Home Datele de contact ale direcției generale finanțe

Datele de contact ale direcției generale finanțe

adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, nr.2
e-mail: directiafinantecahul@inbox.ru

Nr. d/o    Funcția  deținută Numele,  prenumele     Telefon de serviciu
1. Șef  Direcție generală HODENCO Constantin 2-08-62

31-421

2. Specialist principal Popazu Petru 2-38-47
3. Secretar — administrativ 3-20-63
4. Şofer Balean Gheorghe
    Direcţia elaborarea şi administrarea bugetului
5. Şef adjunct,
şef Direcţie elaborarea şi

administrarea bugetului

Smeşnoi Valentina 2-58-48
6. Specialist principal Ciobanu Liuba 2-78-88
7. Specialist principal Costeva Elena 2-24-20
8. Specialist principal Cicu Irina 2-07-37
9. Specialist principal Romanenco Ana-Maria 2-24-20
10. Specialist superior Furtună Lilia 2-07-37
11. Specialist superior Iorga Tatiana 2-78-88
Contabilitate bugetară
12. Contabil şef Creciun-Taucci Elena 2-98-75
13. Specialist principal Bunghez Ana 2-29-29
14. Specialist principal 2-29-29