Home Datele de contact ale direcției generale asistență socială și protecția familiei

Datele de contact ale direcției generale asistență socială și protecția familiei

Nr.
d/o
Funcția deținută Numele, prenumele Tel.
serviciu
1. Șef Direcție generală MORARU Lilia 4-36-33
2. Secretar administrativ Munteanu Liudmila 4-36-55
3. Contabil-șef Oleinicenco Aliona 4-36-40
4. Jurist Vișan Evelina 8-17-91
5. Specialist principal resurse umane Stancu Mariana 4-36-24
6. Arhivar Buic Andriana 4-36-24
7. Specialist în domeniul ajutorului social Coteață Snejana 4-33-10
8. Specialist în domeniul ajutorului material 8-17-94
9. Specialist principal în protecția drepturilor copilului Niculiță Maria 2-29-18
10. Specialist principal în problemele copilului aflat în situație de risc Afteni Natalia 2-37-19
11. Specialist principal Coteață Mariana 8-17-93
12. Specialist principal Raicoglova Olga 8-17-93
13. Felcer-protezist Fachirov Aurelia 8-17-94
14. Șef Serviciu social asistență personală Trifan Alexandra 8-17-90
15. Șef Serviciu asistență personală Munteanu Liudmila
16. Șef Serviciu îngrijire la domiciliu rn. Cahul Vitcova Natalia 4-36-15
17. Șef Serviciu îngrijire la domiciliu sectorul Slobozia Mare Tolstogan Ina
18. Șef Serviciu îngrijire la domiciliu mun. Cahul Badac Tatiana
19. Șef Serviciu asistență socială comunitară Miherea Natalia 2-37-19
20. Supervizor asistență socială comunitară Zaporojanu Liliana 2-84-98
21. Director, Centrul Maternal Cahul 4-40-80
22. Director, Centrul pentru copiii străzii ”Speranța” Covalenco Liudmila 3-32-78
23. Director, Complexul de Servicii Sociale ”Împreună” Mocanu Emilia 4-04-58
24. Șef Serviciu Asistență Parentală Profesionistă 2-64-32
25. Director, Centrul de Asistență Socială de  zi pentru copii Gîscă Viorica 2-34-87
26. IP ”Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități” din comuna Moscovei Cassir Viorica
27. Filiala a IP ”Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități” din s.A.I.Cuza Constantiniuc Mariana 53-2-23
28. Filiala a IP ”Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități” din comuna Pelinei