Home Datele de contact ale secției cultură

Datele de contact ale secției cultură

Secția Cultură Cahul
mun.Cahul, Piața Independenței, nr.2

Nr. d/o    Funcția  deținută Numele,  prenumele                   Telefon Poșta  electronică
serviciu domiciliu mobil
1. Șef  Secție Cultură Bulat Svetlana 31-4-22 73-2-10 060657140 sectia_cultura_cahul@

yahoo.com

2. Specialist superior Ponomariov Natalia 31-4-22 060939555 sectia_cultura_cahul@

yahoo.com

3. Metodist Caraman Ana 2-38-56 2-19-94 068590038 anacaramancahul@ gmail.com