Home Datele de contact ale secției cultură

Datele de contact ale secției cultură

Nr.
d/o
Denumirea funcţiei Numele, prenumele Tel. de serviciu
1. Şef Secție BULAT Svetlana 31-422
2. Specialist superior Cebotaru Doinița 31-422
3. Metodist Caraman Ana 2-38-56