Home Anunţuri privind organizarea consultării publice

Anunţuri privind organizarea consultării publice

12.12.2019

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2020”.

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2020”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea:

 • indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului raional Cahul pentru anul 2020.
 • veniturilor bugetului raional Cahul
 • resurselor şi cheltuielile bugetului raional
 • efectivului-limită al unităților de personal din autoritățile/instituțiile finanțate de la bugetul raional Cahul etc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 17 decembrie 2019, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: finante@inbox.ru, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

  Audierile publice asupra proiectului de decize vor avea loc
 la data de  17  decembrie 2019, orele 16.00în sala de şedinţe (et.I) a Consiliului Raional Cahul
Sunt invitaţi toţi doritorii.

1. Proiect de decizie
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Notă informativă
Tabelul nr. 1
Tabelul nr. 2
Tabelul nr. 3
Tabelul nr. 4
Tabelul nr. 5


23.05.2019

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a unor proiecte de decizie preconizate a fi examinate în ședința ordinară a Consiliului Raional din luna iunie 2019

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a următoarelor proiecte de decizie:

1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2019.
Anexele 1,2
Anexa 3
Anexa 4
2. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020.
3. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în raionul Cahul (etapa I)”.
4. Cu privire  la  modificarea bugetului raional  Cahul  pe  anul 2019.
5. Cu privire la aprobarea planului de dezvoltare, structurii, salariilor de funcţie și tarifelor la prestarea lucrărilor de proiectare a ÎM „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”.
6. Cu privire la modificarea și completarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Tulcea din România și Raionul Cahul din Republica Moldova.
7. Cu privire la aderarea cu statut de membru cu drepturi depline la Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”.
8. Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
9. Cu privire la preluarea unor unități de transport.
10. Cu privire la transmiterea unor bunuri și cheltuieli.
11. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
12. Pentru modificarea și completarea anexei nr.3 la Decizia nr. 02/17-IV din 22.03.2018 „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.
13. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe.
14. Pentru modificarea Deciziei nr. 01/12-IV din 22.03.2016 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raion”.
15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.
Anexa 1

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 12 iunie 2019, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 2-20-48 sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, Consiliul Raional Cahul


27.11.2018

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2019”.

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2019”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea:

 • indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului raional Cahul pentru anul 2019
 • veniturilor bugetului raional Cahul
 • resurselor şi cheltuielile bugetului raional
 • efectivului-limită al unităților de personal din autoritățile/instituțiile finanțate de la bugetul raional Cahul etc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 5 decembrie 2018, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: chodenco@gmail.com, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect decizie
2. Anexa nr. 1
3. Anexa nr. 2
4. Anexa nr. 3
5. Anexa nr. 4
6. Anexa nr. 6
7. Anexa nr. 7
8. Anexa nr. 8
9. Anexa nr. 9
10. Nota inform. buget 2019
11. Tabelul nr. 1 Structura bugetului conf clas economice
12. Tabelul nr. 2 Venituri conf clas economice
13. Tabelul nr. 3 Cheltuieli functionale
14. Tabelul nr. 4 Sinteza programelor de cheltuieli
15. Tabelul nr. 5 efectiv- limita
16. Anexa nr. 5


10.09.2018

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la executarea bugetului raional Cahul pe semestrul  I al  anului  2018”.

Consiliul Raional Cahul  iniţiază, începînd cu data de 11 septembrie 2018, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional Cahul pe semestrul  I al  anului  2018”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • examinarea raportului privind executarea bugetului raional  Cahul în perioada semestrului I al anului 2018
 • aplicarea măsurilor de rigoare în vederea acumulării integrale a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2018;
 • utilizarea alocațiilor bugetare prevăzute în bugetul raional Cahul pentru investiții și reparații capitale pînă la 01 decembrie 2018.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare în scopul menținerii echilibrului bugetar şi neadmiterii creanțelor şi arieratelor  cu termenul de achitare expirat.
Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea disciplinei bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 25 septembrie 2018, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: chodenco@gmail.com , la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.


ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul Raional Cahul  iniţiază, începînd cu data de 4 iulie 2018, consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (parte componentă a  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020)”.
Scopul proiectului este aprobarea documentului de planificare strategică în sectorul apă și canalizare, care va oferi o orientare clară pe domeniul dezvoltării sectorului de AAC în scopul asigurării accesului populaţiei la servicii îmbunătăţite cantitativ şi calitativ, prin planificarea adecvată a acțiunilor și intervențiilor în sector pentru perioada 2018 – 2023.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este fundamentată pe faptul că Planul de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare pentru perioada 2012 -2017 este depășit, prin urmare a fost necesară actualizarea acestuia și aprobarea noilor măsuri pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Aprobarea Planului  de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023, parte componentă a Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pe anii  2017- 2020.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: APL I, cetățenii raionului Cahul.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: Sporirea accesului la servicii de apă și canalizare a populației raionului Cahul (pe clustere) și eficientizarea managementului serviciilor AAC în raionul Cahul.

Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătăţirea dezvoltării economice și sporirea numărului de persoane care beneficiază de servicii calitative de apă și canalizare în raionul Cahul.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

 • Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
 • Legii Nr. 303 din 12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
 • Programul de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pe anii 2017 – 2020 aprobat prin Decizia Consiliului raional Cahul nr. 01/01-IV din 26.01.2017
 • Etc.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.07.2018, dnei Golub Victoria – șef adjunct Direcția Construcții, drumuri și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com , la numărul de telefon 0299 31 4 31, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 407.

Proiectul deciziei ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (parte componentă a  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020)” şi nota informativă, anexa nr.1: Planul de acțiuni privind alimentarea cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 – 2023 sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului  Raional Cahul: www.cahul.md  directoriul: Transparența decizională/ Anunţuri privind organizarea consultării publice.


Consiliul Raional Cahul, iniţiază începînd cu data de 24 februarie 2017 consultarea publică a proiectului deciziei Consiliului cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud”

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor și autorităţilor interesate în raport cu proiectul menţionat, pot fi expediate în termen de 15 zile lucrătoare, în adresa dnei Victoria Golub, la adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com şi la numărul de telefon: (0299)31-431.

Cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Studiu de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud

Anexa 1 Prognoza demografica pentru 2013-2040
… Anexa 2 Raport analiza deșeuri FINAL
… Anexa 3 Prognoza generare deșeuri FINAL
… Anexa 4 Raport delimitarea micro-zone FINAL
… Anexa 5 Model analiza FINAL
… Anexa 6 Raport selectarea amplasamentului depozit regional FINAL
… Anexa 7 Raport selectarea amplasamentelor statiile de transfer FINAL
… Anexa 8.1 Raport spatii tranzitorii FINAL
… Anexa 8.2 Baza de date gunoisti existente FINAL
… Anexa 9 Ghid închidere depozit FINAL
… Anexa 10.1 Harta topografica Cahul
… Anexa 10.2 Raport tehnic topografie Cahul FINAL
… Anexa 10.3 harta topografica Cania
… Anexa 10.4 Raport tehnic topografie Cania FINAL
… Anexa 10.5 harta topografica Taraclia
… Anexa 10.6 Raport tehnic topografie Taraclia FINAL
… Anexa 11 Studiul hidrogeologic și geotehnic FINAL
Anexa 12.1 Calcul gaz depozit Cahul FINAL
… Anexa 12.2 Calcul gaz depozit existent Cahul
… Anexe 13 schite de proiect  12345678910111213141516171819202122
… Anexa 14 Costuri operaț investiț FINAL
… Anexa 15 Model analiza finan FINAL