Home Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Componența comisiilor consultative
de specialitate ale Consiliului Raional Cahul

Comisia economie, reforme, buget,
finanţe si relaţii  transfrontaliere

 1. DRANGOI Sergiu, Fracțiunea PDM – președinte
 2. VALACHI Valeriu, Fracțiunea PSRM – secretar
 3. BELOBROVA Antonina, PP„Șor”
 4. GALAJU Andrian,  Fracțiunea PDM
 5. GRIGORIȚĂ Vasile, Fracțiunea BE „ACUM”
 6. OSADCENCO Evgheni, Fracțiunea PSRM
 7. TABUNCIC Gheorghe, Fracțiunea BE „ACUM”

Comisia agricultură, alimentaţie,
industrie și protecţia mediului

 1. TUTOVAN Sergiu, Fracțiunea BE „ACUM” – președinte
 2. RENȚA Sergiu, PP „Partidul Nostru” –  secretar
 3. BRAGARU Tudor , Fracțiunea BE „ACUM”
 4. DERMENJI Veaceslav, Fracțiunea PSRM
 5. IORGA Ion, Fracțiunea  BE „ACUM”
 6. NIȚA Lidia, Fracțiunea PSRM
 7. PASCAL Victor, Fracțiunea BE „ACUM”

Comisia probleme sociale  (învăţămînt, tineret, sport,
cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă)

 1. MIROȘNICENCO Gheorghe, Fracțiunea PDM – președinte
 2. DEMCIUCOVA Natalia, Fracțiunea PSRM – secretar
 3. BURLACU Petru, PCRM
 4. MINCOVSCAIA Vera, Fracțiunea PSRM
 5. ROTARU Olga, Fracțiunea BE „ACUM”
 6. SARSAMAN Evghenia, Fracțiunea PDM
 7. SEREDENCO Tatiana, Fracțiunea BE „ACUM”

Comisia administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice

 1. PÎSLARI Nicon, Fracțiunea PSRM – președinte
 2. DAUD Elena, Fracțiunea PDM – secretar
 3. COTRUȚĂ Constantin, Fracțiunea PDM
 4. DUNAS Nicolae, Fracțiunea BE „ACUM”
 5. MIHAILOV Vasili, Fracțiunea PSRM
 6. NEGRU-STOICA Eugenia,  Fracțiunea BE „ACUM”
 7. STOEVA Anna, Fracțiunea BE „ACUM”

Comisia urbanism, construcţii, gospodărie comunală,
drumuri, relaţii funciare şi cadastru

 1. TARAGAN Alexandru,  Fracțiunea PDM – secretar
 2. ARMANU Ion, PLDM
 3. BATÎR Dumitru,  Fracțiunea PSRM
 4. BUNEA Nicolae, Fracțiunea BE „ACUM”
 5. LUNGU Valentin, Fracțiunea BE „ACUM”
 6. SAVIUC Denis, Fracțiunea PDM.
 7. STOICEV Ivan, Fracțiunea PSRM