Home Datele de contact ale serviciului relații funciare și cadastru

Datele de contact ale serviciului relații funciare și cadastru

Nr. d/o Denumirea funcţiei Numele, prenumele Tel. de serviciu
1. Şef Serviciu Basarab Nicolae 4-83-80
2. Specialist superior Armanu Ion 4-80-85