Home Datele de contact ale serviciului tineret și sport

Datele de contact ale serviciului tineret și sport

Nr. d/o Denumirea funcţiei Numele, prenumele Tel. de serviciu
1 Şef Serviciu Popov Alexandru 31-424
2 Specialist 31-424