Home Anunţuri privind organizarea consultării publice

Anunţuri privind organizarea consultării publice

01.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de faptul că se impune preluarea cu titlu gratuit, din proprietatea statului (administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) în proprietatea publică a raionului Cahul și administrarea Gimnaziului-Grădiniță   «S. Rahmaninov», mun. Cahul, a cinci calculatoare cu valoarea de bilanț de 65964,75 lei.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 21 iulie 2020, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățămînt, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățămînt.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


01.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la aprobarea formulei de calcul a plății  pentru închirierea locuințelor sociale construite în cadrul  Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile din raionul Cahul”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea formulei de calcul a plății pentru închirierea locuințelor sociale construite în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile din raionul Cahul”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este condiționată de Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 02/10-V din 2 iunie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de selectare a beneficiarilor și distribuirea locuințelor pentru păturile sociale/economic  vulnerabile din raionul Cahul”, și stabilește cuantumul chiriei lunare pentru locațiunea locuințelor sociale.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea formulei de calcul a plății pentru închirierea locuințelor pentru păturile sociale/economic vulnerabile din raionul Cahul, a coeficientului de ajustare pentru cele 2 categorii de beneficiari, precum și cuantumul chiriei propriu zise, în baza calculelor efectuate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 21 iulie 2020 , în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Anexa
3. Notă informativă


01.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Contractului de locațiune pentru locuințele sociale construite în cadrul  ”Proiectului de construcție a locuințelor  pentru păturile socialmente vulnerabil din raionul Cahul”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Contractului de locațiune pentru locuințele sociale construite în cadrul  „Proiectului de construcție a locuințelor  pentru păturile socialmente vulnerabil din raionul Cahul”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie  este de a stabili cadrul juridic de reglementare a  relațiilor dintre proprietarul locuințelor sociale și locatar, condițiile de utilizare a locuințelor sociale costruite în raionul Cahul, în baza unui contract de locațiune. Prezentul proiect de decizie va stabili atît obligațiunile, cît și drepturile părților contractuale, astfel asigurîndu-se cadrul legal al relațiilor dintre Părți, precum și va asigura buna administrare a locuințelor sociale puse la dispoziția beneficiarilor.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea textulului Contractului de locațiune, oferirea împuternicirilor legale președintelui de raion pentru semnarea acestuia cu beneficiarii proiectului, după selectarea și aprobarea listei finale a acestora de către Consiliul Raional.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 21 iulie 2020, în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Anexa
3. Notă informativă


10.03.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la acceptarea transmiterii în comodat
a unor spații din bunl imobil proprietate a comunei Moscovei”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la acceptarea transmiterii în comodat a unor spații din bunl imobil proprietate a comunei Moscovei”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de faptul că se impune preluarea în comodat a unor spații din bunul imobil  în care este amplasat Centrul de Sănătate Moscovei, deoarece în mod contrar Consiliul Raional Cahul nu poate investi în reparația Centrul de Sănătate, al cărui fondator este.

Prevederile de bază ale proiectului țin de împuternicirea Președintelui raionului de a semna contractul de comodat, încheiat între Consiliul comunal Moscovei și Consiliul Raional Cahul, de asigurarea modificării documentaţiei cadastrale în conformitate cu prevederile deciziei.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23 martie 2020, în adresa dnei Raileanu Lilia, specialist principal, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 410.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


10.03.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind implementarea  planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (din cadrul Strategiei de
dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020)

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind implementarea  planului de acțiuni în domeniul  aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului  Cahul pentru perioada 2018-2023 (din cadrul Strategiei de  dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020).

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulată de Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 05/04-IV din 11 octombrie 2018 „Cu privire la aprobarea planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul  2017-2020)”.

Prevederile de bază ale proiectului țin de implementarea măsurilor de sporire a accesului la servicii de apă și canalizare a populației raionului Cahul în conformitate cu cele planificate pentru anul 2019.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23 martie 2020, în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
3. Anexa


05.03.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea raportului
privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2019

 Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea raportuluiprivind executarea bugetului raional Cahul pe anul  2019”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • examinarea raportului privind executarea bugetului raional  Cahul în perioada anului 2019
 • aplicarea măsurilor de rigoare în vederea acumulării integrale a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2020;

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare în scopul menținerii echilibrului bugetar şi neadmiterii creanțelor şi arieratelor  cu termenul de achitare expirat.
Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea disciplinei bugetare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 19 martie 2020, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: chodenco@gmail.com , la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Anexa la decizie
 3. Nota informativa
 4. Raport
 5. Anexa 1 la raport
 6. Anexa 2 la raport
 7. Anexa 3 la raport
 8. Anexa 4 la raport
 9. Anexa 5 la raport
 10. Anexa 6 la raport

03.03.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul  în cadrul proiectului „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunărean al Bazinului Mării Negre (Raionul Cahul, Republica Moldova; Raionul Reni, Ucraina; Județul Galați, România)

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul  în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunărean al Bazinului Mării Negre (Raionul Cahul, Republica Moldova; Raionul Reni, Ucraina; Județul Galați, România)”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este determinată de necesitatea participării Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului sus-menționat, în calitate de parterner, pentru realizarea scopului și obiectivelor specificate în proiect.

Prevederile de bază ale proiectului fac referire la faptul că Consiliul Raional Cahul  va asigura partea de cofinanțare a proiectului în  mărime de 8%, ceea ce constituie 13842,40 euro, în lei MDL, conform cursului Băncii Naționale a Moldovei la data realizării transferului, această decizie urmând a fi comunicată Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 17 martie 2020, în adresa dlui Nicon Pîslari, consilier raional, pe adresa electronică: niconpislari@gmail.com sau la numărul de telefon 069000704.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


02.03.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Direcției economie și dezvoltare teritorială”

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Direcției economie și dezvoltare teritorială”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul organizării și asigurării activității eficiente a Direcției economie și dezvoltare teritorială.

Prevederile de bază ale proiectului țin de reglementarea sarcinilor, funcțiilor și drepturilor subdiviziunii  Direcția economie și dezvoltare teritorială a Consiliului Raional Cahul.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 16 martie 2020, în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2. birou 407.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


28.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.10/01-IV
din 21 decembrie 2017 „Cu privire la instituirea
Instituției PubliceCentrul de Tineret Cahul

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „„Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.10/01-IV din 21 decembrie 2017 „Cu privire la instituirea Instituției Publice „Centrul de Tineret Cahul”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul asigurării activității eficiente a centrului respectiv.

Prevederile de bază ale proiectului țin de modificarea modului de angajare a personalului Centrului.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 13 martie 2020, în adresa dnei Lilia Raileanu, specialist principal în Aparatul președintelui raionului, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


28.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor
consacrate celei de-a 75-a aniversare a Zilei Victoriei
şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversare a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul organizării şi desfăşurării în raionul Cahul a acţiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea unui plan de activități în acest sens și de alocarea mijloacelor financiare pentru reparația și renovarea monumentelor.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 13 martie 2020, în adresa dnei Natalia Ponomariov, specialist superior în Secția cultură, pe adresa electronică:
sectia_cultura_cahul@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 31422, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței,2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


28.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr. 04/15-I
din 10.06.2004 „Cu privire la constituirea Consiliului
Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului”

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr. 04/15-I din 10.06.2004 „Cu privire la constituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul actualizării compenenței Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Prevederile de bază ale proiectului țin de includerea în componența acestui Consiliu a persoanelor abilitate și nou-desemnate în funcţiile respective.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 13 martie 2020, în adresa dnei Maria Niculița, şef Direcţia protecţia copilului şi familiei în cadrul DGASPF, pe adresa electronică: maria_niculita@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 22918, sau pe adresa: mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 110    .

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


27.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu  privire la preluarea unor bunuri în
proprietatea publică a raionului Cahul

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la preluarea unor bunuri în proprietatea publică a raionului Cahul”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul bunei gestionări a patrimoniului public.

Prevederile de bază ale proiectului țin de primirea în proprietate publică a raionului Cahul și administrarea Consiliului Raional  Cahul a a bunurilor  și serviciilor achiziționate din contul mijloacelor financiare alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu scopul de a elabora documentația tehnică de proiect, pentru măsura investițională „Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interne în comunele Lebedenco, Pelinei și Găvănoasa”, Etapa II. Costurile investiționale sunt transmise gratuit de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 12 martie 2020, în adresa dnei Victoria Ciobanu, manager local de proiect PSP MSPL AAC Cahul, pe adresa electronică: victoriaciobanu.ch@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 407.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
3. Anexa


27.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu  privire la preluarea unor bunuri
în
proprietatea publică a raionului Cahul

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la preluarea unor bunuri în proprietatea publică a raionului Cahul”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul bunei gestionări a patrimoniului public.

Prevederile de bază ale proiectului țin de primirea în proprietate publică a raionului Cahul și administrarea Consiliului Raional  Cahul a bunurilor, lucrărilor și serviciilor finanțate din contul mijloacelor financiare ale Guvernului Elveției prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul măsurii investiționale „Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I, Faza 1, transmise gratuit de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11 martie 2020, în adresa dnei Victoria Ciobanu, manager local de proiect PSP MSPL AAC Cahul, pe adresa electronică: victoriaciobanu.ch@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 407.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
3. Anexa


27.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul II al anului 2019

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul II al anului 2019”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea transparenţei şi executării în termen a deciziilor adoptate.

Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • ţinerea sub control permanent a executării integrale a deciziilor adoptate;
 • respectarea termenelor şi etapelor de iniţiere şi adoptare a deciziilor Consiliul Raional, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 12 martie 2020, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Anexă
3. Notă informativă


24.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de  organizare
și  funcționare  a  Secției agricultură, relații funciare și cadastru

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de  organizare  și  funcționare  a  Secției agricultură, relații funciare și cadastru”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este determinată de faptul că prin Decizia nr.04/02-V din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea organigramei  și statelor  de  personal  ale  Aparatului  președintelui  raionului,  ale  direcțiilor  și  ale  altor  subdiviziuni  subordinate  Consiliului  Raional  Cahul  pentru  anul  2020” a fost modificată structura subdiviziunilor Consiliului  Raional Cahul. Astfel, Direcția agricultură și dezvoltare  economică se divizează  și apare o nouă subdiviziune – Secția agricultură, relații funciare și cadastru, urmînd să fie aprobat și regulamentul de activitate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 9 martie 2020, în adresa dlui Vasile Raru, pe adresa electronică: raru_vasile@mail.ru, la numărul de telefon (0299) 31406 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


20.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.04/02-V din 27 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2020”

          Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.04/02-V din 27 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2020”

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul funcţionării mai eficiente a Aparatului președintelui raionului Cahul.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 5 martie 2020, în adresa dnei Raileanu Lilia, specialist principal, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 410.

1. Proiect de decizie
1. Notă informativă


19.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la mersul realizării Programului de dezvoltare  socio-economică a raionului Cahul pe anii 2017-2020”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „ Cu privire la mersul realizării Programului de dezvoltare  socio-economică a raionului

Cahul pe anii 2017-2020”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul monitorizării gradului de implementare a Planului de acţiuni pentru anul 2019.

Prevederile de bază ale proiectului țin de implementarea măsurilor din Planul de acţiuni potrivit domeniilor de dezvoltare, cum ar fi:

 • consolidarea guvernanţei locale
 • dezvoltarea unei economii echilibrate
 • dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale pentru diferite categorii de populație
 • dezvoltarea domeniilor educație, cultură ș.a.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 4 martie 2020, în adresa dnei Ghețiu Janeta, șef adjunct Direcția agricultură și dezvoltare economică, pe adresa electronică: janeta5@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31425, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 425.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


19.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de  organizare
și  funcționare  a  Direcției construcții  și  drumuri

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de  organizare  și  funcționare  a  Direcției construcții  și  drumuri”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este determinată de faptul că prin Decizia nr.04/02-V din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea organigramei  și statelor  de  personal  ale  Aparatului  președintelui  raionului,  ale  direcțiilor  și  ale  altor  subdiviziuni  subordinate  Consiliului  Raional  Cahul  pentru  anul  2020” a fost modificată structura subdiviziunilor Consiliului  Raional Cahul. Astfel, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială se va numi în continuare Direcția construcții și drumuri, urmînd să fie aprobat un nou regulament de activitate a acestei subdiviziuni.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 4 martie 2020, în adresa șefului interimar al Direcției, Valeriu Vdovicenco, pe adresa electronică: sectiaconstructiicahul@mail.ru,

la numărul de telefon (0299) 31411 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


18.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri
imobile Centrului militar teritorial Cahul”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „ Cu privire transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului militar teritorial Cahul”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este  determinată de necesitatea transmiterii unor bunuri imobile Centrului militar teritorial Cahul în vederea asigurării condițiilor necesare pentru activitatea acestuia

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 3 martie 2020, în adresa   secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


12.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la transmiterea unor bunuri

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este  determinată de necesitatea bunei administrări a proprietății publice și gestionării eficiente a bunurilor publice. Prevederile de bază ale proiectului țin de transmiterea cu titlu gratuit către Primăria Cucoara a plăcuțelor ce indica denumirea străzilor din aceste localități, bunuri ce au fost achiziționate în cadrul  programului de granturi pentru tineri 2018-2019.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 27 februarie 2020, în adresa șefului Serviciului tineret și sport, Alexandru Popov, pe adresa electronică: popovsandu@gmail.com, la numărul de telefon (0299) 31424 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


12.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice
asupra proiectului de decizie „Cu privire la încorporarea
în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus
şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cahul în primăvara anului 2020”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionul Cahul în primăvara anului 2020”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este  determinată de necesitatea aprobării componenţei Comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi în serviciul civil și organizării eficiente a încorporării. Prevederile de bază ale proiectului țin de sarcinile ce stau în fața autorităților publice locale și instituțiilor publice în vederea bunei organizări a procesului de  recrutare a tinerilor în serviciul militar și serviciul civil.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 27 februarie 2020, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


07.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul
și condițiile de selectare a beneficiarilor și distribuirea locuințelor
pentru păturile sociale/economic vulnerabile din raionul Cahul

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „ Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de selectare a beneficiarilor și distribuirea locuințelor pentru păturile sociale/economic vulnerabile din raionul Cahul”.
Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie va constitui drept bază pentru inițierea procesului de recepționare a cererilor potențialilor beneficiari de locuințe sociale și va reglementa procedura de selectare și atribuire a apartamentelor sociale.
Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • Criteriile de eligibilitate şi metoda de depunere a cererii de solicitare a locuinţei sociale;
 • Modul de examinare a cererilor şi repartizarea locuinţelor sociale;
 • Finanţarea și organizarea construcţiei locuinţelor sociale;
 • Modul de repartizare a locuinţelor sociale;
 • Exploatarea locuinţelor sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 22 februarie 2020, în adresa dnei Golub Victoria – șef adjunct Direcția Construcții, drumuri și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 31 4 31, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 407.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
3. Anexa 1
4. Anexa 2
5. Anexa 3


07.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la asigurarea transparenţei
în procesul decizional în cadrul Consiliului Raional Cahul”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „ Cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Consiliului Raional Cahul”.
Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este  determinată de necesitatea actualizării procedurilor interne referitoare la transparenţa în procesul decizional, avînd în vedere și recomandările Consiliului Raional pentru Participare. Prevederile de bază ale proiectului țin de procedurile de organizare a consultărilor publice şi stabilirea atribuţiilor subdiviziunilor structurale ale Consiliului Raional Cahul în procesul consultărilor publice.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 22 februarie 2020, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.
1. Proiect de decizie
2. Regulament
3. Notă informativă


29.01.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Raional Cahul”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Raional Cahul”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de art. 43 din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436/2006.
Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • constituirea  Consiliului Raional Cahul
 • constituirea şi funcţionarea comisiilor consultativede specialitate ale Consiliului
 • domeniile de activitate şi competenţele Consiliului Raional Cahul
 • desfăşurarea şedinţelor, atribuţiile preşedintelui şedinţei şi ale secretarului Consiliului
 • elaborarea proiectelor de decizii, procedura de vot.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 20 februarie 2020, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Regulament
3. Notă informativă


12.12.2019

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2020”.

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2020”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea:

 • indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului raional Cahul pentru anul 2020.
 • veniturilor bugetului raional Cahul
 • resurselor şi cheltuielile bugetului raional
 • efectivului-limită al unităților de personal din autoritățile/instituțiile finanțate de la bugetul raional Cahul etc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 17 decembrie 2019, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: finante@inbox.ru, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

  Audierile publice asupra proiectului de decize vor avea loc
 la data de  17  decembrie 2019, orele 16.00în sala de şedinţe (et.I) a Consiliului Raional Cahul
Sunt invitaţi toţi doritorii.

1. Proiect de decizie
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Notă informativă
Tabelul nr. 1
Tabelul nr. 2
Tabelul nr. 3
Tabelul nr. 4
Tabelul nr. 5


23.05.2019

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a unor proiecte de decizie preconizate a fi examinate în ședința ordinară a Consiliului Raional din luna iunie 2019

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a următoarelor proiecte de decizie:

1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2019.
Anexele 1,2
Anexa 3
Anexa 4
2. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020.
3. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în raionul Cahul (etapa I)”.
4. Cu privire  la  modificarea bugetului raional  Cahul  pe  anul 2019.
5. Cu privire la aprobarea planului de dezvoltare, structurii, salariilor de funcţie și tarifelor la prestarea lucrărilor de proiectare a ÎM „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”.
6. Cu privire la modificarea și completarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Tulcea din România și Raionul Cahul din Republica Moldova.
7. Cu privire la aderarea cu statut de membru cu drepturi depline la Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”.
8. Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
9. Cu privire la preluarea unor unități de transport.
10. Cu privire la transmiterea unor bunuri și cheltuieli.
11. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
12. Pentru modificarea și completarea anexei nr.3 la Decizia nr. 02/17-IV din 22.03.2018 „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.
13. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe.
14. Pentru modificarea Deciziei nr. 01/12-IV din 22.03.2016 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raion”.
15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.
Anexa 1

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 12 iunie 2019, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 2-20-48 sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, Consiliul Raional Cahul


27.11.2018

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2019”.

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2019”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea:

 • indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului raional Cahul pentru anul 2019
 • veniturilor bugetului raional Cahul
 • resurselor şi cheltuielile bugetului raional
 • efectivului-limită al unităților de personal din autoritățile/instituțiile finanțate de la bugetul raional Cahul etc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 5 decembrie 2018, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: chodenco@gmail.com, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect decizie
2. Anexa nr. 1
3. Anexa nr. 2
4. Anexa nr. 3
5. Anexa nr. 4
6. Anexa nr. 6
7. Anexa nr. 7
8. Anexa nr. 8
9. Anexa nr. 9
10. Nota inform. buget 2019
11. Tabelul nr. 1 Structura bugetului conf clas economice
12. Tabelul nr. 2 Venituri conf clas economice
13. Tabelul nr. 3 Cheltuieli functionale
14. Tabelul nr. 4 Sinteza programelor de cheltuieli
15. Tabelul nr. 5 efectiv- limita
16. Anexa nr. 5


10.09.2018

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la executarea bugetului raional Cahul pe semestrul  I al  anului  2018”.

Consiliul Raional Cahul  iniţiază, începînd cu data de 11 septembrie 2018, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional Cahul pe semestrul  I al  anului  2018”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • examinarea raportului privind executarea bugetului raional  Cahul în perioada semestrului I al anului 2018
 • aplicarea măsurilor de rigoare în vederea acumulării integrale a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2018;
 • utilizarea alocațiilor bugetare prevăzute în bugetul raional Cahul pentru investiții și reparații capitale pînă la 01 decembrie 2018.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare în scopul menținerii echilibrului bugetar şi neadmiterii creanțelor şi arieratelor  cu termenul de achitare expirat.
Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea disciplinei bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 25 septembrie 2018, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: chodenco@gmail.com , la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.


ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul Raional Cahul  iniţiază, începînd cu data de 4 iulie 2018, consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (parte componentă a  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020)”.
Scopul proiectului este aprobarea documentului de planificare strategică în sectorul apă și canalizare, care va oferi o orientare clară pe domeniul dezvoltării sectorului de AAC în scopul asigurării accesului populaţiei la servicii îmbunătăţite cantitativ şi calitativ, prin planificarea adecvată a acțiunilor și intervențiilor în sector pentru perioada 2018 – 2023.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este fundamentată pe faptul că Planul de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare pentru perioada 2012 -2017 este depășit, prin urmare a fost necesară actualizarea acestuia și aprobarea noilor măsuri pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Aprobarea Planului  de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023, parte componentă a Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pe anii  2017- 2020.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: APL I, cetățenii raionului Cahul.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: Sporirea accesului la servicii de apă și canalizare a populației raionului Cahul (pe clustere) și eficientizarea managementului serviciilor AAC în raionul Cahul.

Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătăţirea dezvoltării economice și sporirea numărului de persoane care beneficiază de servicii calitative de apă și canalizare în raionul Cahul.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

 • Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
 • Legii Nr. 303 din 12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
 • Programul de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pe anii 2017 – 2020 aprobat prin Decizia Consiliului raional Cahul nr. 01/01-IV din 26.01.2017
 • Etc.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.07.2018, dnei Golub Victoria – șef adjunct Direcția Construcții, drumuri și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com , la numărul de telefon 0299 31 4 31, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 407.

Proiectul deciziei ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (parte componentă a  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020)” şi nota informativă, anexa nr.1: Planul de acțiuni privind alimentarea cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 – 2023 sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului  Raional Cahul: www.cahul.md  directoriul: Transparența decizională/ Anunţuri privind organizarea consultării publice.


Consiliul Raional Cahul, iniţiază începînd cu data de 24 februarie 2017 consultarea publică a proiectului deciziei Consiliului cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud”

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor și autorităţilor interesate în raport cu proiectul menţionat, pot fi expediate în termen de 15 zile lucrătoare, în adresa dnei Victoria Golub, la adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com şi la numărul de telefon: (0299)31-431.

Cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Studiu de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud

Anexa 1 Prognoza demografica pentru 2013-2040
… Anexa 2 Raport analiza deșeuri FINAL
… Anexa 3 Prognoza generare deșeuri FINAL
… Anexa 4 Raport delimitarea micro-zone FINAL
… Anexa 5 Model analiza FINAL
… Anexa 6 Raport selectarea amplasamentului depozit regional FINAL
… Anexa 7 Raport selectarea amplasamentelor statiile de transfer FINAL
… Anexa 8.1 Raport spatii tranzitorii FINAL
… Anexa 8.2 Baza de date gunoisti existente FINAL
… Anexa 9 Ghid închidere depozit FINAL
… Anexa 10.1 Harta topografica Cahul
… Anexa 10.2 Raport tehnic topografie Cahul FINAL
… Anexa 10.3 harta topografica Cania
… Anexa 10.4 Raport tehnic topografie Cania FINAL
… Anexa 10.5 harta topografica Taraclia
… Anexa 10.6 Raport tehnic topografie Taraclia FINAL
… Anexa 11 Studiul hidrogeologic și geotehnic FINAL
Anexa 12.1 Calcul gaz depozit Cahul FINAL
… Anexa 12.2 Calcul gaz depozit existent Cahul
… Anexe 13 schite de proiect  12345678910111213141516171819202122
… Anexa 14 Costuri operaț investiț FINAL
… Anexa 15 Model analiza finan FINAL