Home Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Componenţa comisiilor consultative
de specialitate ale Consiliului Raional Cahul

Comisia economie, reforme, buget,
finanţe și relaţii  transfrontaliere

 1. BRATU Ștefan  – președinte
 2. GRIGORIȚĂ Vasile – secretar
 3. CARASTAN Tudor
 4. GHELEȚCHI Ion
 5. CANDJA Elena
 6. PONOMARIOV Vitalie
 7. ȘTIRBEȚ Ilie

Comisia agricultură, alimentaţie, industrie prelucrătoare,
 relaţii funciare şi cadastru

 1. FULEA Tatiana – președinte
 2. RENȚA Sergiu – secretar
 3. CARAJA Ion
 4. TUTOVAN Sergiu
 5. ZAMFIROV Dumitru
 6. VALACHI Valeriu
 7. ANTON Pavel

 Comisia probleme sociale  (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă)

 1. SEREDENCO Tatiana  – președinte
 2. SARSAMAN Eugenia – secretar
 3. COMÎȘAN Liudmila
 4. MIHAILOV Vasili
 5. SCUTELNIC Vasile
 6. TATARU Gheorghe
 7. ROMALI Gheorghe

 Comisia probleme administraţie publică,
respectarea drepturilor şi libertăţilor omului,
relaţii interetnice

 1. LÎSENCO Vladimir – președinte
 2. GALAJU Andrian – secretar
 3. BULARU Stelian
 4. BURLACU Petru
 5. PERJU Igor
 6. POSTU Tudor
 7. PASAT Oxana

Comisia urbanism, construcţii,
gospodărie comunală, drumuri si protecţia mediului

 1. CORNEA Sergiu – președinte
 2. DUNAS Nicolae – secretar
 3. COMANICI Ion
 4. GAVRUȘENCO Alexandr
 5. LUNGU Valentin
 6. PETROE Valeriu
 7. SUSANU Boris