Home Decizii adoptate Decizii din 20 decembrie 2018

Decizii din 20 decembrie 2018

0
0
1,100

pr verb nr.07 din 20.12.2018
1. Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul cu bugetul de stat pentru anul 2019.
2. Cu privire la modul de transmitere a cheltuielilor capitale efectuate din contul mijloacelor financiare alocate din bugetul raional Cahul pentru reparații capitale la instituţiile publice din raion. 
3. Cu privire la crearea comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor reabilitate ale represiunilor politice. 
4. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale IMSP SR Cahul pentru anul 2019.
5. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul Raional Cahul pentru anii 2017-2018.
6. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe gestionate de Centrul militar teritorial Cahul.
7. Cu privire la transmiterea unor bunuri. 
8. Cu privire la trecerea bunurilor materiale din proprietatea publică a statului în proprietatea raionului Cahul și gestiunea instituțiilor de învățământ general.
9. Despre modificarea anexei la Decizia nr.04/26-IV din 10.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea autoturismelor de serviciu, numărului-limită al autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual”.
10. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pe anul 2019.
11. Cu privire la programul concediilor de odihnă pe anul 2019.
12. Cu privire la acceptarea transmiterii în comodat a unor bunuri imobile, proprietate a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi.
13. Cu privire la cofinanțarea proiectului ”Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-A.I.Cuza și rețele interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca, Etapa II”.
14. Cu privire la contractarea managerului local de proiect selectat în cadrul Memorandumului de Înțelegere la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Cahul.
15. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Raional Cahul.
16. Cu privire la modificarea Deciziei nr.02/09-III din 15 martie 2012.
17. Cu privire la aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului de locuințe a Consiliului Raional Cahul.
18. Cu privire la casarea unui mijloc de transport.
19. Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unui mijloc de transport.
20. Cu privire la acordarea ajutorului material unor sportivi de performanță.

Distribuie articolul pe:
Load More Related Articles
  • Decizii din 17 septembrie 2020

    Cu privire la Contractul de locațiune pentru locuințele sociale construite în cadrul „Proi…
  • Decizii din 2 iunie 2020

    1. Despre modificarea  Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența…
  • Decizii din 24 ianuarie 2020

    1. Despre modificarea Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența …
Load More In Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *