pe problemele din aria competenţelor sale;
g) s─â atrag─â ├«n cadrul comisiilor (grupurilor de lucru) speciali┼čti ai subdiviziunilor Consiliului Raional, ai diverselor organiza┼úii de stat ┼či ├«ntreprinderi ├«n scopul elabor─ârii ├«n comun a proiectelor de documente ┼či preg─âtirii pentru ┼čedin┼úele Consiliului Raional a chestiunilor ce ┼úin de competen┼úa Direc┼úiei.┬á┬á┬á┬á┬á┬á

VI.Dispoziţii finale

┬á ┬á ┬á31. Speciali┼čtii Direc╚Ťiei sunt obliga┼úi s─â cunoasc─â, s─â respecte ┼či s─â aplice prevederile┬á prezentului Regulament.
     32. Prezentul Regulament se aprobă și se modifică prin decizia Consiliului Raional Cahul.