Home Datele de contact ale direcției generale finanțe

Datele de contact ale direcției generale finanțe

Nr.
d/o
Denumirea funcţiei Numele prenumele Tel. Serviciu
1. Șef Direcție generală HODENCO Constantin 2-08-62
2. Specialist principal Ghidu Rodica 2-38-47
3. Secretar administrativ   3-14-28
4. Șef adjunct al Direcției, Șef Direcția elaborarea și administrarea bugetului SMEȘNOI Valentina 2-58-48
5. Specialist principal Ciobanu Liuba 2-78-88
6. Specialist principal Costeva Elena 2-24-20
7. Specialist principal Colomeeț Lilia 2-78-88
8. Specialist principal Ibraghimova Ala 2-24-20
9. Specialist superior Casianova Olga 2-07-37
10. Contabil-șef, șef Secție contabilitatea bugetară   2-29-29
11. Specialist principal Crăciun-Taucci Elena 2-29-29